30 Sekund Do Dwunastej (197) “Bramy Do Piekła”

Zacznijmy dobrze znanym cytatem: „…Ja ci też mówię: ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję mój kościół, którego bramy piekielne nie przemogą…”. Dla wielu może to być szokiem, że jesteśmy na progu lub usilnie staramy się otworzyć bramy piekielne. Siły ciemności skwapliwie nam w tym pomagają oraz wzmagają atak przeciwko ludzkości. Dlatego coraz więcej ludzi mówi o Czasach Ostatecznych. W wielu środowiskach trwa dyskusja, której tematem jest: czy świat rzeczywiście dotarł to długo oczekiwanej, końcowej ery naszej cywilizacji? Krótką odpowiedzią na to pytanie jest: oczywiście. Jednak nie jest to oczywiste dla wielu.

W świetle objawień oraz proroctw wypełniających się dosłownie na naszych oczach dyskusja o Czasach Ostatecznych staje się coraz gorętsza, zwłaszcza w środowiskach chrześcijańskich, wśród których nowe realia zdają się w kolizji z tradycyjnymi podstawami normalnego życia Chrześcijan. Mocno ugruntowani w materialnej rzeczywistości nie mamy wiele problemów z podstawowymi dogmatami wiary połączonymi z poświęceniem oraz miłością wyrażoną w działalności. Jednak przez ostatnie stulecia wśród wielu denominacji narracja Pisma Świętego została niemal wyjałowiona z obrazów przedstawiających wielowymiarowe światy. Różne poziomy zaświatów, czy piekieł oraz ich oddziaływanie na ludzkość, jak również niebios, dla przeciętnego człowieka są nieznaną domeną za szczelnie zamkniętymi drzwiami. Dzisiejszy racjonalizm zdaje się odrzucać ich istnienie jako starożytne, nieżyciowe baśnie.

Jednakże w świetle najnowszych obserwacji, doświadczeń i wydarzeń te drzwi; te portale są niemal wyłamywane z zawiasów. Jak to było przepowiedziane w biblijnych proroctwach, paranormalne zjawiska bardzo szybko stają się normalne. Jest powszechnie wiadomo, że skutkiem ubocznym eksperymentów naukowych w ośrodku CERN są zjawiska paranormalne. A może jest odwrotnie. Może głównym celem tych eksperymentów jest kontakt z istotami spoza naszych czterech wymiarów (długość, szerokość, wysokość oraz upływający czas).

Jest obecnie banalnym twierdzenie, że „…w Czasach Ostatecznych wiedza znacznie się rozwinie”. (Dan. 12:4) Jest coś ważnego w tym twierdzeniu. Przecież wiedza stale się rozwijała przez ostatnie 2500 lat od czasów, gdy żył Daniel. Czym więc różnią się Czasy Ostateczne, o których pisał Daniel, od poprzednich, minionych wieków?

Dla wielu Chrześcijan odpowiedź jest jednoznacznie oczywista. W ostatnich około 50-ciu latach wiedza niemal eksplodowała w tempie wykładniczym dzięki wynalazkowi komputera, Internetu oraz wynikających z tego różnych form natychmiastowej komunikacji. Rozwój wiedzy jest tak szybki, że jesteśmy obecnie w punkcie, gdzie sztuczna inteligencja zaczyna wyprzedzać ludzką myśl oraz możliwości postrzegania. Poziom technologii zaczyna zagrażać oraz dosłownie uzależnia, a nawet dosłownie prowadzi do niewolnictwa nieostrożnych. Pierwszymi ofiarami są nasze dzieci, które coraz głębiej żyją światem wirtualnym. Jeszcze niedawno dzieci rozmawiały ze sobą. Dzisiaj w szkole, czy w kościele siedzi troje, czy pięcioro dzieci i każde z nich ma w ręku telefon komórkowy. Słowa w kierunku towarzyszy padają sporadycznie…

Co więcej, wzrastająca wiedza wyłamuje drzwi, które były zapieczętowane przez tysiąclecia. Dlatego tajne, konspiracyjne stowarzyszenia takie jak np. Masonów czy Iluminatów, które strzegły swych tajemnic, obecnie dostrzegają potrzebę ujawniania ukrytych powiązań swych organizacji.

Z drugiej strony media informacyjne i rozrywkowe, jak również legiony autorów, pedagogów, mówców oraz teoretyków ostrzega, że ludzkość wkrótce utraci kontrolę swego naturalnego rozwoju. Integracja człowieka i maszyny prowadzi do nowego rodzaju super istot. Już dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy po drugiej stronie połączenia telefonicznego rozmawiamy z osobą, czy z komputerem. Japońskie roboty-humanoidy są w stanie prowadzić rozmowę z wyrazem ich twarzy doskonale imitującymi naturalne uczucia człowieka. Kilka lat wstecz zdawałem federalne testy, w których treść kolejnych pytań zależała od moich odpowiedzi na poprzednie pytania. Nie tylko moje poprawne oraz chybione odpowiedzi były zarejestrowane natychmiastowo na rządowych komputerach. Z moich odpowiedzi wynikał również mój sposób myślenia, który ktoś w jakimś celu będzie analizować i używać kiedykolwiek w przyszłości. Gdy przechodzisz skrzyżowanie lub przejeżdżasz samochodem, kamery rejestrują dokładny czas i miejsce twego pobytu. Najnowsze modele odbiorników telewizyjnych mają kamery, które rejestrują, cokolwiek się dzieje w twoim domu niezależnie czy telewizor jest włączony, czy też nie. W Chinach wprowadzony jest system kredytów socjalnych, które powodują, że ktoś może nie mieć prawa wstępu na samolot, na pociąg czy do autobusu. Inna osoba może stracić w każdej chwili prawo pracy, wyjazdu ze swego miasta, a nawet opuszczenia mieszkania. System komputerowy i telekomunikacyjny kontroluje życie milionów ludzi w tym kraju.

