30 Sekund Do Dwunastej (321) ”Faszystowska Ameryka”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)         

Stany: Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Floryda, Texas, Arizona, Luizjana, Alaska, południowa i centralna Kalifornia oraz większość stanów północno-wschodniej części USA są każdego roku narażone na poważne powodzie. Na świecie największe powodzie występują w Syberii, tuż pod

Sacharą w środkowej Afryce oraz wzdłuż rzeki Nil, w dorzeczu rzeki Amazon w Południowej Ameryce oraz we wschodniej części Australii. W 2021 r. powodzie dotknęły północną i środkową Europę. Natomiast najwięcej i najwięcej pożarów w USA wybuchło w 2017 r. (8,179.941 akrów w 48,318

pożarach), w 2018 r. (7,167,127 akrów w 47,391 pożarach), w 2020 r. (5,668,127 akrów w 41,954 pożarach) najmniejsza ich ilość była w 2019 r. (4,251,444 akrów w 36,286 pożarach). W 2021 r. spaliło się w USA 14.5% mniej terenów niż przeciętnie w ostatniej dziesięciolatce. Na świecie najwięcej pożarów jest w środkowej części Południowej Ameryki, w środkowej Afryce, w południowej części Europy, we wschodniej części Australii oraz wschodniej części Syberii, w Rosji. Najbardziej katastrofalne pożary i  powodzie – głównie z powodu trzęsień ziemi, które są przewidziane zwłaszcza przy końcu czasów oraz zgodnie z naukowymi hipotezami – są przed nami. Ewangelista Łukasz pisze: „Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”. (Ew. Łukasza 21:11)     Głód i zaraza może być rezultatem zmian naturalnych, jak np. potężne wybuchy wulkanów  w 6 i 12 wieku naszej ery. W 536 r. bizantyjski historyk Prokopius pisał: „Światło słońca nie ma jasności, a gęsta mgła, która zdusiła słońce, pogrążyła [okręg] całego Śródziemnomorza w chłodzie i ciemności”. Na początku trzynastego wieku zmiany klimatyczne były tak wielkie, że okres ten znany jest dzisiaj jako Mała Epoka Lodowcowa, zwłaszcza w Europie.

Jednak w obecnych czasach głód i zarazy są głównie rezultatem aktywności człowieka, a bardziej precyzyjnie mówiąc, są konsekwencją polityki depopulacji świata realizowanej przez globalistów. Pełna lista nazwisk stanowiłaby wolumen książkowy (jeśli na jednej stronie można umieścić 500 nazwisk, książka będzie mieć 630 stron), ponieważ z ogólnej liczby populacji  świata (7,874,966,000 ludzi) około 4% (314,998,600 ludzi) stanowi narcystyczną, psychopatyczną część, która wyznaje i praktykuje lucyferiańską ideologię. Jest to ideologia, która promuje moralny relatywizm, kult samego siebie i osiąganie stanu boskości wszelkimi niezbędnymi środkami, co doskonale pasuje do globalizmu i zachowań globalistów. Liderami globalizmu są między innymi: R. Cecil, W. Churchil, B. Clinton, T. Blair, D. Filo, J. Friis, B. Gates, V. Hugo, J. Lenon, F. McNamara, R. Mendez, L. Nosek, R. Reagan, S. Richter, F.D. Roosevelt, D. Rockefeller, N. Rockefeller, J. Santer, J. Soros, F. Stipo, C. Taylor, T. Turner, J. Tobin, J. Young, J. Wales, N. Zenstroom i wielu innych…

Jednym z nich jest obecny Prezydent USA, J. Biden. Ten narkopata (narcystyczny psychopata) – jak inni jemu podobni – nie ma żadnego współczucia wobec tych, których krzywdzi lub morduje (np. przez wprowadzenie obowiązkowych szczepień na terenie całego kraju), ale pożąda uwagi i uwielbienia od tych samych ludzi, których uważa za gorszych od siebie. Przede wszystkim wprowadza rozporządzenia i regulaminy wskazujące na bezgraniczną wolę mikro zarządzania życiem wszystkich wokół siebie i niemal żywienia swego „ja” („nasza [moja] cierpliwość się wyczerpuje…” – publicznie stwierdził J. Biden) tymi ludźmi, tak jak pasożyt żywi się ofiarą żywiciela.

