30 Sekund Do Dwunastej (333) ”Z Prezentacji NASA W 2001 R.”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

W archiwach NASA istnieje dokument (Session I – Future Strategic – Dr Dennis Bushnell [Read-Only] (archive.org)), którego autorem jest jeden z głównych naukowców tej instytucji, D. Bushnell. Jest to kopia prezentacji  z lipca 2001 r., na kilka miesięcy przed wydarzeniami 11/11/2001 r., o tytule „Przyszłość Jest Teraz”. Tematem dokumentu są: „Zagadnienia Strategiczne W Przyszłości – Wojny W Przyszłości Około 2025”. Przedstawione idee tej prezentacji oparte są na długoletniej współpracy między

różnymi rządami i ich agencjami, między innymi: Lotnictwo USA (chemtrails), DARPA, Departament Energii, CIA, FBI, Southern Comand i Atlantic Command (dwie międzynarodowe organizacje militarne) i Departament Obrony Australii.  Na 4 stronie tego dokumentu zarejestrowana jest szokująca informacja: „Ta prezentacja, we wszystkich detalach i przypadkach oparta jest na istniejących bazach danych, trendach, analizach i technologiach – beż żadnego „Pyłu Pixi” (aluzja do amerykańskiego filmu kreskowego dla dzieci „Peter Pan”). Wstępną przesłanką tego dokumentu są: roboty, cyborgi i ludzie. Globaliści zrzeszeni w takich organizacjach, jak np. Illuminati zawsze sygnalizują wcześniej, co zamierzają zrobić. Jednak dokument ten nie jest szerzej znany wśród amerykańskiej populacji. Na stronie 93 tego dokumentu czytamy między innymi: „Plan Porywania I Torturowania Amerykanów Na Żywo – W Godzinach Największej Oglądalności Telewizyjnej”. Jest to nieprawdopodobne oświadczenie. W następnym paragrafie czytamy: „Planowane Są Ataki Terrorystyczne Na Kontynencie Amerykańskim Z Użyciem Binarnych I Biologicznych Form Masowej Broni Oraz EMP (Elektro-Magnetyczny Impuls) W Celu Zniszczenia Krytycznej Infrastruktury”. Różne częstotliwości promieniowania (Elektro-Magnetycznego 1-G, 2-G, 3-G, 4-G, 5-G – zrealizowane na masową skalę oraz przygotowywane 6, 7-G) będą używane „przeciw ludzkiemu mózgowi, jak również będą prowadzone masowe wojny psychologiczne z uwzględnieniem szkód ubocznych”. Pomocnym w tych działaniach jest system propagandy – „system medialny z głównym kanałem propagandy CNN, stworzonym przez CIA”. Na stronie 66 tego dokumentu mamy następujący opis człowieka: „człowiek jest zbyt duży, zbyt ciężki, zbyt delikatny i kruchy, jego utrzymanie kosztuje zbyt dużo oraz jego walor gwałtownie spada  do negatywnej wartości”. Są to według tego dokumentu wystarczające powody do realizacji depopulacji świata.

Konstytucja USA jest ciągle atakowana, dlatego kraj ten już nie jest konstytucyjnym państwem, ale przeobraził się w korporacyjny twór rządzony przez półrządowe agencje i prywatne korporacje i banki. Dowodem jest sfałszowana elekcja w 2020 r. Prawnie uzasadniony rząd prawdziwie reprezentujący populację kraju praktycznie nie jest już możliwy zwłaszcza w połączeniu z celami i międzynarodowymi operacjami kompleksu militarnego używającego fantastycznie zaawansowane formy broni masowego rażenia (np. broń laserowa – strona 45 tego dokumentu). Inną formą broni masowego rażenia jest mikroskopijny, zmechanizowany pył rozpylany jako aerozol. Wchłonięty przez płuca pył mechanicznie wkręca się w płucne tkanki i wykonuje różne misje patologiczne wewnątrz ludzkiego organizmu. Nawet produkty żywnościowe są w coraz większym stopniu traktowane jako doskonała forma masowej broni biologicznej. D. Fauci i jego banda biurokratów planuje rozprowadzanie „szczepień” poprzez różne, najczęściej używane produkty żywnościowe. Na stronie 9 tego samego dokumentu znajduje się opis metod i form gwałtownego przyśpieszania ewolucji. Zgodnie z tym dokumentem bankierzy i globaliści wierzą, że są w stanie lub już osiągnęli nieśmiertelność (zobacz mój artykuł nr 310 „Nimrod”, w którym między innymi opisuję transfer duszy do klonu cielesnego B. Clintona). Jest to już fakt historyczny, że istnieją mapy ludzkiego mózgu oraz możliwy jest transfer czynności mózgu do maszyn (istnieją obecnie roboty męskie i żeńskie, których „twarze” są w stanie wyrazić ludzkie uczucia zdumienie, śmiech, przerażenie…). Istnieją i rozwijane są w globalnej skali różne formy elektronicznej kontroli człowieka i jego aktywności. Ostatecznie wszystko będzie podlegać kontroli systemów AI (Artificial Inteligence – Sztucznej Inteligencji).

Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowo narodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s