30 Sekund Do Dwunastej (335) ”Kontakty Z Antychrysem?”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Chrześcijanie na całym świecie mają niepodważalne dowody na fakt, że Antychryst jest już na scenie świata, choć za jego kulisami i jest w gotowości, dlatego też ci pierwsi muszą być również gotowi – porwanie kościoła jest nieuchronne, w każdej chwili. Wygląda na to, że globalni przywódcy lub (jak kto woli) królowie tego świata są już w kontakcie z Antychrystem. Świadczy o tym cytat księcia Karola, który podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego (Top 26 Climat Summit) w Glasgow 1 listopada 2021 r. powiedział między innymi: „Niedawny raport IPCC dał nam jasną diagnozę skali problemu. Wiemy, co musimy zrobić.  Kiedy walczymy z tym kryzysem, nasze wysiłki nie mogą być serią niezależnych inicjatyw realizowanych równolegle.

Skala i zakres zagrożenia, przed którym stoimy, wymagają globalnego rozwiązania […]. Potrzebujemy ogromnej kampanii w stylu wojskowym, aby zniszczyć siłę globalnego sektora prywatnego z trylionami funduszy do JEGO (kto to jest „JEGO”?) dyspozycji daleko poza wielkość rocznego globalnego produktu wszystkich krajów świata i – z największym szacunkiem – wykraczającym poza możliwości rządów światowych przywódców”. Innymi słowy, kimkolwiek jest enigmatyczny osobnik („JEGO”, „ON”), wymaga ON miliardów i trylionów funduszy do swej dyspozycji, które następnie rozdzieli między 10 światowych sektorów. Nie jest to 9 lub 11; nie jest to również przypadek, ponieważ w księdze Daniela w Starym Testamencie Pisma Świętego czytamy o 10 królestwach w Czasach Ostatecznych. Podobnie przepowiada istnienie dziesięciu królestw ostatnia księga Nowego Testamentu Pisma Świętego, Apokalipsa Jana. W tych proroctwach obraz się powtarza: 10 regionów, 10 sektorów, 10 królów, 10 rogów, 10 paluchów. Dziesięć!!! Dowiadujemy się z biblijnych proroctw, że ci światowi liderzy (królowie) oddadzą swoją wierność do JEGO dyspozycji. Nienazwany po imieniu osobnik jest oczywistym Antychrystem. Szatan wprowadza te informacje pomiędzy tych ludzi i przygotowuje ich do posłuszeństwa, by w pewnym momencie zamieszkać w ciele Antychrysta. Reprezentanci globalistów są więc w bezpośrednim kontakcie z NIM (Antychrystem). Dlaczego nie jest już ujawniony? Ponieważ Chrześcijanie jeszcze nie zostali usunięci ze świata w nagłym porwaniu tych, którzy wierzą Chrystusowi (w mgnieniu oka) oraz Duch Święty Powstrzymujący kontynuuje powstrzymywanie zło.  Wszystkie systemy umożliwiające globalne rządy jednego osobnika na okręgu ziemi są obecnie przygotowywane w coraz szybszym tempie. Gdy będzie ON ujawniony, nie będzie musiał nic nowego budować; jedynie „naciśnie kilka guzików”, których rezultatem będzie przepowiedziany w Piśmie Świętym Wielki Ucisk.

Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowo narodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s