30 Sekund Do Dwunastej (331) ”Przekręty”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Nowa analiza baz danych VAERS ujawnia setki Poważnych Zdarzeń Niepożądanych (PZN) przypadków, o których amerykańskie agencje rządowe nigdy nam nie powiedziały. Agencje rządowe CDC i FDA autorytatywnie stwierdziły, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne. Nie znaleźli żadnych najmniejszych problemów ze szczepionkami covidowymi. Zero zip, nada. Jednak agencja DOD stwierdziła, że te szczepionki  są główną przyczyną drastycznie zwiększających się statystyk zapalenia mięśnia sercowego, zwłaszcza wśród populacji młodszej generacji. Oczywiste dowody wskazują, że CDC oraz FDA albo kłamią lub są niekompetentne, albo jedno i drugie. W rzeczywistości obydwie alternatywy są możliwe, ale środowiska medyczne nigdy nie przeciwstawią się tym agencjom w tej sprawie.

Na szczęście istnieją w USA niezależne zespoły ekspertów ds. bezpieczeństwa szczepionek, które (używając oficjalne dane i statystyki przedstawione przez CDC oraz FDA) ujawniają prawdę o tym, co się naprawdę wokół nas dzieje. W nowej analizie danych VAERS przeprowadzonej przez Alberta Benavidesa znajdujemy setki Poważnych Zdarzeń Niepożądanych (PZN), które zostały całkowicie pominięte przez CDC, a które powinny zostać wymienione w dokumencie świadomej zgody, który pacjenci podpisują przed zaszczepieniem. W tej analizie znajdujemy ponad 200 objawów, które występują znacznie częściej w porównaniu do wszystkich poprzednich szczepionek w ciągu ostatnich 5 lat. W sumie było ponad 4000 kodów PZN w bazie danych VAERS, które zostały podwyższone przez te szczepionki o współczynnik 10 razy lub więcej w stosunku do linii podstawowej, o czym CDC powinno było ostrzec ludzi. Do dnia 1 listopada 2021 r. zgłoszono więcej PZN dla szczepionek covidowych, niż dla wszystkich od początku wyprodukowanych w ostatnich 100 latach oraz istniejących obecnie na świecie (ponad 70) szczepionek łącznie, odkąd zaczęto śledzić Poważne Zdarzenia Niepożądane (PZN) 30 lat temu. Jest to oszałamiająca statystyka, nikt nie może temu zaprzeczyć, ale nikt w głównym nurcie medycznym ani mediach nie wydaje się tym zbytnio przejmować. Dla nich nawet  nie warto ten fakt zauważać choćby mimochodem.

Deprawacja wśród biurokratów CDC oraz FDA jest oczywista w odniesieniu do oczywistych oszustw i przekrętów licencyjnych. Ne mają prawa narzucać masowych szczepień za pomocą produktów różnych firm (Pfizer, Moderna, J&J) ze względu na odpowiedzialność, ponieważ ich produkty nie mają zwolnienia z odpowiedzialności procesu EUA. Gdy szczepionka Pfizera zostanie w pełni zatwierdzona dla dzieci, Pfizer otrzymuje zwolnienie z odpowiedzialności we wszystkich grupach wiekowych ze względu na specjalne uwzględnienie w prawie federalnym szczepionek dla dzieci. Gdy to zezwolenie uzyskają, będą mogli sprzedawać produkty szczepionki Covid pod pełną zgodą dla wszystkich grup wiekowych i nie ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy cię zabiją lub upośledzą. Dlatego tak bardzo koncentrują się na dzieciach. Jest to również powód, dlaczego istnieje obecnie reformulacja ilości wszczepionego płynu do 1/3 normalnej dozy oraz zmian warunków przechowywania. Te zmiany spowodują obniżenie efektywności zastrzyku oraz w rezultacie zwiększą bezpieczeństwo nieefektywnej szczepionki. Z drugiej strony w celach badań klinicznych w grupie 5-11 lat CDC i inne zaangażowane instytucje nie używają oryginalnej formuły. Tak więc używają bardziej efektywny zastrzyk, aby udowodnić skuteczność w zakończonych wcześniej badaniach wstępnych, a następnie uzyskują zatwierdzenie leku przez FDA przedstawiając tej instytucji produkt ze zmniejszoną efektywnością i do pewnego stopnia zwiększonym bezpieczeństwem medykamentu. Wtedy produkt z nowym buforem trafi do opinii publicznej z niższą skutecznością, ale lepszym bezpieczeństwem. Dzieje się tak dlatego, że nie chcą narażać na szwank żadnych Poważnych Zdarzeń Niepożądanych (PZN), dopóki szczepionki nie zostaną w pełni zatwierdzone. Krótko mówiąc, używają formuły 1 do wykazania efektywności, następnie uzyskują zatwierdzenie bezpieczniejszej, ale mniej skutecznej formuły 2, a w końcu usiłują wprowadzić formułę 2 w ramach EUA.                                                                                                                                                                  W zmowie z FDA i CDC farmaceutyczne korporacje nie dopuszczają, by żadne leki wczesnego leczenia nie zostały zatwierdzone lub zalecane, jak np. Fluvoxamine czy Ivermectin. Śmiertelność z powodu Cowid jest zmniejszona przy użyciu Fluvoxamine dwunastokrotnie, ale CDC oraz NIH celowo nie dopuszczają tych lekarstw na rynek oraz utrudniają ich dystrybucję. Gdy Pfizer uzyska pełną licencję swej „szczypawki”, wtedy NIH i CDC może udostępnią inne medyczne zabiegi. Tak to działa w USA.                                           

