30 Sekund Do Dwunastej (334) ”Przed Rządami Antychrysta”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Zgodnie z raportem The American Digest Najwyższy Sąd stanu Pensylwanii unieważnił obowiązek noszenia masek przez dzieci w szkołach całego stanu. W przeciwieństwie, w stanie Oregon maski na twarzy wewnątrz jakiegokolwiek budynku są wymagane zawsze i na zawsze pomimo raportu (Fox News), że: „marginalna korzyść z maskowania maleje wraz ze spadkiem rozpowszechnienia schorzenia. Ponadto, w wielu przypadkach wymaga się masek od osób o absolutnie najniższym ryzyku oraz […] jesteśmy ofiarami skutków ubocznych w postaci utraty więzi międzyludzkich, większych problemów ze zdrowiem psychicznym, a u dzieci szeregu problemów, w tym problemów z ogólnym rozwojem i rozwojem mowy oraz innych wad”.

Tymczasem „Prezydent” USA J. Biden stwierdził, że zarobki w USA „wzrastają szybciej niż inflacja”. Jednak zgodnie z raportem wydawnictwa Main Street Gazette aktualne zarobki przeciętnego Amerykanina zmalały w ostatnich 12 miesiącach o 2.3%, podczas gdy realna (katastrofalna) inflacja sięga ponad 9.6%. Łączna różnica sięga 12%. Inflacja, jaką „Prezydent” USA własnoręcznie wywołuje (np. zwiększając koszty na wydobycie i przetwarzanie produktów energetycznych włącznie z gazem ziemnym na rządowych terenach o 50%). Mieszkania w USA ogrzewane są gazem ziemnym i wzrost kosztów bezpośrednio uderza w najbiedniejszą część amerykańskiej populacji. W tym samym czasie  w stanach rządzonych przez Demokratów następują ograniczenia świadczące o tym, że chcą oni utrudnić, a nawet uniemożliwić normalne życie. Stan Nowego Yorku  wprowadza zakaz używania gazu ziemnego do ogrzewania i gotowania w nowych budynkach apartamentowych, natomiast w stanie Kalifornii gubernator Newsom wydał zakaz używania tymczasowych, przenośnych generatorów prądu, które kosztują co prawda w granicach $2-9 tysięcy, jednak w czasie coraz częstszych „brown-outs” oraz „black-outs” (częściowych oraz całkowitych brakach prądu) przynajmniej pozwalają ludziom zachować podstawowe zapasy żywności w lodówkach. Tylko kompletni idioci lub politycy i biurokraci z agendą szybkiej redukcji populacji kraju forsują tak drastyczne ograniczenia i maksymalnie utrudniają życie przeciętnemu mieszkańcowi tych stanów. W stanach Arizony, Newady i Kalifornii ogranicza się dostęp do wody nie tylko dla przeciętnego właściciela domu w tych stanach, ale również ogranicza się dostawy wody producentom żywności. Nie jest to powrót do Stalinowskich metod ograniczania żywności na Ukrainie, gdzie po II Wojnie Światowej (w latach 1950.) zginęły miliony ludzi z powodu braku żywności? W stanie Massachusetts zabrania się sprzedaży detalicznej zwykłych jajek. Od dnia 1 stycznia 2022 r., zgodnie z raportem Boston Globe, podaż jaj w tym stanie spadnie o 90%.

Globaliści zmierzają konsekwentnie do jednego, wspólnego celu. Zgodnie z raportem CNN Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co, oraz Societe Generale SA zmieniają godziny otwarcia swych banków w muzułmańskich krajach z datą 3 stycznia 2022 r. z dni otwarcia od niedzieli do czwartku na ogólnoświatowy system od poniedziałku do piątku. Jest to jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych, ponieważ unifikacja systemów bankowych jest niezbędnym ogniwem w realizacji Nowego Porządku Świata oraz jednego systemu ekonomicznego na świecie przepowiedzianego przez proroków Pisma Świętego ponad 2000 lat temu.

Zgodnie z raportem chińskiego wydawnictwa (!) South China Morning Post szwedzka korporacja Epicenter wyprodukowała mikro czip, który może być używany jako „paszport szczepionkowy koronawirusa”. Około 6000 Szwedów już przyjęło ten mikrochip (funkcjonujący jak Znak Bestii z Apokalipsy Jana).

Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowo narodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s