30 Sekund Do Dwunastej (326) ”Chińskie Plany”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

W USA jest obecnie 10.4 do 11.1 miliona stanowisk prac, na które trudno znaleźć pracowników. Z drugiej strony tylko w jednym miesiącu, w sierpniu 2021 r. skwitowało bieżącą pracę ponad 4.3 miliona osób. Cały rynek pracy W USA jest w dalszym ciągu ponad 5 milionów mniejszy w porównaniu do czasu przed obecną „plan-demią” (planowaną epidemią). Mimo to bezrobocie zmniejszyło się do 4.8% pomimo bardzo słabego raportu zwiększenia zatrudnienia zaledwie o 194,000 prac (w przeciwieństwie do spodziewanego wzrostu zatrudnienia minimum 500,000), zgodnie z najnowszym raportem federalnego Biura Statystyk Pracy.

Jednym z głównych powodów słabego zatrudnienia w USA jest polityka przymusowych szczepień obecnej administracji J. Bidena. Z powodu tej faszystowskiej polityki wiele ludzi porzuca pracę w różnych dziedzinach gospodarki. Polityka przymusowych szczepień w USA nie działa do tego stopnia, że – zgodnie z raportem BlazeMedia z października 2021 r. na wydziale Publicznego Zdrowia w uniwersytecie J. Hopkinsa-Bloomberga biolodzy pracują nad wdrożeniem szczepionki rozpylanej w podobny sposób jak samo schorzenie COVID spowodowane koronawirusem. Osoba, która wchłonęła „genetycznie skonstruowaną szczepionkę”, roznosi ją tak, jak zwykłą grypę, COVID, czy inną chorobę. Nie roznosi chorobę, ale szczepionkę. Już obecnie jest wiadomo, że zaszczepione osoby są roznosicielami schorzenia. Zgodnie z raportem farmaceutycznej firmy Pfizer COVID może się rozprzestrzeniać poprzez kontakt skóra do skóry w “inhalacji”. Zasada masowych szczepień wadliwą „szczepionką”, dzięki czemu wirus jest zarówno bardziej zakaźny, jak i bardziej zjadliwy, jest powodem, dla której więcej osób zmarło na COVID-19 w 2021 r., gdy większość dorosłych została zaszczepiona (i prawie wszyscy seniorzy/renciści), niż w 2020 r., kiedy nikt nie był zaszczepiony. Szczepionka taka może być rozpylana nie tylko przez wcześniej „zaszczepione” osoby (w lokalnym sklepie, restauracji, barze, w pociągu, samolocie, na koncercie, a nawet w parku…), ale również poprzez potężne rozpylacze dziesiątki tysięcy stóp wyżej w powietrzu, w procesie ogólnie znanym jako Chemtrails. W takim przypadku przestaje mieć znaczenie dobrowolna zgoda konsumenta nie mówiąc o konsekwencjach alergicznych reakcji części populacji regionu czy kraju. Ci, którzy pracowali nad wzmocnieniem funkcji wirusa, pracują obecnie nad wzmocnieniem funkcji „szczepionki”. Jest to jawny akt zbrodni przeciwko ludzkości.

Tymczasem po przeciwnej stronie okręgu ziemskiego półkownik Chińskiej Armii, Guo Ji Wei stwierdził: „Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin skonstruowali/stworzyli egzogenne, nagie DNA i wstrzyknęli je do żył, aby ułatwić dostęp do komórek mięśniowych w celu terapii genowej. Łącząc tę wiedzę z technologią pistoletu cząsteczkowego, moglibyśmy stworzyć mikro-pocisk; kulę wielkości 1 mikrona na podstawie jonu wolframu lub złota, na których powierzchni plazmidowe DNA (lub nagie DNA) mogłyby zostać umieszczone. Następnie taki pocisk można dostarczyć poprzez eksplozję prochu, transmisję elektronów lub gazu pod wysokim ciśnieniem w celu penetracji powierzchni ludzkiego ciała. Wtedy będziemy mogli zintegrować uwolnione cząsteczki DNA z komórkami atakowanego osobnika lub całej populacji [kraju czy kontynentu] poprzez krążenie krwi i powodować choroby, lub urazy kontrolowane przez [wchłonięte] uzbrojone i zmodyfikowane geny”.

Taka perspektywa w biomilitarnych kręgach Chin jest powodem ściągania baz danych o DNA ludzi z całego świata przez chińskie firmy biotechnologiczne powiązane z kompleksem militarnym tego kraju (BGI, Genewiz, WuXi NextCode, WiXi Healthcare, Tencent, iCarbonX). W USA na badania naukowe poprzez program Precyzyjnej Medycyny w celu leczenia i profilaktyki chorób wydano zaledwie $215 milionów. W Chinach na cele bioinżynierii militarnej wydatki osiągnęły w krótkim czasie ponad $9.2 miliarda. Chiny odmawiają ujawnienie bazy danych DNA swej populacji (zgodnie zresztą z podstawowymi regułami taktyki militarnej). W oficjalnym dokumencie; w Regulaminie Chińskiej Republiki Ludowej W Odniesieniu Do Zarządzania Ludzkimi Zasobami Genetycznymi czytamy: „Koncentracja uwagi w sprawie bezpieczeństwa narodowego obejmuje specjalne ograniczenia dostępu z zagranicy (paragraf 7): ‘Zagraniczne organizacje, osoby i ich instytucje ustanowione lub faktycznie kontrolowane nie mogą gromadzić ani chronić ludzkich zasobów genetycznych w Chinach, na terytorium naszego kraju i nie mogą dostarczać ludzkich zasobów genetycznych naszego kraju za granicę’”.

