30 Sekund Do Dwunastej (302) ”Hiperinflacja”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

W ostatnich miesiącach nasilają się problemy z globalną ekonomią, globalnymi zagrożeniami oraz globalnymi kryzysami, co wskazuje na czas, w którym musi się pojawić „globalny lider”. Pismo Święte nazywa tego ogólno-światowego lidera Antychrystem. Będzie on działać nie tylko przeciwko Chrystusowi, ale dla wielu będzie zastępcą Chrystusa. Ciekawostką jest, że nikt na świecie nie spodziewa się lidera, który byłby Anty-Buddą czy Anty-Mohammedem. Jest zrozumiałe, że te fałszywe religie i ich liderzy są dowodem i autentykacją prawdy i oryginału. Nadchodzący Antychryst przedstawi się jako zbawca świata.

EKONOMIA. Wszystko, co obecnie dzieje się na świecie, jest formą globalnych przemian i przekształceń w celu ostatecznego zainstalowania Globalnego Rządu i Globalnej Ekonomii. Zgodnie z biblijnymi proroctwami w czasie 7-letniego Wielkiego Ucisku ta Globalna Ekonomia będzie kontrolowana przez Antychrysta. Przygotowanie tych wydarzeń oraz tej rzeczywistości wymaga kontrolowanego wyburzenia istniejących systemów ekonomicznych. Wszystkie zmiany rozpocznie hiperinflacja, która w słowach biblijnego proroctwa przedstawiona była następująco: „Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina”. (Apokalipsa Jana 6:6)

Tytuł artykułu NBC News z dnia 13 kwietnia 2021 r. brzmi: „Przygotuj Się Na Wyższe Koszty Artykułów Spożywczych Przez Resztę Roku”. W USA ceny jarzyn i owoców od lutego zwiększyły się o 2%. W stosunku rocznym jest to 12%. Ceny mięsa, ryb i innych produktów również dramatycznie wzrastają. Ceny paliw w tym samym czasie wzrosły ponad 9% (jeśli przez cały rok paliwo miałoby tak drożeć, to jest to inflacja 54%!). Osoba, która rocznie przejeżdża samochodem 20 tysięcy mil (40200 km), musi zapłacić za paliwo ekstra $1500.00. Właściciel ciężarówki, która w ciągu roku przejedzie około 400 tysięcy mil (644 tysięcy km), zapłaci za paliwo dodatkowo $30000.00. Obecne podwyżki cen następują po wszystkich podwyżkach z ubiegłego roku, które były spowodowane zakłóceniami systemów dostawczych na świecie i w USA. Zakłócenia i problemy logistyczne systemów transportowych nie są przypadkowe.

Są one wynikiem celowych dyrektyw i rozmyślnego działania. Ceny materiałów budowlanych są jeszcze wyższe. W USA jedna deska „2x4x8” kosztowała niedawno około $2.00 za sztukę. Dzisiaj ta sama deska kosztuje ponad $8.00 (400% więcej). Płyta gipsowa (ang. drywall), która parę miesięcy temu kosztowała około $4.50 za sztukę, dzisiaj kosztuje od $15-18.00 za sztukę (400% więcej). Samochody, za które płacono $30-40 tysięcy, dzisiaj są w cenach $65-80 tysięcy.

Hiperinflacja w USA i na świecie jest jednym z przygotowawczych zjawisk wskazujących na gwałtowne i drastyczne zmiany w globalnej ekonomii, które nazwane zostały jako „Czwarta Rewolucja Industrialna” przez globalistę K. Schwaba, założyciela instytucji Global Economic Forum. Te zjawiska będą gwarantowane nowym systemem socjalno-finansowym, który za pomocą socjalnych kredytów i kontroli cyfrowej każdej osoby będzie decydować o prawach pracy, a nawet kto może opuścić mieszkanie, a kto nie może; kto może kupić żywność, a kto nie będzie mieć takiego prawa. Obecnie amerykańscy politycy podżegają wielkie korporacje do zmuszania swoich pracowników do szczepień przeciw COVID-19. Jest to objaw typowych, faszystowskich działań. W USA zaszczepiono do tej pory około 140 milionów ludzi. Obecne szczepienia nie są obowiązkowe, ponieważ szczepienia nie są w pełni uprawomocnione. Tymczasowe licencje dystrybucji eksperymentalnych szczepionek wygasają w maju 2021 r. Jednak obecna administracja Białego Domu, amerykański Kongres i Senat usilnie szukają sposobu szybkiej legalizacji niebezpiecznej „szczepionki”, która jest niczym więcej niż militarnym środkiem masowego ludobójstwa. Po zalegalizowaniu tej „szczepionki” będzie ona przymusowa i będzie jednym z bezpośrednich powodów sytuacji opisanej w Apokalipsie Jana, gdzie jest mowa o Znaku Bestii, bez której „…nikt nie może nic kupić ani sprzedać”. (Apokalipsa Jana 13:16-17)

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s