30 Sekund Do Dwunastej (312) ”Ruski Półkownik Puszcza Farbę”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Zgodnie z raportem IsraeliNewsLive dziennikarz zadał pytanie półkownikowi rosyjskiej armii: „Jak oceniasz koronawirusa?” Półkownik odpowiedział: „Patrzę na to z militarnego i strategicznego punktu widzenia. Nie patrzę na to jako na problem zdrowotny, epidemiologiczny, itp. Koronawirus jest fałszywie nazywany „pandemią”, ponieważ siły religijne, polityczne, finansowe, gospodarcze i narodowe są w to wplątane. „Pandemia” musi być oceniana z perspektywy potęgi globalnej: sił religijnych, politycznych, finansowych, ekonomicznych i narodowych. Tak zwany pandemiczny „koronawirus” to nie wszystko. Jest to jedno wielkie [międzynarodowe] kłamstwo. Koronawirus jest globalnym  zjawiskiem, operowanym przez globalne elity. Jest to globalna, strategiczna, specjalna operacja globalnych elit. Jest to globalne wojskowe ćwiczenie, które ma na celu całkowite zniewolenie ludzkości. Niewiele wierzymy w Boga, ale jeszcze mniej wierzymy, że istnieje Szatan – wróg ludzkości. Demoniczne siły w głębokiej kolaboracji z syjonistycznymi, finansowymi elitami mają na celu zmniejszenie światowej populacji. Uważają, że jest nas zbyt wiele. Usiłują stworzyć grupę około 100 milionów, a najwyżej 1 miliard będzie ich niewolnikami. Wtedy będą żyć jak królowie. Po „Coronie” nastąpi wielki kryzys finansowy“.

Przez długie lata „Plan-demia” była planowana i została zrealizowana przez globalistów i militarną precyzją. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jednoznacznie wskazuje, że jest to jeszcze jedna forma potwierdzająca kończący się Eon Łaski (2000 lat). Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. 

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s