30 Sekund Do Dwunastej (313) ”Kto rządzi Światem – Do Czasu?”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Na całym świecie systemy samorządowe są podobne. Na poziomie narodowym zawsze jest jakiś podstawowy system rządów: w USA jest to Kongres, Senat i Prezydent; w Polsce jest to Sejm, Senat i Prezydent kraju; Knessent, Parlament i Premier w Izraelu, W Anglii Parlament (House of Commons oraz House of Lords)oraz Królowa monarchii, w Rosji lokalne komitety są rządzone przez Dumę oraz Centralny Komitet i kraj jest reprezentowany przez Prezydenta kraju (Putin), w Japonii istnieje Rząd Prefektualny oraz Rząd Centralny, a głową państwa jest Premier, w Australii istnieje Dom Reprezentantów, Senat oraz Premier, w Iranie jest to Parlament, Konsylium oraz Prezydent (i suwerenny lider religijny), w Egipcie jest to Muslim Brotherhood, Rada Najwyższa oraz Prezydent kraju, w Chinach jest to Kongres, Biuro Centralne Komunistycznej Partii oraz Prezydent kraju, itd…

Zauważmy, każdy z krajów świata ma w swych systemach zarządzania krajem włączający system legislacyjny, egzekwowania prawa oraz wykonawczy. Prawzorem tych systemów samo zarządzania jest biblijny model podziału i kooperacji systemów wewnętrznych jakiegokolwiek kraju bazowany na jedności w trzech. To jest prawdziwa podstawa rozwoju całej cywilizacji. Kluczowym słowem jest rozwój/napełnianie ziemi.

Jednakże siły ciemności, z którymi istnieje wojna od początku istnienia naszej cywilizacji, mają przeciwny dla nas cel. Przedstawicielem tych dążeń jest B. Gates i jego słynne twierdzenie: „Jeśli naprawdę zrobimy dobrą robotę, to za pomocą szczepień bdziemy w stanie wyeliminować minimum 15% populacji świata”. Celem tego (gorszego od Hitlera) masowego mordercy jest doprowadzenie do śmierci minimum 1.2 miliarda ludzi za pomocą szczepień. Obecna „Plan-demia” (planowana i doskonale zrealizowana na międzynarodowym forum pandemia) jest tylko jednym z militarnych narzędzi doprowadzenia do masowej depopulacji świata. Szczepionki przeciw COVID-19 zawierają nano cząsteczki Graphene Oxide, bardzo toksycznej substancji, która jest skonstruowana w taki sposób, by spowodować  śmierć zaszczepionego osobnika w czasie od 3 dni do 5 lat po jej przyjęciu. Najsilniejsi ludzie będą do końca życia żyć ze „skutkami ubocznymi” tych bio-militarnych narzędzi masowego rażenia.

Oczywiście za wszystkim stoją pieniądze. Ponad normalnymi systemami zarządzania na świecie istnieją kartele (finansowy, olejowy, medyczny, narkotyków, itd.). Kartele nie tylko współzawodniczą ze sobą, ale również współpracują na platformie międzynarodowej włącznie z rządami, systemami militarnymi, inteligencji, wywiadu, pieniędzy, mediów. Jest to 4 poziom kontroli cywilizacji. Oczywiście te i inne kartele mają swych liderów. I to jest następny, 5 poziom kontroli cywilizacji. Są nimi główne rodziny Rockefellerów, Rotszyldów, Morganów, DuPoint, Bush (Prescot Bush, ojciec Prezydentów USA, G.W. Busha, S. i J. sfinansował rząd A. Hitlera w Niemczech i wzbogacił rodzinę na operacjach II Wojny Światowej).

Następnym, 6 poziomem kontroli populacji świata jest Watykan. Watykan bezpośrednio kooperuje z siłami ciemności. Jest interesujące, że właśnie w Watykanie Papież (reprezentujący już dzisiaj co najmniej 2/3 populacji świata poprzez jego wysiłki zjednoczenia wszystkich religii świata) jest obecny, gdy jego klerycy śpiewają pochwalne hymny do Szatana, którego w jakiś skorumpowany sposób uznają za brata Chrystusa. Jest to najwyższa forma odstępstwa. Zanim świat powstał, Jezus JEST. Jezus JEST BOGIEM. Szatan natomiast jest stworzeniem, tak samo jak człowiek jest stworzerniem. Papeż Franciszek jest otwarcie komunistą oraz proponentem depopulacji świata. Te idee przedstawił w swej podróży do Ameryki na forum amerykańskiego Kongresu i na Generalnej Sesji ONZ w dniach 19-28 września 2015 r. – i do dzisiaj je konsekwentnie realizuje poprzez autorytet Watykanu.

Podstawowym zadaniem jakiegokolwiek narodowego systemu obronnego każdego suwerennego kraju na świecie jest jego system obronny. Jednakże drastycznie jaskrawym przykładem, że systemy militarne świata zorganizowane w paktach militarnych (NATO, Pakt Warszawski, Pakt Bagdadu, Liga Arabska, Islamic Military Alliance, Caribean Pact, Sino-Rusian Treaty, UN Security Council, , ABCA Armies, International Association of Gendarmeries and Police Forces i wiele, wiele innych) nie mają interesów swych krajów na uwadze, jest chociażby półszeptem wyrażona skarga podczas publicznej konferencji prasowej, gdzie były Dyrektor CIA, M. Pompeo przyznał się, że operacja „Plan-Demii COVID-19” była: „zaplanowaną wcześniej i zrealizowaną wspólnie operacją militarną na arenie międzynarodowej świata”. Stojący na uboczu Prezydent USA, D. Trump półszeptem wyrzekł: „Dlaczego mi o tym nic nie powiedziałeś?”. To publiczne pytanie Prezydenta USA zostało kompletnie zignorowane przez M. Pompeo. Dlaczego? Ponieważ pakty militarne nie odbierają swych orderów od prezydentów, premierów czy innych politycznych figur swych krajów. Podstawowym celem tych paktów militarnych jest osiągnięcie przeważającej technologii. I to jest 7 poziom kontroli cywilizacji. Siły ciemności otwarcie handlują technologią, która jest adoptowana za tryliony dolarów na cele militarne. Ostatecznym, 8 poziomem kontroli oraz wojny naszej cywilizacji z siłami ciemności jest osoba Szatana, który jest obecnie księciem na okręgu tej ziemi. W następującym fragmencie z opisu kuszenia Pana Jezusa: Diabeł “pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę”. (Ew. Łukasza 4:5). To jest jego tymczasowy dominion. Doskonale wie o swym autorytecie na okręgu ziemi. Porwierdzeniem tego statusu Szatana  są słowa byłego Premiera Belgii, oraz Sekretarza Generalnego NATO, H. Spaak, który powiedział: „Chcemy człowieka o dostatecznej pozycji, który utrzyma sojusze wszystkich ludzi i wyrwie nas z ekonomicznego bagna, w którym się pogrążamy. Przyślij nam takiego człowieka, a niech będzie bogiem czy diabłem, przyjmiemy go”.

Przez długie lata „Plan-demia” była planowana i została zrealizowana przez globalistów i militarną precyzją. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jednoznacznie wskazuje, że jest to jeszcze jedna forma potwierdzająca kończący się Eon Łaski (2000 lat). Ten Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s