30 Sekund Do Dwunastej (310) ”Nimrod”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

W dobrze poinformowanych środowiskach chrześcijańskich na świecie nastąpiło w ostatnich tygodniach wzburzenie z powodu informacji z kręgu amerykańskich naukowców. Zgodnie z raportem wydawnictwa IsraeliNewsLive naukowcy Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) w podziemnych laboratoriach stanu Kolorado, w USA pracują z ciałem zmarłego tysiące lat temu (!) Nimroda. Kto to był Nimrod i co naukowcy DARPA z jego ciałem kombinują oraz dlaczego..?

W mitologiach Egiptu, Grecji i Rzymu gibbor(im) oraz nefilim(s) byli reprezentantami pochodzącymi w wyniku mieszania gatunków: ludzkiego z upadłymi aniołami. W tekście biblijnym opis takiego okresu ludzkiej historii znajdujemy w 6 rozdziale 1 Księgi Mojżesza. Bardziej szczegółowe opisy manipulacji ludzkiego DNA przez upadłych aniołów mamy w księgach Enocha (reprezentant 7 pokolenia po Adamie, żyjący przed potopem). Hybrydy anielsko-ludzkie pojawiły się na okręgu ziemskim pierwszy raz przed potopem. Zgodnie z odwiecznymi pismami nie były to istoty możliwe do odkupienia, beznadziejne w złości, agresywności i nienawiści w stosunku do siebie i jakichkolwiek innych istot żyjących na ziemi. Ich anihilacja była głównym powodem potopu.

Po potopie na okręgu ziemi pozostało zaledwie 8 ludzkich istot. Noe, jego żona oraz ich trzej synowie: Sem, Cham i Jafet z żonami pamiętali czasy przed potopem. Prawnukiem Noego z linii Chama (synem Chama, jak również wnukiem Noego był Kusz) był Nimrod. Pierwsza księga Mojżesza przedstawia tego człowieka następująco: „Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem (גיבבור – gibbor, w j. hebrajskim) na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: ‘Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy’. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.  Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach”. (1 Ks. Mojżesza 10:8-12)W Księdze Kronik mamy krótką wzmiankę: „Kusz był jeszcze ojcem Nimroda, który był [stał się] pierwszym mocarzem na ziemi”. (Ks. Kronik 1:10)

Jest dla nas zrozumiałe, że był to potężny lider ówczesnego świata – zbudował oraz panował nad imperium minimum 9 największych miast w tamtym czasie. Był to pierwszy światowy tyran i dyktator i dlatego był również prawzorem nadchodzącego, ostatniego, globalnego dyktatora – Antychrysta. Podobnie jak nadchodzący Antychryst, Nimrod uważał siebie za boga na ziemi. Jego imię jest literalnie tłumaczone jako: „jawny rebeliant przed obliczem Boga” (w j. angielskim sens jest wyraźniej sformowany słowami: „the rebel to the face of God”. Jego mocarstwo obejmowały tereny Sumeru, zwanego wtedy Shinar oraz Asyrii, gdzie zbudował miasto Niniwę.

Po potopie olbrzymi pojawili się w linii genetycznej Chama. Dla przeciętnego człowieka tamtych czasów byli oni co najmniej pół-bogami chodzącymi między ludźmi. Niektóre źródła sugerują, że Nimrod był gigantem. Nimrod miał być myśliwym. Jego ofiarami nie miały być zwykłe zwierzęta, ale hybrydy – giganci jemu podbni. Co ciekawe, inni giganci w Piśmie również pochodzą z linii Chama, dziadka Nimroda. Na przykład „synowie Anaka” (Księga Liczb – 3 Księga Mojżesza, rozdział 13) zostali opisani jako olbrzymy. Byli nimi również Kananejczycy, którzy byli także potomkami Chama. Olbrzym Goliat był Filistynem z grupy etnicznej, o której Księga Rodzaju 10:13 mówi, że pochodzi z Egiptu i był potomkiem Chama.

W czasie wojny Iraku przeciw Kuwejtowi Amerykanie zaangażowali się głównie w celu zdobycia ciała Nimroda oraz najbardziej istotnych skarbów z jego grobowca. Tymi skarbami nie były ozdoby ze srebra czy złota, ale elementy technologiczne, które umożliwiły dostęp do innych wymiarów (co również było jednym z celów budowy wieży Babel tysiące lat temu przez Nimroda) największej maszynie elektromagnetycznej na świecie CERN (logo CERN jest „666” oraz znakiem CERN jest statua hinduskiej bogini dewastacji/zniszczenia Shivy lub starożytnego Apollyona), znajdującej się na pograniczu Francji i Szwajcarii, gdzie w czasach Imperium Rzymskiego stała świątynia Apolla i ludzie wierzyli, że jest to miejsce bram do podziemnego świata. W Apokalipsie Jana znajdujemy następującą referencję imienia ‘Apollyon’: „…ujrzałem gwiazdę, która spadła na ziemię i dano jej klucz do studni Czeluści/otchłani. [Gwiazda] otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. Z dymu wyszła szarańcza na ziemię […, która] ma nad sobą króla  – anoła Czeluści. Imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w j. greckim ma imię APOLLYON”. (Apokalipsa Jana 9:1-3 i 11) Czy jest to tylko przypadek; czy jest to tylko zbieg okoliczności? Czy jest to raczej wielowiekowe lub wielotysięczne w czasie działanie sił ciemności w specyficznym, zdefiniowanym kierunku?