W Nowym Yorku policjanci są masowo zwalniani lub rezygnują z pracy, ponieważ nie przyjęli „szczypawki”. Niektórzy z nich wyprowadzają się do stanów, gdzie rządowe wymagania nie są egzekwowane, np. Floryda. „Ani policjant, ani strażak, ani pielęgniarka nie powinni tracić pracy, ponieważ nie zgodzili się na zaszczepienie” – powiedział Gubernator Florydy R. DeSantis.

Zgodnie z raportem The Gateway Pundit, masowy morderca, Dr. Fauci (dyrektor federalnej agencji NIH) w wywiadzie z wydawnictwem New York Times pod presją przyznał, że  szczepienia nie działają, jak to było reklamowane i że zaszczepiona część populacji:„znajduje się obecnie w wielkim zagrożeniu ze względu na zanikającą/słabnącą odporność organizmu po przyjęciu szczepienia”. Mimo tego ten faszysta reklamuje dalej dodatkowe szczepienia.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Medycznej (EMA) do dnia 13 listopada 2021 r. zginęło z powodu szczepionki na Covid 30,551 osób oraz 1,163,356 ludzi uległo Poważnym Niepożądanym Zdarzeniom (PZN), lub prościej, uległo skutkom ubocznym szczepienia. Tego typu niekorzystne dla globalistów statystyczne fakty są bezpośrednim powodem ich ukrywania przez amerykańską agencję FDA. W odpowiedzi na wniosek grupy naukowców o ujawnienie danych na uzyskanie licencji na szczepionki korporacji Pfizer Agencja FDA stwierdziła, że pełna dokumentacja (329,000 stron) o bezpieczeństwie produktów szczepionkowych przeciwko Covid będzie dostępna po upływie 55 lat, w 2076 r.  Wspomniana grupa naukowców domaga się udostępnienia dokumentacji 80,000 stron miesięcznie. Decyzję w tej sprawie podejmie okręgowy sędzia M. Pittman dnia 14 grudnia 2021 r.

Tymczasem w Niemczech w jednym z koncertów mogli uczestniczyć tylko ludzie podwójnie zaszczepieni. Mimo tego natychmiastowo po koncercie zachorowały na Covid 24 osoby. Zaszczepieni nosiciele „plan-demii” mają „normalne” życie socjalne, a niezaszczepieni ludzie, którzy mogą udowodnić, że nie przenoszą schorzenia, wkrótce będą wyłączeni ze społeczeństwa. W niektórych krajach jest to już praktykowane. W USA ludzie tracą pracę, dochody, status militarny i społeczny.

Wywoływane potężne kryzysy:  finansowy, militarny, ekonomiczny, społeczny, zdrowotny nie tylko w USA, ale na całym świecie są narzędźmi w rękach globalistów i są one niezbędne w realizacji podstaw procesu destrukcji istniejących systemów socjalno-ekonomicznych, na których popiołach globaliści budują Nowy Porządek Świata (ang. New World Order), którego liderem będzie Antychryst. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s