30 Sekund Do Dwunastej (198) “Palestyna”

Siły ciemności za wszelką cenę usiłują zniszczyć Izrael, ponieważ pojednanie człowieka z Bogiem przyszło przez ten wybrany naród. Historia Izraela jest częścią epicznych wydarzeń całego wszechświata. Odwiecznych zmagań między istotami stworzonymi, a ich Stworzycielem. Ludzkość stworzona była „…na obraz i podobieństwo Boże…” ze szczególnym przywilejem, tj. z prawem wybierania; prawem autonomicznej decyzji. Na przestrzeni historii naszej cywilizacji narody, plemiona i indywidualne osoby wybierają, po której stronie stać w walce – z Bogiem, czy przeciwko Niemu. Chyba nie ma na świecie bardziej drastycznego przykładu opisującego tę sytuację niż to, co dzieje się na obecnym Bliskim Wschodzie. Po przeciwnych stronach stoi państwo Izraela oraz celowo nieokreślona „Palestyna”.

 1. Kiedy kraj „Palestyny” powstał i kto ją założył? Palestyna jako kraj nie istnieje. Natomiast Izrael zapoczątkowany był przez Abrahama, na żądanie Boga tysiące lat temu i istnieje do dzisiaj.
 2. Jakie były granice założonej (kiedy?) „Palestyny”? Palestyna jest regionem geograficznym, jak np. Sahara, która jest pustynna, ale jej części należą do różnych krajów leżących na jej terenie. Jak nie istnieją granice Sahary, tak nie istnieją i nigdy nie istniały granice Palestyny. Natomiast Izrael miał szczegółowo określone i opisane w Piśmie Świętym granice według systemu geodezyjnego, który jest używany do dzisiaj. Bóg wyznaczył teren Obiecanej Ziemi Izraelowi dziesięciokrotnie większy od obecnych obszarów tego narodu.
 3. Jaka była nazwa stolicy „Palestyny”? Nie istniała ani Palestyna, ani jej stolica. Nie istnieją one do dzisiaj. Natomiast stolicą Izraela od starożytnych czasów była i jest dzisiaj Jerozolima. Muzułmanie usiłują obwieścić Jerozolimę stolicą „Palestyny” bez żadnego uzasadnienia. By osiągnąć swój cel, niszczą buldożerami zabytki starego miasta Jerozolimy.
 4. Podaj nazwy głównych miast „Palestyny”. Nigdy nie istniały. Natomiast istnieje wiele miast żydowskich, które mają korzenie w starożytnych czasach jak np. Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Bersheba, Hajfa, Hebron, Cezarea i wiele innych, które istnieją do dzisiaj. Takie starożytne miasta jak Amman czy Damaszek nie mają nic wspólnego z „Palestyńczykami” w obecnym znaczeniu tej nazwy. Są to miasta Moabitów, Asyryjczyków i innych plemion.
 5. Podaj nazwy województw, stanów czy innych podziałów administracyjnych państwa „Palestyny”. Nigdy nie istniały żadne województwa, czy stany. Nazwy regionów: Gaza oraz West Bank zostały stworzone po powstaniu Izraela w 1948-ym r. Specyficznie, terytoria określane jako „West Bank” zawierają historycznie znane, odwieczne tereny Judei i Samarii. Judea i Samaria są poprawnymi nazwami tych terytoriów. Nazwa „West Bank” jest sztucznie stworzonym określeniem w celach „poprawności politycznej” i jest używana przez wszystkich, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że te tereny od starożytnych czasów były izraelskie.
 6. Nazwij przynajmniej jednego lidera „Palestyny”. Przed Jaserem Arafatem nie istnieli. Historia wskazuje na wielu liderów narodu Izraelskiego, poczynając od Abrahama i patriarchów, poprzez Mojżesza, Jozuego, dynastii królewskich jak np. Dawida, nie wspominając wielu duchowych liderach narodu; proroków takich jak Jeremiasz, Izajasz, Daniel, Jan Chrzciciel, Jezus, od którego narodzin zaczyna się nowa epoka w historii naszej cywilizacji, czy Święty Jan, który napisał ostatnią księgę Pisma Świętego, Apokalipsę.
 7. Nazwij przynajmniej jedną „Głowę Państwa”: premiera, prezydenta, króla czy cesarza „Palestyny”. Nie istnieli aż do czasu, gdy sztucznie stworzono „Pas Gazy” i „West Bank”.
 8. Jaki był główny, odróżniający i łatwy do zidentyfikowania język „Palestyny”? Żaden narodowy język palestyński nie istniał ani nie istnieje do dzisiaj. Filistyni mieli swój własny język, ale to plemię wyginęło w 12-ym w. przed Chrystusem. Obecni mieszkańcy są Arabami, Asyryjczykami oraz potomkami innych oryginalnych plemion pochodzącymi z różnych stron Bliskiego Wschodu, posługującymi się różnymi dialektami j. arabskiego, którzy mają swe źródła w dzisiejszym Egipcie, Iraku i Iranie i innych krajach tego regionu.
