30 Sekund Do Dwunastej (319) ” Nie Dołączaj Do Talibów”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)         

Poniższy tekst jest tłumaczeniem komentarza na internecie.

Świat naprawdę nie jest tak bardzo skomplikowany; w odniesieniu do ludzkiej natury i historii dość przewidywalny. Istnieją tylko dwa podstawowe typy ludzi:

1. Ci z nas, którzy po prostu chcą być pozostawieni sobie, ponieważ nie obchodzi nas, co wszyscy inni robią ze swoim życiem oraz

2. Ludzie, którzy uważają, że wszyscy inni muszą dostosować się do ich własnych przekonań i zachowań.     WSZYSTKIE okropności historii świata, włącznie z bieżącymi wydarzeniami, są popełniane przez tę drugą grupę ludzi. Po prostu lubią karać tych, którzy nie dostosowują się do nich oraz się z nimi nie zgadzają. Przykładem tej drugiej grupy ludzi są: talibowie w Afganistanie, policja blokująca w Australii i naziści zajmujący się szczepieniami w Nowym Jorku. Rób to, co mówią, albo cię skrzywdzą, zamkną lub w końcu zabiją. Jesteśmy świadkami tego najbardziej podstawowego sporu o ludzką naturę i dlatego historia zawsze się powtarza. Naprawdę smutne jest to, jak wielu naszych przyjaciół, sąsiadów, kolegów z klasy, współpracowników i członków rodziny należy do tej drugiej grupy. Fascynujące jest to, jak wiele osób ujawniło się jako część tej drugiej grupy z powodu wirusa, który zabija mniej niż 0,3% zarażonych. (Na marginesie… ponad 90% tych, którzy umierają na COVID, albo JUŻ umiera – od dwóch do czterech chorób współistniejących – albo są w trakcie powolnego zabijania się własnymi wyborami stylu życia. Bardzo mały ułamek niewytłumaczalnych przypadków COVID jest jedynym powodem ich śmierci). W zamian za niedostrzegalnie małą miarę dodatkowego, pozornego bezpieczeństwa ci z drugiej grupy nie tylko oddali swoje swobody, ale teraz domagają się, aby wszyscy inni z nich zrezygnowali. „Do diabła z twoją wolnością” – mówi austriacki Terminator.

Codziennie pojawiające się dane potwierdzają, że ogólnoświatowe blokady i wymagania dotyczące masek miały (jeżeli wogóle) marginalny wpływ na wirusa – w rzeczywistości tylko opóźniając to, co nieuniknione – ponieważ tego wirusa nie można powstrzymać i wszyscy jesteśmy w końcu narażeni. Drakońskie środki łagodzące same w sobie stworzyły wiele długoterminowych negatywnych konsekwencji, które teraz ujawniają się w badaniach medycznych, psychologicznych i ekonomicznych. Pomimo faktu, że ci „eksperci tyranii” z drugiej grupy mylili się w prawie każdym aspekcie tej pandemii, teraz wzywają państwa policyjne świata do wprowadzenia obowiązkowej dla całej ludzkości grupy szczepionek, które ani nie chronią przed infekcją, ani nie zatrzymują transmisji COVID, i które, jak już wykazano, mają szybko zanikającą skuteczność oraz nie spełniają swego zadania, a w wielu przypadkach są bezpośrednim powodem kalectwa lub przedwczesnej śmierci.

W przeciwieństwie do tego wyraźnie silniejsze i bardziej długoterminowe zalety naturalnej odporności są całkowicie ignorowane w dyskusjach politycznych prowadzonych przez tyranicznych przywódców tej drugiej grupy. Czemu? Ponieważ uznanie wyższości naturalnej odporności organizmu całkowicie wyklucza i neguje potrzebę scentralizowanego reżimu medycznego dowodzenia i kontroli, w którym państwo policyjne („Pokaż mi swoje dokumenty”) może być w pełni wdrożone. Nie może być innego logicznego wytłumaczenia tego całkowitego odrzucania solidnych nauk medycznych przez osoby z tej autokratycznej, drugiej grupy ludzi.

W Afganistanie Talibowie chodzą teraz od drzwi do drzwi, używając danych biometrycznych porzuconych przez Amerykanów, aby zidentyfikować osoby, które współpracowały z sojuszniczymi zagranicznymi rządami w ciągu ostatnich 20 lat. Wiele z tych zidentyfikowanych osób jest natychmiast ścinanych, wieszanych lub zastrzelonych, a ich córki są sprzedawane w niewolę seksualną. Kobiety są bite na ulicach tylko za to, że nie noszą zakrywających twarz burek. Talibowie są oczywiście częścią tej drugiej grupy ludzkości, więc kobiety muszą zakrywać twarze, aby chronić mężczyzn

przed grzechem pożądania. Zamiast przyjąć odpowiedzialność za własne myśli i impulsy, talibowie narzucają odpowiedzialność innym pod groźbą tortur i śmierci. Jest to całkowita tyrańska kontrola.

