30 Sekund Do Dwunastej (327) ”100% Utrata Immunologicznej Odporności”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Opublikowane przez wydawnictwo The Expos dnia 10 października 2021 r. dane z ostatniego brytyjskiego raportu PHE Vaccine Surveillance Report dotyczące przypadków Covid pokazują, że podwójnie zaszczepione osoby w wieku 40-70 lat straciły 40% zdolności układu odpornościowego w porównaniu z osobami nieszczepionymi. Ich układ odpornościowy pogarsza się w tempie około 5% tygodniowo (od 2,7% do 8,7%). Jeśli ten trend się utrzyma, 30-50-latkowie będą mieli 100% degradację układu odpornościowego, zerową obronę przed wirusami do świąt Bożego Narodzenia, a wszystkie podwójnie zaszczepione osoby powyżej 30 roku życia stracą swój układ odpornościowy do marca przyszłego roku. W artykule przedstawionych jest 5 tabel PHE, które pochodzą z Raportu z nadzoru szczepień. W tabelach zarejestrowane są rezultaty szczepień w odstępie 4 tygodni. Pokazują one wyraźnie postępujące szkody, jakie szczepionki wyrządzają układowi odpornościowemu. Osoby w wieku 40-69 lat straciły już 40% zdolności układu odpornościowego i tracą ją stopniowo w tempie od 3,3% do 6,4% tygodniowo. Tygodniowy spadek wydajności układu odpornościowego podwójnie zaszczepionych w porównaniu z osobami nieszczepionymi wygląda następująco…      

W ostatniej kolumnie powyższej tabeli pochodzącej z tego raportu podana jest liczba pozostałych tygodni do momentu 100% degradacji systemu immunologicznego w zależności od grupy wiekowej. Każda osoba powyżej 30 roku życia straci 100% swojej zdolności odpornościowej (na wirusy i niektóre nowotwory) w czasie poniżej 6 miesięcy. 30-50 latki stracą całkowicie system odpornościowy do Bożego Narodzenia 2021 r. Wtedy osoby te będą miały pełny nabyty zespół niedoboru odporności i zniszczą NHS. Jest to jednoznaczne z nabyciem schorzenia AIDS, który jest schorzeniem niezdolności obrony systemu immunologicznego człowieka. Zastrzyki „wspomagające” (ang. boosters) powodują znacznie szybciej postępującą degradację systemu odpornościowego.

Firma Pfizer pierwotnie twierdziła, że ich szczepionka jest skuteczna w 95%. Jej początkowe statystyki wskazują, że ich liczby mogły być prawdziwe tylko natychmiast po szczepieniu (młodsze grupy wiekowe otrzymały szczepionkę najszybciej). Z opublikowanych tabel wynika również, że szczepionki NIE TYLKO TRACĄ SKUTECZNOŚĆ Z BIEGIEM CZASU DO ZERA, ale stopniowo uszkadzają układ odpornościowy, dopóki nie zostanie osiągnięta ujemna skuteczność. Osoby powyżej 30 roku życia są obecnie w gorszej sytuacji niż przed szczepieniem.

Należy się spodziewać, że największym szokiem w nadchodzącym 2022 roku będą statystyki śmiertelności w środowiskach zaszczepionych ludzi na całym świecie. Masowe morderstwa za pomocą przymusowych (w wielu krajach) szczepień powinny być przedmiotem międzynarodowego procesu sądowego. Masowy morderca, Dr. Fauci, federalna instytucja NIH, której jest on dyrektorem oraz wiele podobnych osób i instytucji na całym świecie powinno natychmiastowo być sądzonych za zbrodnie przeciw ludzkości w podobnym procesie jak po II Wojnie Światowej w Norymberdze.

Gdy zaszczepieni ludzie zaczną masowo ginąć, należy się spodziewać postępującą degradację systemów ekonomicznych na całym świecie. Obecnie największym problemem są przestoje w systemie handlowym świata. Wokół portów USA w lecie bieżącego roku codziennie stało 60-75 nierozładowanych statków. W październiku 2021 r. ilość nierozładowanych statków dochodziła do ponad 100. Gdy zaszczepieni ludzie zaczną masowo umierać, braknie rąk do pracy, statystyki bezrobocia się poprawią (przez odrzucenie tych, którzy masowo odeszli z tego świata), jednak aktywność biznesu drastycznie spadnie. Ceny domów i mieszkań muszą również gwałtownie się zmniejszyć, ponieważ w krótkim czasie zabraknie milionów potencjalnych kupców i mieszkańców. Krótka dygresja: po opublikowaniu prawdziwych statystyk wydawnictwo The Expos zostało natychmiastowo umieszczone na liście cenzurowanych publikacji przez międzynarodowe, globalistyczne (w swej filozofii i polityce) firmy: Google, Facebook oraz Twitter.

Za pomocą dwustopniowego systemu masowego schorzenia-szczepień realizowane są podstawy procesu destrukcji istniejących systemów socjalno-ekonomicznych, na których popiołach globaliści budują Nowy Porządek Świata (ang. New World Order), którego liderem będzie Antychryst.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s