30 Sekund Do Dwunastej (305) ”Magnetycznie Zaszczepieni”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Amerykańskie media z fanatycznym dewocjonalizmem usiłują przedstawiać „osiągnięcia” bieżącego „prezydenta” USA, J. Bidena. Na arenie międzynarodowej J. Biden i jego kronies pogorszyli stosunki z Rosją (np. twierdzeniem, że „Putin jest mordercą”), z krajami Dalekiego i Bliskiego Wschodu (zwłaszcza z Izraelem), z Australią z Kanadą, z Meksykiem i krajami Centralnej i Południowej Ameryki. W ciągu pierwszych 100 dni swych rządów Demokraci z J. Bidenem na czele dramatycznie zrujnowali status USA na zewnątrz i wewnątrz kraju. Ponad połowa populacji tego kraju stwierdziła w jednym z ostatnich badań opinii publicznej (ipsos.com), że pod rządami J. Bidena kraj zmierza w złym kierunku. Ceny paliw w

ciągu tych 100 dni się podwoiły. Rurociąg dostawczy paliw na południowym wschodzie USA długości ponad 5500 mil (ponad 8850 km) został na ponad tydzień zamknięty z powodu ataku cybernetycznego kontrolującej te operacje korporacji Colonial Pipeline. Biden wynagrodził napastników, płacąc okup w formie żądanej przez nich kryptowaluty na kwotę $5 milionów. Tylko w jednym z ostatnich tygodni ataki cyberneutyczne zostały wykonane przeciwko Departamentowi Policji w Waszyngtonie, korporacji Scripps w Kalifornii oraz miejskiemu rządowi w Gary, Indiana. Dlatego w najbliższej przyszłości należy się spodziewać bardziej agresywnych oraz na większą skalę ataków cybernetowych. Zgodnie z pogłoskami pochodzącymi z najlepszego (izraelskiego) wywiadu na świecie, jest obecnie przygotowywany atak na system bankowy. Nie jest tylko do końca jasne, czy globaliści stojący i potencjalnie wspierający taki atak mają na uwadze atak cybernetyczny w jakimś regionie (np. tylko w USA), czy chodzi raczej o stworzenie ogólno-światowego, potężnego kryzysu bankowego? Byłaby to bezpośrednia okazja do szybszego wprowadzenia w życie Nowego Porządku Świata. Jednak światowa ekonomia może jeszcze nie być gotowa na tak drastyczne posunięcie, ale jest to tylko kwestia czasu…

W USA jednym z najbardziej dokuczliwych, a zarazem efektywnych narzędzi niszczenia gospodarki kraju jest inflacja. Multitrylionowe programy socjalne są głównym motorem rozpędzającej się inflacji. (Zobacz komentarz #302 „Hiperinflacja”) Jest oczywiste, że „plan-demia COVID-19” na przestrzeni ostatnich 18-20 miesięcy zniszczyła nie tylko w USA znaczną część prywatnego biznesu. W niektórych gałęziach gospodarki straty dochodzą do 30% (chodzi o biznesy zmuszone do bankructwa, zamknięcia lub całkowitej likwidacji). W śródmieściach wielu miast stoją puste budynki, ponieważ znaczna część biznesów straciła zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. W Chicago i innych wielkich miastach między 25-30% restauracji i lokalnych barów zostało zamkniętych i już nigdy nie mają szans wrócić do biznesu.

Znany na całym świecie, legendarny w USA gitarzysta, Eric Clapton poddał się szczepieniu i mówi, że doznał „katastrofalnych skutków ubocznych szczepionki COVID-19”. Obwinia on propagandę obecnego rządu, CDC i innych agencji, które uporczywie twierdzą, że szczepionki są bezpieczne. W Krakowie lekarze alarmują z powodu dramatycznie zwiększonej ilości przypadków zachorowań na różne formy raka z powodu szczepień przeciw COVID-19. W USA ukazują się filmy o niezwykłym zjawisku dotyczącym ludzi zaszczepionych. Jeśli przyłoży się jakiś niewielki, magnetyczny przedmiot (np. baterię do zegarka, magnetyczną wizytówkę, która trzyma się na drzwiach lodówki, mały magnes, itp.) do miejsca szczepienia, taki przedmiot utrzymuje się sam na zaszczepionym ramieniu. Jeśli ta sama osoba przyłoży ten sam przedmiot do drugiego (niezaszczepionego) ramienia, za każdym razem ten sam magnetyczny przedmiot natychmiastowo spada. Od wielu miesięcy w moich komentarzach zwracałem uwagę na fakt, że jeśli te szczepionki nie są autentycznym środkiem Znaku Bestii opisanej w Apokalipsie Jana, to są co najmniej prekursorem prowadzącym w tym kierunku. W istocie każda indywidualna osoba z biologicznego osobnika musi być przekształcona w medium magnetyczne. Magnetyczną podstawę wszczepioną w system biologiczny człowieka jest znacznie łatwiej zaprogramować/zakodować oraz kontrolować w każdej sekundzie jego życia. Dlatego nie przekona mnie żaden polityk, administrator medyczny czy kleryk/pastor jakiegokolwiek kościoła (najbardziej znany w USA syn Billa, Franklin Graham, który z ambony nawołuje do szczepień) do dobrowolnego przyjęcia „szczepionki”, która jest formą broni biologicznej oraz co najmniej prekursorem Znaku Bestii, bez którego: „…nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia”. (Apokalipsa Jana 13:17)

„Świat pogrąża się w militarnym, politycznym i duchowym chaosie, jakiego nie widział od wieków. Z tego chaosu wynikną dwie rzeczy. Pierwsza doprowadzi do powstania Nowego Porządku Świata. Drugą może być przebudzenie” – powiedział publicysta A. Tsarfati.

Pismo Święte było i jest jedynym dokumentem na świecie, który ujawnia informacje od początku jego istnienia, aż do ostatniego momentu jego istnienia oraz przewidywał taki stan rzeczy na świecie, oraz gotowość akceptacji Antychrysta.

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s