 9. Jak się nazywała główna religia „Palestyny”? Religia Palestyny nie istniała i do dzisiaj nie istnieje. Arabii różnymi sposobami – zwłaszcza gwałtem – zaadoptowali Islam stworzony w 7-ym w. naszej ery. Natomiast początki izraelskiego Judaizmu sięgają 3000 lat przed Chrystusem i Judaizm, jako odrębna religia przetrwał do dzisiaj.
 10. Jak się nazywa waluta „Palestyny”? Nigdy nie istniała ani do dzisiaj nie istnieje waluta Palestyny. Natomiast w Izraelu znany jest od tysięcy lat szekel, który zawsze był i do dzisiaj jest wymienialny na inne waluty.
 11. Wybierz jakąkolwiek datę i podaj przelicznik walutowy na amerykańskiego Dolara, niemiecką Markę, brytyjskiego Funta, japońskiego Jena czy też starożytnego żydowskiego Szekla lub z czasów Cesarstwa Rzymskiego Denara, czy Szeląga, który był w użyciu od 4 wieku po Chrystusie przez następne 1000 lat. Jest to niemożliwe, ponieważ nie istnieje specyficzna waluta „Palestyny”.
 12. Ponieważ dzisiaj nie istnieje państwo „Palestyny”, podaj powody, datę oraz sposób, w jaki przestało ono istnieć, np.: przez rozbiory, aneksję, podbój…? Nic podobnego nie można udowodnić – jest to niemożliwe. Natomiast historia Izraela jest bogato udokumentowana nie tylko w Piśmie Świętym, ale i w niezliczonych dokumentach historycznych włącznie z niewolą w Egipcie, powrotem do rodzinnego kraju, następnie niewolą narodu w Babilonie i kolejnym powrotem do kraju, rozproszeniem narodu w 70 r. naszej ery przepowiedzianym przez Chrystusa i powrotem do kraju w 1948 r.
 13. Jaka jest oficjalna flaga państwa zwanego „Palestyna”? Nie istnieje. Obecna flaga w kolorach zielono-czerwono-czarnym jest symbolem ruchu antyżydowskiego raczej, a nie oznaką specyficznej grupy narodowej lub etnicznej, ponieważ nie istnieje ani narodowa, ani etniczna grupa palestyńska. W przeciwieństwie istnieją Francuzi, Polacy, Izraelici.
 14. Jaki brzmi hymn narodowy państwa „Palestyny”? Kto i kiedy napisał słowa hymnu, kto i kiedy napisał takiego hymnu muzykę? Jakie fakty historyczne i patriotyczne są zawarte w tym hymnie? Żaden hymn Palestyny nie istniał, ani dzisiaj nie istnieje. Natomiast hymn Izraela nazywa się „Hatikvah”. Jak każdy Żyd zna “Hatikvah”, tak każdy Polak zna Hymn Polski i rozumie jego słowa, podłoże historyczne i patriotyczne obrazy w nim zawarte.
 15. Kim są mieszkańcy obecnych terytoriów błędnie zwanych „Palestyną”? Są to Arabii, Asyryjczycy oraz potomkowie innych pokoleń pochodzenia Egipskiego, Iranu Iraku i innych terytoriów Bliskiego Wschodu. Nigdy nie istniało i do dzisiaj nie istnieje oryginalne plemię palestyńskie. Natomiast Izrael ma łatwą do identyfikacji, zintegrowaną populację żydów.

Niemal cały świat walczy z Izraelem. Podobnie jak w czasach Nazizmu przed Drugą Wojną Światową Żydzi masowo uciekają z Europy i innych krajów całego świata z powodu prześladowań. Są ku temu powody. Wracają oni masowo do rodzinnego kraju, kraju Żydów.

Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia, ani godziny nikt nie zna, gdy nastąpi Powtórne Jego Przyjście, poza Bogiem-Ojcem. Z drugiej strony Jezus nie miał cierpliwości do liderów religijnych, Faryzeuszy i Saduceuszy, którym zarzucał, że nie potrafią: „…rozpoznać znamion czasów” (Ew. Mateusza 16:1-4).

Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1Listu Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Apokalipsy Jana 13:1-18.

Światowa scena jest przygotowana oraz aktorzy zajmują swe pozycje, aby odegrać ostatni akt historii ludzkości na ziemi. Akt, który poprzedza Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Jest bardzo możliwe, że właśnie my jesteśmy tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane abyśmy: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21: 36) Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. (List Do Jakuba 4:8)

One thought on “30 Sekund Do Dwunastej (198) “Palestyna”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s