30 Sekund Do Dwunastej (307) ”Po Dwu Stronach Ekstremum”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Zgodnie z raportem DailyMail chińskie „Sztuczne Słońce” osiągnęło temperaturę 120 milionów ⁰C (więcej niż dziesięć razy temperatura korony słonecznej naturalnego słońca) przez okres 100 sekund. Następnym celem jest utrzymanie tych temperatur przez okres jednego tygodnia. Ostatecznym celem jest stworzenie źródła energii uniezależniającej Chiny od innych źródeł energii. Tego typu reaktory istnieją w wielu krajach świata. Największym z nich jest International Termonuclear Experimental Reactor (ITER) we Francji, którego koszt do dzisiaj wynosi ponad $22.5 miliarda. I to jest największy problem; koszt fuzji (łączenia pierwiastków, podczas którego wydzielają się ogromne ilości energii) jest wielokrotnie większy od kosztu fizji (podziału pierwiastków) używanej w procesie wybuchu bomb nuklearnych.

W USA miliarderzy: Elon Musk (Tesla, SpaceX), J. Bezos (Amazon) oraz R. Branson (Virgin Group Ltd)  wybierają się w przestrzeń kosmiczną. O jedno z czterech miejsc na statku kosmicznym walczyło ponad 7.5 tysięcy osób ze 159 krajów i zostało sprzedane na aukcji za kwotę $28 milionów. Biznes podróży kosmicznych może osiągnąć kwotę ponad $30 miliardów około 2030 roku, zgodnie z raportem Reuters w ostatnich dniach. Z drugiej strony najuboższy segment amerykańskiej populacji nie może sobie poradzić z gwałtownie wzrastającą inflacją, która jest na najwyższym poziomie od 13 lat. Bezrobocie jest na poziomie 5.8% oraz ponad 7 milionów miejsc pracy zostało straconych na zawsze z powodu sztucznej „plandemii” (planowanej pandemii) COVID-19. Socjalne zapomogi są głównym motorem napędzającym inflację. Są one również powodem braku rąk do pracy w czasie, gdy amerykańska ekonomia (poprzez deregulację zapoczątkowaną przez Prezydenta D. Trumpa) w dalszym ciągu nabiera rozpędu.

Najbardziej pracowitymi narodami zdają się być Quatar, Arabia Saudyjska oraz Południowa Korea, gdzie 33, 30 i 27% populacji kraju pracuje ponad 48 godzin tygodniowo, 67, 69 i 62% populacji pracuje między 30 a 48 godzin tygodniowo oraz 0, 1 i 10% populacji pracuje poniżej 30 godzin tygodniowo. W USA 14% populacji pracuje ponad 48 godzin tygodniowo, 67% populacji pracuje 30-48 godzin tygodniowo oraz 16% pracuje poniżej 30 godzin tygodniowo. W Polsce 7% populacji pracuje ponad 48 godzin tygodniowo, 79% populacji pracuje 30-48 godzin tygodniowo oraz 7% populacji pracuje poniżej 30 godzin tygodniowo  – zgodnie z ostatnimi statystykami organizacji ilo.org z maja 2018 r.

Jest oczywiste, że te statystyki będą wyglądać znacznie gorzej po uwzględnieniu „plandemii” COVID-19 ostatnich lat. Światowym liderem zaszczepionej populacji jest Izrael, gdzie ponad 80% populacji jest już zaszczepiona.

Na drugim miejscu jest Anglia, a na trzecim miejscu jest USA, gdzie ponad 50% populacji kraju jest zaszczepiona. W USA około 60% ankietowanych ludzi twierdzi, że nie przyjmie szczepionki „ze względu na skutki uboczne”. W Polsce z tego samego powodu ponad 65% ankietowanych nie przyjmie tej szczepionki. W moich komentarzach zwracam uwagę na oczywisty fakt, że „szczepionka” jest formą militarnej broni biologicznej. Potwierdza się to z powodu ekstremalnie wysokich statystyk skutków ubocznych włącznie z kalectwem oraz zagrożeniem śmierci w porównaniu z jakimikolwiek innymi szczepionkami w historii naszej cywilizacji. W 2017 r. globalista i (w moim przekonaniu) kryminalista, Dr A. Fauci (USA) powiedział: „Bez żadnej wątpliwości D. Trump zostanie postawiony/zmierzy się z wybuchem choroby zakaźnej”, zgodnie z raportem  wydawnictwa Christianity Daily z dnia 05/27/2017 – skąd on o tym wiedział 3 lata przed wybuchem „plandemii”..?

PismoŚwięte wyraźnie ostrzega, że w Czasach Ostatecznych jednym z zagrożeń będą globalne choroby (pandemie lub „plandemie”): „Będzie głód i zaraza…” (Ew. Mateusza 24:7) – Jezus powiedział swym uczniom 2000 lat temu. Psalmista Dawid pisze, że Bóg chroni człowieka: „W nocy nie ulękniesz się strachu […] ani zarazy, co idzie w mroku, ani moru, co niszczy w południe”. (Psalm 91:5-6)

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s