Amerykańska militarna organizacja DARPA jest bardzo tajemniczym tworem. Jednak zgodnie z przeciekami informacji w wyspecjalizowanych środowiskach naukowców jest wiadomo, że od wielu lat w laboratoriach DARPA prowadzi się eksperymenty w sferze transferu duszy. Bill Clinton, który w 2004 r. przeszedł przez poczwórną operację mostowania aortalno-wieńcową serca, w maju 2020 r. dosłownie umierał, ważąc poniżej 137 funtów, między innymi z powodu problemów z sercem i chorobą Parkinsona. Według nieudokumentowanych pogłosek naukowcy DARPA stworzyli „klon” ciała byłego Prezydenta USA oraz przenieśli/przetransferowali/przerzucili jego duszę ze starego ciała do nowego. Nagle prawie 75-letni Bill Clinton prowadzi ekstremalnie aktywny styl życia 40-latka..?

Od kilku lat naukowcy mówią o wielu eksperymentach transferu „energii” do ludzkiego ciała. Naukowcy wierzący Chrystusowi wiedzą, że w laboratoriach DARPA prowadzone są eksperymenty z udziałem demonicznych istot. Są w stanie prowadzić te badania i eksperymenty na ludziach, ponieważ są w stanie wykryć i śledzić tę „energię” podczas jej ruchu i z łatwością mogą przenieść tę energię (demoniczne duchy) do ludzkiego ciała. Rezultatem jest, że ludzie stają się opętanymi przez demony.

Istnieją pogłoski, że podobny eksperyment jest przeprowadzany na zdobytym i przetransportowanym ciele Nimroda z Mosul w Iraku. Jest ciekawe, że były Sekretarz Stanu, Hillary R. Clinton (żona B. Clintona) była głęboko zaangażowana w proces transferu ciała Nimroda z Iraku do USA. Jest więc jedną z możliwych alternatyw, że laboratoryjnie „wskrzeszone” ciało Nimroda poprzez „wszczepienie” lub wprowadzenie „energii” – demonicznego ducha może się stać Antychrystem Czasów Ostatecznych. Niektórzy Chrześcijanie pierwszych stuleci wierzyli, że Nimrod może się stać Antychrystem.

W Apokalipsie Jana mamy następujące opisy Antychrysta: „Bestia była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści…” (Apokalipsa Jana 17:8), „siedmiu jest królów […], inny nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, na krótko ma pozostać…”. (Apokalipsa Jana 17:10) oraz „Bestia, która była i jej nie ma, jest ósmym [rogiem] spośród siedmiu i zdąża na zagładę”. (Apokalipsa Jana 10:11) Czy mogą to być opisy sztucznie „wskrzeszonego” Nimroda w laboratoriach DARPA umieszczonych co najmniej 10 pięter poniżej powierzchni ziemi, który mógłby swobodnie odegrać rolę Antychrysta? Jest to interesująca hipoteza, ponieważ Szatan jest imitatorem naśladującym działanie żywego Boga. Jezus przyszedł na ziemię jako Syn prawdziwego Boga, dobrowolnie złożył swe życie, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do Ojca. Szatan usiłuje powielić podobne wydarzenia. Chce mieć swego agenta-człowieka śmiertelnie zranionego i wskrzeszonego. Czy laboratoryjne wskrzeszenie Nimroda może wypełnić biblijne proroctwa Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć ze 100% pewnością.

Wśród naukowców są prowadzone dyskusje o zwiększających się wykładniczo statystykach kryminalnych przypadków z powodu opętania przez demony (lub „energii”), która może opanować ludzi na skalę masową. Są również dowody kontroli populacji w wielu krajach świata przez systemy 5G, które mogą być również potencjalnym źródłem zwiększonej aktywności kryminalnej ludzi. Amerykańscy politycy są zaniepokojeni pogłoskami oraz komputerowymi modelami masowych zamieszek w Stanach Georgii oraz Arizony, które obecnie są w procesie przeliczeń głosów wyborczych z listopada 2020 r. Czy masowe „szczepienia” całej populacji świata nie są częścią tego samego buntu przeciw Bogu?

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi.

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s