AmerykańscyTalibowie również wymagają zakrycia naszych twarzy. Maska – obecnie znana z tego, że nie zapewnia prawie żadnej ochrony przed infekcją ani transmisją – jest dosłownie niczym więcej niż zewnętrznym znakiem zgodności i uległości. Noś ją, lub odmówimy ci usługi. W zeszłym roku większość Amerykanów szybko zastosowała się do tego. Teraz amerykańscy talibowie (ta druga grupa ludzi) chcą, abyśmy wszyscy wytworzyli „znak” poddania się szczepionce, która okazała się nieskuteczna w powstrzymaniu choroby zabijającej mniej niż 0,3% populacji. Czemu? Odpowiedź: chodzi o totalną kontrolę. Nie ma innego logicznego wytłumaczenia, kiedy uczciwie przyjrzymy się matematyce i danym.

Ta druga grupa ludzi najpierw przejęła kontrolę nad narracją i tym, jak „nauka” miała być prezentowana przez medyczną biurokrację (A. Fauci w USA). Było to konieczne, aby zwiększyć siłę strachu na ich korzyść. „Dwa tygodnie na spłaszczenie krzywej zachorowań” stały się 16 miesiącami dezinformacji, propagandy i 24-godzinnej pornografii strachu w mediach tego i innych krajów. Wynikająca z tego masowa psychoza sprawiła, że ​​większość ludzi domaga się, aby wszyscy poddali się wątpliwie skutecznemu ciosowi przeciwko chorobie, którą przeżyje ponad 99,7% z nas.

Ludzkość łatwo może przetrwać tę pandemię BEZ drugiej grupy ludzi, która przejmie kontrolę nad życiem pierwszej grupy ludzi. Świat jest w rzeczywistości całkiem prosty, kiedy patrzy się na niego przez tę szczególną soczewkę historii. Zawsze chodziło o tę pierwszą grupę, która chce zostać sama, przez drugą, która stara się kontrolować wszystkich; libertarianie kontra autokraci, jednostka kontra zbiorowość. „Strach przed stratą kontroli” zawsze był najskuteczniejszym narzędziem tej drugiej grupy w przejmowaniu kontroli. W rzeczywistości strach przed stratą kontroli jest najskuteczniejszą bronią kontroli behawioralnej w arsenale drugiej grupy. „Zaszczep się, albo nie będziesz mógł chodzić na koncerty, jeść w restauracjach, jechać z dziećmi do Disneylandu, iść na uniwersytet, odwiedzić rodzinę, otrzymać przeszczep serca, zachować pracę…”. Co dalej zostanie dodane do tej listy? Nie będziesz mógł otworzyć konto bankowe, wziąć pożyczkę, kupić dom, wynająć mieszkanie, uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, mieć dostęp do internetu..?

Talibowie z Nowej Zelandii ponownie zablokowali cały kraj z powodu JEDNEGO(!) nowego przypadku COVID. Australijscy talibowie złapali i rozpylali gaz pieprzowy na małe dzieci tylko za to, że nie nosili masek na wolnym powietrzu. Kanadyjscy talibowie starają się uwięzić na cztery lata polsko-kanadyjskiego pastora, który odważył się otworzyć swój kościół podczas blokad, a także publicznie ostrzegł swój kraj, że duch komunistyczny (przed którym uciekł ze swego kraju) teraz całkowicie i jawnie kontroluje kanadyjskim rządem. Tymczasem amerykańscy talibowie – czyli „obyci, doświadczeni, wyrafinowani i dlatego zaszczepieni” – otwarcie łamią swe własne mandaty i ograniczenia, organizując przeróżne imprezy, gdzie nikt nie stosuje masek na twarzy, a które starają się narzucić wszystkim innym. Przywódca amerykańskich talibów (J. Biden) wzywa teraz amerykańskie firmy do żądania dowodu szczepień od wszystkich swoich pracowników.

Nie bądź częścią tej drugiej grupy ludzi i nie dołączaj do talibów. Społeczeństwa „Pokaż Mi Swoje Papiery” (ang. Show Me Your Papers) historycznie ZAWSZE były o wiele bardziej śmiercionośne (nazistowskie Niemcy) niż ten wirus. Udowodnij, że się mylę…

Współpracując z mediami korporacyjnymi, talibowa lewica polityczna wykorzystuje anarchistyczne ruch socjalne BLM i czarne gwiazdy do promowania strachu, podziałów rasowych i przynależności politycznej. Zamiast debatować nad ideami, talibowa lewica oczernia swoich przeciwników zarzutami rasizmu, które są wspierane przez fałszywe narracje popularyzowane w mediach korporacyjnych.

Biblia dość jasno mówi na temat strachu. Istnieje niezliczona ilość wersetów ostrzegających wierzących, by nie dali się kontrolować ani manipulować przez strach. Popularny werset biblijny o strachu brzmi: „Albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego umysłu”. (2 Tymoteusza 1:7) Być może ważniejsze niż unikanie strachu jest Boże pragnienie, abyśmy szukali prawdy i podążali za nią, gdziekolwiek ona prowadzi. To otwarta wrogość wobec prawdy ujawnia satanistyczne skłonności talibowej lewicy. Tylko talibowa lewica zaprzecza, jakoby załamanie struktury rodzinnej było sednem problemów, z jakimi boryka się zwłaszcza czarna Ameryka. To jest jeszcze jeden znak odstępstwa całych społeczeństw od podstawowych, zdrowych zasad porządku społecznego świata zarejestrowanych na kartach Pisma Świętego.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest prawdziwym drogowskazem wskazującym jednoznacznie na osobę Chrystusa oraz potwierdzającym kończący się Eon Łaski (2000 lat). Ten Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s