30 Sekund Do Dwunastej (304) ”2200 Rakiet”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Zgodnie z artykułem w wydawnictwie Bloomberg z dnia 10 maja 2021 r. niedawno opublikowany raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) podkreślił sprzeczny związek między rosnącym popytem na rzadkie minerały a ich ograniczoną podażą. Eksperci są przekonani, że to niedopasowanie może zniweczyć wysiłki krajów zmierzające do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r., ostatecznego celu ONZ. Powód…

Popularne rozwiązania w zakresie zielonej energii wykorzystują różne metale ziem rzadkich i minerały, np.:

1.Pojazd elektryczny (EV) zużywa 6 razy więcej zasobów mineralnych niż samochód na paliwo kopalne.

2. Morska elektrownia wiatrowa wymaga 9 razy więcej zasobów mineralnych niż porównywalna elektrownia gazowa.

Zgodnie z analizą MAE do 2040 r. producenci będą potrzebować 6 razy więcej minerałów produkowanych obecnie. W 2019 roku 70% światowej produkcji kobaltu pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. Chiny produkują prawie 60% wszystkich metali ziem rzadkich – tzw. Fantazyjne Pierwiastki z końcówką „-ium”. Przewidywany popyt na lit („White Gold”) stosowany w akumulatorach do pojazdów elektrycznych jest nieziemski i ma wzrosnąć 70-krotnie w ciągu kilku następnych dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę istniejące globalne kopalnie litu, bylibyśmy w stanie zaspokoić poniżej połowy zapotrzebowania oczekiwanego w tej dekadzie. Jest to typowy objaw nadrzędnej polityki depopulacji świata. Połowa ludzkości nie będzie mieć nawet możliwości swobodnej podróży, ponieważ nie będzie wystarczającej ilości akumulatorów do poruszenia elektrycznych pojazdów. W tym samym czasie J. Biden i zgraja jego niepoczytalnych kumpli robią wszystko (zamykają rurociągi gazowe i naftowe, dewaluują dolar, promują nielegalną imigrację i wielu sposobami sukcesywnie niszczą amerykańskie biznesy), by zrujnować Amerykę. Inflacja w USA jest dramatycznie wysoka. Zaledwie 6 miesięcy temu napełnienie zbiornik paliwa kosztowało około $25-30.00. Dzisiaj z powodu dewastacyjnej polityki Demokratów z ich “liderem” w Białym Domu napełnienie tego samego zbiornika paliwa kosztuje ponad $50-70.00. Jest to ponad 100% wzrostu podstawowych kosztów. Oczywiście w rządowych statystykach koszty żywności, paliwa, materiałów budowlanych są wyłączone i dlatego ani J. Biden, ani jego Sekretarz Skarbu, J. Jellen nie widzą żadnej inflacji.

W tym samym czasie wychodzą na jaw szczegóły skompromitowanego globalisty, D. Fauci, który od lat (zgodnie z raportem z dnia 11 maja 2021 r. w wydawnictwie Washington Examiner) poprzez różne półrządowe organizacje fundował nielegalne badania koronawirusów między innymi w chińskim laboratorium klasy militarnej (BSL-4). „Pomimo ostrzeżenia Departamentu Stanu z 2018 r., że takie eksperymenty są ryzykowne, obecnie jest prawdopodobne, że Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), kierowany przez nikogo innego niż dr Anthony Fauci, sfinansował te eksperymenty” – pisze autor artykułu. Artykuł kończy się stwierdzeniem, że jego kumpel P. Daszak (EcoHealth Alliance) w kolaboracji z chińskim wirusologiem badającym koronawirusy typu SARS S. Zhengli (laboratorium Wuhan) obecnie: „…został jedynym Amerykaninem w zatwierdzonym przez Chiny fałszywym „dochodzeniu” Światowej Organizacji Zdrowia (ONZ), mającym na celu zamknięcie coraz bardziej wiarygodnej hipotezy o wycieku wirusów z ich laboratoriów”.

Na arenie międzynarodowej J. Biden zaledwie zdołał opublikować swoją opinię broniącego się Izraela: „Jedną z rzeczy, które widziałem do tej pory, jest to, że [ze strony Izraela] nie było znaczącej, nadmiernej reakcji”.

May 10-152,200+ RocketsMore than 2,200 rockets were launched toward Sderot, Ashkelon, Ashdod, Jerusalem and neighboring communities in less than 24 hours. At least 2 Israelis dead and 36 injured. More than 90 percent of projectiles heading toward populated areas were intercepted by Iron Dome. Roughly a third of the rockets landed inside the Gaza Strip. Most of the others landed in open fields.
09-May6 rocketsSix rockets were fired from Gaza. Two were intercepted by the Iron Dome, two fell in open areas and two landed in the Gaza Strip.
25-Apr5 RocketsFive rockets were fired from Gaza. Iron Dome anti-missile defence system intercepted two rockets and the others fell either in uninhabited areas or inside the Gaza Strip. 
24-Apr2 RocketsTwo rockets fired from Gaza. One was intercepted by Iron Dome, the other fell in an open area near the border fence.
23-Apr36 RocketsThirty-Six rockets fired from Gaza; six intercepted by Iron Dome.
15-Apr1 RocketOne rocket fired from Gaza.
20-Jan1 RocketOne rocket fired from Gaza
18-JanTwo rockets landed harmlessly in open areas near Ashdod.Two rockets landed harmlessly in open areas near Ashdod.

Z poniższej tabeli wynika jednoznacznie, że Muzułmanie wszczęli otwartą wojnę przeciwko Izraelowi. Ze strony Białego Domu w USA nie ma żadnego potępienia masowych (ponad 2200) rakietowych ataków z Pasa Gazy na Izrael. W tych atakach zginęło 7 Izraelitów. Muzułmanie publicznie przyznają się, że w każdej chwili na Izrael skierowanych jest co najmniej 100 000 rakiet. Jeśli wszystkie pozostałe rakiety będą tak „efektywne” jak te – już wystrzelone przeciwko Izraelowi, to z powodu wystrzelenia całego muzułmańskiego arsenału 100 000 rakiet zginie w Izraelu 318 ludzi. Populacja Izraela (zgodnie ze statystykami z lipca 2020 r.) wynosi około 9.23 miliona ludzi, z czego Żydzi stanowią 74.24%, lub około 6.83 miliona ludzi. Zgodnie z biblijnymi proroctwami ponad 2/3 Żydów zginie podczas Wielkiego Ucisku. Muzułmanie potrzebowaliby ponad 1.4 miliona rakiet, aby wypełnić to proroctwo Czasów Ostatecznych. W pierwszych tygodniach swych rządów J. Biden wysłał do Pasa Gazy ponad ćwierć miliarda dolarów. Majowe statystyki napadów rakietowych na Izrael są bezpośrednią konsekwencją tej bezrozumnej polityki zagranicznej niedołężnego starca w Białym Domu. Izrael jest atakowany przez armię terrorystyczną wspieraną przez Iran i Turcję i chronioną dyplomatycznie przez organizacje takie jak ONZ. Przywództwo Hamasu, które kieruje atakami rakietowymi na izraelską ludność cywilną, musi stać się celem izraelskiego odwetu. I to jest precyzyjnie realizowana odpłata przez oddziały IDF.

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s