J. Biden jest również praktykującym faszystą. Jedną z podstawowych, charakterystycznych cech faszyzmu jest polityka regulacji rządowych egzekwowana siłą przez prywatny biznes. J. Biden doskonale wie, że społeczeństwo amerykańskie jest solidnie uzbrojone i wysłanie policji oraz oddziałów militarnych przeciwko cywilnej ludności, a nawet chińskich jednostek stacjonujących w Kanadzie i w Meksyku, jest nierealne. Dlatego jednym ze swoich rozporządzeń (ang. executive order) odpowiedzialność za realizację zaszczepienia całej populacji USA kryminalista siedzący w Białym Domu składa na prywatne biznesy poprzez nałożenie ciężkich kar ($14,000.00 za każde wykroczenie), jeśli biznesy nie będą wykonywać politycznych zarządzeń. Jest to faszyzm skopiowany z przedwojennych lat nazistowskich Niemiec. USA stała się de facto faszystowskim krajem za rządów obecnej administracji Białego Domu. Jest niezmiernie ciekawym fakt, że dwie grupy zostały automatycznie wyłączone z ogólnonarodowego wymogu szczepień: amerykańscy kongresmeni i ich podwładni oraz nielegalni imigranci (w tej grupie minimum 20% populacji przekracza granicę z oczywistymi objawami coivid-19 lub jednego z wielu innych wariantów tego schorzenia).

Do obecnego czasu pojawiło się co najmniej 15 wariantów covid-19 wśród populacji świata. Oryginalnie covid-19 zainicjowany był w Chinach. Wariant „Alpha” zainicjowany był w Anglii, „Beta” w Południowej Afryce (RPA), „Delta” w Indiach, „Eta” w Anglii i Nigerii, „Gamma” w Brazylii, „Iota” w USA, „Kappa” w Indiach, „Lambda” w Peru, „Lota” w USA, „Mu” w Kolumbii, „Epsilon” w USA, „Theta” na Filipinach, „Voi”w Indiach oraz „Zeta” w Brazylii. Nowe warianty/mutanty pojawiają się (są wypuszczane) w ilości minimum 1 na miesiąc. Ogólnoświatowa „plan-demia” jest międzynarodowym, militarnym atakiem na cywilną populację w celu realizacji depopulacji świata.

W tych warunkach i zagrożeniach na całym świecie musimy mieć naprawdę solidne podstawy życiowe. Są różne standardy, różne światopoglądy i przekonania. Jest to perspektywa każdej indywidualnej osoby. W szerszej perspektywie musimy zauważyć, że istnieje odwieczna walka między strachem a Miłością w historii naszej cywilizacji. Można śmiało powiedzieć, że klasyczna wojna między dobrem i złem wynika, lub jest konsekwentnym rezultatem pierwszego konfliktu. Chwila, w której przestajemy obawiać się śmierci, jest punktem, gdy zaczyna się prawdziwe życie. „Ptaki urodzone w klatce myślą, że latanie to choroba”. (A. Jodorowski) Jest to jeden z głównych powodów nakaz Jezusa: „Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:5-7)ma tak wielkie znaczenie. Dlatego nie żałuj tego, co było, bądź wdzięczny za to, co jest oraz czekaj bez strachu na to , co będzie. Tak odpowiedzialna postawa zdaje się być niemożliwą do konsekwentnej realizacji w ciągu całego życia z „własnej, nieprzymuszonej woli”, z którą zostaliśmy stworzeni.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest prawdziwym drogowskazem wskazującym jednoznacznie na osobę Chrystusa oraz potwierdzającym kończący się Eon Łaski (2000 lat). Ten Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s