Chiny praktykują politykę Cywilno-Militarnej Fuzji wprowadzonej w życie w 2016 r., zwłaszcza w odniesieniu do skopiowanego z USA Programu Precyzyjnej Medycyny. Dowództwo i naukowcy zbrojnych sił w Chinach twierdzi: „W przyszłości uzbrojenie ciał biologicznych stanie się rzeczywistością. Biotechnologia sprawi, że broń biologiczna stanie się rzeczywistością. Możliwe staną się nowe, nietradycyjne formy konfrontacji, takie jak: atak biologiczny, destrukcja biologiczna i kontrola ekologiczna. Broń biologiczna może powodować zniszczenia, które są zarówno znacznie potężniejsze jak i bardziej cywilizowane w porównaniu do konwencjonalnych metod zabijania takich jak: proch strzelniczy lub broń nuklearna. Przyśpieszone tempo rozwoju nowoczesnej biotechnologii wskazuje, że dzień, w którym zaczniemy w pełni wykorzystywać jej militarne zalety, nie jest zbyt odległy. Wierzymy, że dowodzenie militarną biotechnologią jest rozsądnym przypuszczeniem naukowym, a nie naukową iluzją”.

Nacisk w tych wypowiedziach umieszczony jest na potencjalnych militarnych formach i zastosowaniach biotechnologii do ataku różnych grup etnicznych. „Poprzez manipulację genami możemy zaatakować lub uszkodzić jedną, lub więcej kluczowych i podstawowych funkcji ludzkiego ciała (zdolność uczenia się, zapamiętywania, utrzymywania równowagi lub wykonywania czynności motorycznych: chodzenie, bieganie, siedzenie, stanie, pchanie, ciągnięcie…). Atakując wroga militarną bronią biotechnologiczną, możemy spowodować dysfunkcję fizjologiczną, wywołując Uszkodzenia UltraMicro wpływające na strukturę i funkcjonowanie genu lub białka. Uszkodzenia Precyzyjne oraz Uszkodzenia UltraMicro są to dwie metody, które umożliwiają podatność organizmu na zagrożenia oparte na genomice i proteomice. W przeciwieństwie do broni wykorzystującej amunicję, której niszczące działanie można stwierdzić dopiero po oddaniu strzału, w laboratorium możemy przetestować stopień uszkodzeń, jakie powoduje broń biotechnologiczna. Możemy kontrolować stopień powstałych urazów i uszkodzeń, a nawet zapewnić antidotum lub lekarstwo (szczepionkę, środek przeciwwstrząsowy lub fragment bioinformacji). Zapewnienie takiej anodyny naszym wrogom byłoby znakiem prawdziwego ‘miłosierdzia’.”

Na arenie politycznej świata Chiny formalnie zrzekły się broni biologicznej oraz jakichkolwiek badań naukowo-militarnych w tej dziedzinie. Z drugiej strony: „Chiny nie powinny się wahać – jeśli muszą się bronić – przed użyciem jak największej liczby środków walki, w tym broni, która ‘nie jest dozwolona’ przez prawo międzynarodowe i zasady wojny, np. broni chemicznej i biologicznej” – stwierdził chiński półkownik.     

Mamy więc formalne dokumenty pochodzące z kręgów militarnych Chin opisujące badania biotechnologiczne dotyczące genetycznej struktury specyficznych narodów i grup etnicznych w celach masowego: ubezwłasnowolnienia, kalectwa, tortury i morderstwa. Częściowa realizacja tych planów nastąpiła w 2019 r. Zarys tych biomilitarnych wydarzeń opisałem w moich komentarzach numer: 236 i 238.

Pismo Święte jednoznacznie mówi o narodach i grupach etnicznych (greckie słowo: ethnos) które będą zaangażowane w międzynarodowych konfliktach: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo (gr. Εθνος – etnos) przeciw królestwu (gr. Εθνος – etnos). Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści”. (Ew. Mateusza 24:7-8) Fuzja (połączenie) biotechnologii z technologiami militarnymi jest najbardziej ekscytującym snem tyrana i jest niezbędną podstawą w procesie destrukcji istniejących systemów socjalno-ekonomicznych, na których popiołach globaliści budują Nowy Porządek Świata (ang. New World Order), którego liderem będzie Antychryst.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s