30 Sekund Do Dwunastej (303) ”Sanita Napisała”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Dnia 3 maja 2021 r. kobieta imieniem Sanita napisała na socjalnej stronie Facebook:

❤️I won’t get vaccinated because I haven’t been sick with anything in years.

❤️I will not be vaccinated because I have studied vaccines for years.

❤️I won’t get vaccinated because we are being lied to.

❤️I won’t be vaccinated to save my children.

❤️I won’t get vaccinated to show that COVID doesn’t exist.

❤️I won’t get vaccinated because this is how I choose not to support their done evil against humanity.

❤️I will not vaccinate myself to travel.

❤️I will not vaccinate to cross the border.

❤️I won’t get vaccinated because everyone does.

❤️I won’t be vaccinated because then I can live long and be with my children and grandchildren.

❤️I won’t be vaccinated because then I will be able to help others.

❤️I will not vaccinate to show others that there is no pandemic.

❤️I won’t get vaccinated because many will know the truth.

❤️I will not vaccinate because I was created by my creator Almighty God.

❤️I won’t get vaccinated because I don’t want to ruin my durable immune system.

❤️I won’t get vaccinated because I want to live.

❤️I won’t get vaccinated because I don’t want to die.

❤️I won’t get vaccinated because I don’t trust science.

❤️I won’t get vaccinated because I don’t trust medicine.

❤️I won’t get vaccinated because there is a third world war.

❤️I will not vaccinate because we have free will.

❤️I won’t vaccinate because I’m a living person.

❤️I will not vaccinate myself to witness the victory over this darkness and with all soldiers I can celebrate Freedom.

Nie zaszczepię się, ponieważ na nic nie chorowałam od lat.

Nie zaszczepię się, ponieważ studiowałam latami szczepionki.

Nie zaszczepię się, ponieważ jesteśmy okłamywani.

Nie zaszczepię się, by chronić me dzieci.

Nie zaszczepię się, by pokazać, że Covid nie istnieje.

Nie zaszczepię się, ponieważ w ten sposób zdecydowałam się NIE wspierać dokonanego przez nich zła przeciw ludzkości.

Nie zaszczepię się, by móc podróżować.

Nie zaszczepię się, by móc przekroczyć granicę.

Nie zaszczepię się tylko dlatego, że „każdy się szczepi…”.

Nie zaszczepię się, ponieważ chcę i mogę żyć długo i być z moimi dziećmi i wnukami.

Nie zaszczepię się, ponieważ wtedy będę zdolna pomóc innym.

Nie zaszczepię się, by pokazać innym, że nie ma pandemii.

Nie zaszczepię się, aby wielu poznało prawdę.

Nie zaszczepię się, ponieważ byłam stworzona przez mojego Stwórcę – Wszechmocnego Boga.

Nie zaszczepię się, ponieważ nie chcę zrujnować mój odporny system immunologiczny.

Nie zaszczepię się, ponieważ chcę żyć.

Nie zaszczepię się, ponieważ nie chcę umrzeć.

Nie zaszczepię się, ponieważ nie ufam/nie wierzę nauce.

Nie zaszczepię się, ponieważ nie ufam medycynie.

Nie zaszczepię się, ponieważ jest to [forma] trzeciej wojny światowej.

Nie zaszczepię się, ponieważ mamy wolną wolę.

Nie zaszczepię się, ponieważ jestem żyjącą osobą.

Nie zaszczepię się, by być świadectwem zwycięstwa nad tą ciemnością i ze wszystkimi bojownikami mogę sławić/świętować/celebrować WOLNOŚĆ.

Duch opozycji przeciwko każdej zdrowomyśIącej osobie w kręgach globalistów i polityków zwłaszcza amerykańskich, europejskich oraz Watykanu w dalszym ciągu jest aktywny zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: „Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec…”. (2 List Do Tesaloniczan 2:7-8) „Ten, co powstrzymuje” jest to Duch Święty, który powstrzymuje siły ciemności działające przeciwko Chrześcijanom oraz Izraelowi. „Niegodziwiec” jest to Antychryst. Jest to jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych. Otwarte jest pytanie: czy jesteś gotowy(a) na przymusowe szczepienia, czy raczej jesteś gotowy(a) na ponowne spotkanie z Chrystusem twarzą w twarz..?

Bóg-Ojciec Święty, przez swojego Syna Jezusa daje nam szansę i podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem. Gdy wierzymy, nie wierzymy dla samej wiary, by czuć się lepiej, bo w coś trzeba wierzyć… Gdy przychodzimy do Boga, odpowiadamy na jego miłość i trzymamy się Jego obietnic. Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s