30 Sekund Do Dwunastej (306) ”Próba Generalna”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Osiem miesięcy po tym, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn wstrząsnęły światem, ogłaszając    normalne stosunki z Izraelem, więzi dyplomatyczne stanęły przed najcięższą próbą po wybuchu wojny w Gazie. Państwa Zatoki Perskiej były stosunkowo stonowane w swojej krytyce Izraela. Niektórzy mogą to uznać za krok naprzód. Ale ich odmowa potępienia Hamasu i innych  grup terrorystycznych włącznie z głównym sponsorem światowego terroryzmu w Teheranie (Iran), wskazuje, że potrzeba więcej pracy, aby wzmocnić rodzący się sojusz izraelsko-arabski. Zawieszenie ognia, Negocjowane przez Egipt, a nie przez USA (J. Biden przypisuje sobie kredyt za te negocjacje) między Izraelem a Strefą Gazy nastąpiło po wystrzeleniu ponad 4340 rakiet na Izrael.

Dla wszystkich, którym Izrael jest belką w oku mam pytanie: kto wszczął te militarne działania i kto wystrzelił 4340 rakiet, by zabijać i ranić Izraelitów? Zauważmy, wewnątrz granic Izraela żyje ponad 3

miliony Arabów. Tylko ci Arabii/Muzułmanie tracą swe domy, których członkowie rodzin brali aktywny udział w aktach terroru. Jeśli twój syn, córka, żona czy mąż zamordował Żyda, cała rodzina jest wydalona z takiego domu i dom jest buldożerem zrównany z ziemią. Tak powinno być na całym świecie, włącznie z USA. Wtedy nie mielibyśmy tutaj zjawiska Antify czy Black Lives Matter (BLM), które czekają tylko okazji, by bezkarnie palić całe miasta, biznesy i mordować ludzi z jakiegokolwiek powodu.

Rakiety przestały latać nad Izraelem, ale konsekwencje tej wojny się nie zakończyły. Izraelczycy i wszyscy, których nazywa się „Palestyńczykami” żyjący w granicach i poza granicami Izraela są przerażeni – emocjonalnie i duchowo. Są również wyczerpani fizycznie. Po obu stronach (wewnątrz Izraela i w Pasie Gazy) nastąpiły szkody w infrastrukturze. Powiększyły się podziały polityczne, religijne i społeczne. Niemal wszyscy obawiają się, że zawieszenie broni zostanie zerwane, oraz że wkrótce może wybuchnąć kolejna wojna – z Iranem, z Hezbollah w Libanie, ponownie z Hamasem w Pasie Gazy, z Syryjczykami, czy też z ekstremistami na granicy z Jordanią.

Na arenie międzynarodowej zwycięzcą tej potyczki  zdaje się być Hamas. Natychmiastowo po zawieszeniu broni Egipt obiecał pomoc finansową w ilości $500 milionów, Quatar  $360 milionów oraz J. Biden (USA) $338 milionów. Jest to prawie $1.2 miliarda dolarów dodatkowych funduszy tylko dlatego, że Hamas wszczął wojnę z Izraelem. Ten sam J. Biden usiłuje wstrzymać pomoc finansową Izraelowi (która już była zaaprobowana) na potrzeby systemu obronnego „Iron Dome”. W oczach opinii publicznej Hamas stał się super popularny na Bliskim Wschodzie do tego stopnia, że M. Abbas anulował wybory, obawiając się, żę Hamas je wygra.

Z drugiej strony kampania obronna Izraela była bardzo imponująca, mimo że w ciągu jednego tygodnia przeciwko Izraelowi wystrzelono więcej rakiet niż podczas całego konfliktu w 2014 r. Oddziały IDF zniszczyły ponad 100 km podziemnych tuneli terrorystycznych w Pasie Gazy, 25 naczelnych terrorystów zginęło oraz 200 innych terrorystów zostało zlikwidowanych, 340 wyrzutni rakietowych zostało zniszczonych oraz ponad 90% mniej cywilnych „Palestyńczyków” zginęło w porównaniu z konfliktem  z 2014 r., mimo że Hamas umieszczał – jak zwykle – swe baterie militarne w szkołach, meczetach i szpitalach. Działania IDF były bardziej precyzyjne, wywiad militarny był znacznie lepszy. Około 5 milionów obywateli Izraela przez 11 dni żyło w bunkrach. Przeciętny Izraelita ma zaledwie 15 do 30 sekund, by ukryć się od momentu każdego nowego alarmu rakietowego, które rozbrzmiewały co 4-5 minut.  Nad Jerozolimą przeleciało zaledwie 7 rakiet. Nie osiągnęły celu, ze względu na system obronny Iron Dome. Jednak to miasto ucierpiało ze względu na masowe rozruchy, lokalne bunty i zamieszki. Na Tel Aviv (potężny ośrodek ekonomiczny) zostało wystrzelonych znacznie więcej rakiet. Tutaj nastąpiły większe straty materialne.

W USA, politycy (B. Sanders, E. Warren, AOC, R. Tlaib oraz I. Omar) zachowują się jak polityczne, ludzkie tarcze broniąc terrorystów Hamas na arenie politycznej świata. Jest oczywiste, że ten masowy atak z Pasa Gazy był obserwowany głównie przez nieprzyjaciół Izraela w Libanie, w Syrii, w Jordanie, w Turcji i w Iranie. Działania militarne z Pasa Gazy były jakby „Próbą Generalną” przed nadchodzącą inwazją wielu narodów na Izrael pod przewodnictwem Rosji, Turcji i Iranu. Nieprzyjaciele Izraela wiele się nauczyli o możliwościach obronnych tego narodu. W przyszłości te lekcje będą wykorzystane…

W Piśmie Świętym czytamy: „Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u ciebie. Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci. W owym dniu nie będzie światła ani zimna, ani mrozu.

Będzie to jeden jedyny dzień – Pan tylko wie o nim – nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie. A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię. Cały kraj zmieni się w równinę, od Geba aż po Rimmon na południe od Jerozolimy. Ona jednak będzie wzniesiona i zamieszkana na swoim miejscu: od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, do Bramy Narożnej, od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich. Będą w niej mieszkali, a klątwa już jej nie dosięgnie. Jerozolima żyć będzie bezpiecznie.

A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach”. (Ks. Zachariasza 14:1-12)

Izraelici będą zmuszeni do ucieczki z Ziemi Obiecanej temu narodowi przez samego Boga. Jest interesujące, że ponad 2000 lat temu Jezus ostrzegał Żydów znamiennymi słowami: „Gdy więc ujrzycie “ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat”. (Ew. Mateusza 24:15-20) Są to znamienne słowa, ponieważ wskazują jak mało czasu Izraelici będą mieć, by uratować życie. W czasach Jezusa poświęcenie czasu, by zabrać najbardziej niezbędne rzeczy z domu lub powrócić z pola, by zabrać odzież do ucieczki, nie było wielkim problemem. Jednak, w obecnych czasach, gdy uratowanie czy stracenie życia zależy zaledwie od kilkunastu sekund, ostrzeżenie Jezusa ma znacznie większą wagę.

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie, oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s