30 Sekund Do Dwunastej (328) ”Zadłużenia USA”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Amerykański znany ekonomista, Michael Hudson, jeden z ośmiu ekonomistów w Financial Times, którzy przewidzieli kryzys finansowy w 2008 r., ostrzegał wcześniej, że rosnąca inflacja i wzrost zadłużenia hipotecznego doprowadzą do kryzysu. W ostatnich latach gospodarka USA uległa ostrej polaryzacji, gdzie jesteśmy świadkami największej luki majątkowej w naszej najnowszej historii. Od 1980 roku poprawa koniunktury w USA przynosi ogromne korzyści najbogatszym gospodarstwom domowym. Bogaci stają się coraz bardziej bogaci, a zdecydowana większość populacji traci grunt pod nogami, zwłaszcza wśród klasy średniej.  Obecny rząd wiedząc, że samo zwiększenie podatków nie może wystarczyć ze względu na to, jak duży stał się dług, tylko dolewa oliwy do ognia poprzez przepychanie przez Kongres i Senat USA reform socjalnych, których aktualny koszt obliczany jest na $3-10 trylionów. Naród zmierza wielkimi krokami w kierunku ogromnego załamania finansowego, jakiego nigdy wcześniej nie było. Kryzys jest dramatycznie pogłębiany przez mandaty szczepieniowe (na całym świecie zaszczepieni ludzie zaczynają umierać w większej liczbie od niezaszczepionych), z powodu których Amerykanie masowo opuszczają stanowiska pracy lub są wyrzucani z pracy.

Zadłużenia są niesamowicie stresującym sposobem na życie. Amerykanie są winni tryliony dolarów na kartach kredytowych, które często mają oprocentowanie nawet do 28%! Pożyczyli tryliony dolarów na zakup nowych samochodów, których wartość spada w momencie, gdy odjeżdżasz z parkingu. Zebraliśmy

ponad 1,5 tryliona dolarów na dyplomy uniwersyteckie o wątpliwej wartości. Według ostatnich statystyk 73% Amerykanów umiera obecnie z długami… o średniej łącznej wartości ponad 60 000 USD na osobę.

Przed pojawieniem się koronawirusa wiele amerykańskich rodzin zalegało z kredytami studenckimi, kredytami samochodowymi, kartami kredytowymi i innymi płatnościami. Amerykanie stają się coraz biedniejsi, a cały dług kraju rośnie „do punktu bez powrotu”, o czym świadczy całkowita suma niesfinansowanych zobowiązań USA w wysokości 162 bilionów dolarów! (na 31.03.2021). Nie wspominając już o tym, że koszty rosną wszędzie wraz ze wzrostem inflacji.

Obecny „breniak” (J. Biden) w Białym Domu w Waszyngtonie usiłuje wszelkimi sposobami zniszczyć amerykańskiego dolara oraz zwiększyć inflację. Nie tylko rujnuje różne sektory gospodarki (wyprodukowanie i eksploatacja promowanych samochodów elektrycznych wymaga 10-krotnie większych kosztów energetycznych w porównaniu do tradycyjnych pojazdów o napędzie zależnym od produktów ropy naftowej), ale ostatnio wymyślił „plan wynagrodzeń za separację” nielegalnych emigrantów w wysokości $495 000.00 na osobę, gdy zarobki klasy średniej wynoszą około $60 000.00 rocznie, a przeciętne zarobki  najbardziej ubogiej części amerykańskiej populacji (około 33% narodu) są poniżej skali ubóstwa w kwocie poniżej $24 000.00 rocznie. W takich warunkach niemal połowa ludności świata może uzyskać od lokalnej administracji paszport, wyjechać do Meksyku czy Kanady, zgubić tam paszport, przekroczyć nielegalnie granicę USA, być odseparowanym od członka rodziny na kilka godzin i.., automatycznie ma prawo do pół milionowego majątku. Mąż i żona odseparowani na parę godzin od siebie przez funkcjonariuszy granicznych wracają później do Polski z gotówką na kwotę miliona dolarów. Do obecnego momentu zgłosiło się ponad 930 nielegalnych imigrantów z takimi roszczeniami, mimo że plan nie ma szans na aktualną realizację ani w Kongresie, ani w Senacie USA.

W USA nadchodzi „Jubileusz”. Jubileusz długu jest usunięciem całego długu z publicznych rejestrów w narodzie podczas załamania gospodarki. Zgodnie z raportem wydawnictwa Washington Post „zdarzyło się to już wcześniej w najnowszej historii – po I wojnie światowej ciężar długów wojennych i reparacji doprowadził Niemcy do bankructwa. … Większość Niemiec była niewypłacalna, a ich polityka polaryzowała się między nazistami a komunistami. Stało się to ponownie po II wojnie światowej, kiedy mocarstwa alianckie okupujące powojenne Niemcy zostały zmuszone do oczyszczenia kont poprzez wprowadzenie niemieckiej  Marki, która zastąpiła Reichsmarkę. W całym procesie zniszczono 90% niemieckiego długu rządowego i prywatnego. Podczas gdy rząd skorzystał, posiadacze obligacji i emitenci długu ponieśli ogromne straty”. Wielu uważa, że Stany Zjednoczone są teraz w podobnej sytuacji… Przepaść majątkowa się powiększyła, krajobraz polityczny jest niezwykle spolaryzowany, a co ważniejsze, Ameryka jest pogrążona w niewypłacalnych długach.

W niedawnym artykule zatytułowanym „Jubileusz zadłużenia jest jedynym sposobem na uniknięcie depresji” Hudson zauważył, że „Masowy dystans społeczny, wraz z towarzyszącą mu utratą miejsc pracy, skokami akcji i ogromnymi dotacjami zwłaszcza dla systemu bankowego zwiększa zagrożenie depresją”. Według Hudsona jubileusz zadłużenia może być najlepszym wyjściem. Jest to krok do oczyszczenia tablicy, wymazania długów i zresetowania systemu finansowego, posunięcie wspierane przez wielu najpotężniejszych ludzi w Waszyngtonie. Można go wprowadzić pod ukrytą nazwą, taką jak “Narodowa Odbudowa” lub “Patriotyczna Wypłacalność”. Biurokraci i politycy mogą ją uchwalić poprzez “ustawę”, tak jak to zrobili w 1841 roku… lub powołać się na rozporządzenie wykonawcze, jak to miało miejsce w 1933 r. (rozporządzenie wykonawcze nr 6102)… lub po prostu wydać mandat Sekretarzowi Skarbu (co zrobili w 1971 r.).

Wywołanie potężnego kryzysu finansowego nie tylko w USA, ale na całym świecie jest jednym z narzędzi globalistów do wprowadzenia w życie Nowego Porządku Świata. Plan-Demia Covid jest tylko dodatkowym, militarnym narzędziem przyśpieszającym ten proces. Za pomocą dwustopniowego systemu masowego schorzenia-szczepień realizowane są podstawy procesu destrukcji istniejących systemów socjalno-ekonomicznych, na których popiołach globaliści budują Nowy Porządek Świata (ang. New World Order), którego liderem będzie Antychryst.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s