Czy ogromne ilości informacji o każdym człowieku deponowane w każdej następnej sekundzie w wielkich centrach komputerowych nie będą użyte przez siły ciemności w nieznanych celach? Ku zdumieniu wielu, okultystyczne wielowymiarowe światy sił demonicznych stają się coraz bardziej widoczne w realiach naszych politycznych, socjalnych, ekonomicznych i militarnych zmagań. W okresie tysiącleci naszej cywilizacji niewiele było tych, którzy zachowali oraz przekazali nam wiedzę i wierny – kluczowym słowem jest – wierny zapis historii wszechświata, którego istoty spoza czterowymiarowej rzeczywistości ingerują na naszym globie.

Z postępem wiedzy człowiek na nowo usiłuje przebić barierę, którą nasi przodkowie próbowali pokonać w dobrze znanym wydarzeniu Wieży Babel. Budowali oni swój zikkurat w kierunku portalu, gdzie mieli nadzieję utożsamienia się z siłami ciemności, które dominowały ludzkość przed Potopem. Otworzenie tego korytarza do wieczności, w Piśmie Świętym zwanego „drzwiami”, jest marzeniem człowieka w celu osiągnięcia władzy w zjednoczeniu z siłami nadprzyrodzonymi wbrew woli Boga. Gdy Jezus mówił o „Bramie Do Piekła” nie była to alegoria. Nie była to „nieistniejąca baśń”. W rzeczywistości powoływał się On na zamierzchłe przypadki penetracji oraz łamania naturalnych praw między Niebiosami a Ziemią przez upadłe istoty, które przedostawały się przez te portale, by nękać nieszczęsną ludzkość.

W ostatnim stuleciu nasza planeta była świadkiem inwazji paranormalnych zjawisk. Obecnie, w związku z proroczymi wydarzeniami przygotowanymi do ostatecznego wypełnienia, ich portale stają się coraz bardziej aktywne. Jest to zgodne z biblijnymi proroctwami oraz zgodne z oczekiwaniami wielu ludzi, którzy spodziewają się nadnaturalnej pomocy od pozaziemskich istot w celu osiągnięcia globalnej kontroli na świecie. Zaangażowane są w tym procesie zarówno rządy wielu narodów na czele z USA, jak i Watykan. Ktokolwiek czyta Pismo Święte, ma znacznie lepsze zrozumienie obecnej rzeczywistości oraz jest znacznie lepiej przygotowany na niezwykłe wydarzenia i zmiany, które nieuchronnie się zbliżają. Nowy Porządek Świata, do którego nawoływał Papież Franciszek w ONZ w październiku 2015 r., jest możliwy po obaleniu starego porządku. I do tego cały świat zdaje się podążać. Niezwykle trudne czasy nadchodzą.

W Londynie oraz w Nowym Yorku na początku 2016 r. były wybudowane repliki świątyni Baala. Tego samego Baala, którego Fenickie oraz Canaanitów posągi były wykonane z brązu. W miejscu brzucha miały palenisko, które rozgrzewało cały posąg. Posąg zwykle miał dłonie przed sobą. Po rozgrzaniu posągu do czerwoności na dłoniach posągu składano w ofierze żywe dzieci. Repliki Baala w centralnych miastach naszej rzeczywistości jest jeszcze jednym przykładem, czym fascynuje się obecny świat. Barbarzyństwo..!

W Starym Testamencie Pisma Świętego jest następujący werset: „Sprawiedliwy ginie, a nikt tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi, że przed przyjściem złego sprawiedliwy jest zabrany”. (Ks. Izajasza 57:1) Pismo Święte jest jedyną księgą na świecie, w której każde proroctwo jest potwierdzone minimum dwa razy według zasady, że każde prawomocne świadectwo bazowano na podstawie dwu lub trzech świadków. W najbliższym czasie wiele sprawiedliwych zniknie. Tak jak to Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Zauważmy, to co Prorok Izajasz powiedział setki lat przed Chrystusem, zostało potwierdzone przez naszego Mesjasza. Jeszcze raz powtórzę słowa Proroka Izajasza: „Bogobojni ludzie znikają […,] przed przyjściem złego sprawiedliwy jest zabrany” oraz słowa Jezusa: „…przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie…”.

Obecnie jesteśmy świadkami przygotowawczych wydarzeń prowadzących do wypełnienia proroctwa o „70 Tygodniu” kończącym historię ludzkości (według proroctwa Daniela) lub inaczej 7-letnim okresem Wielkiego Ucisku (według zapisu Apokalipsy Jana).

Jeśli to wszystko dzieje się na naszych oczach, to najbardziej podstawowym pytaniem jest: jak blisko jest Porwanie Kościoła, o którym sam Jezus mówił? Ewangelista Łukasz pisze: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) To oznacza, że zanim światowe kryzysy się dopełnią, Jezus Chrystus przyjdzie zabrać do siebie wierzących. Najpierw! Jeśli więc porwanie kościoła jest tak blisko, otwarte jest pytanie: czy jesteś gotowy spotkać twarzą w twarz Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa? Spotkaj Jezusa póki jest jeszcze czas!

Pismo Święte mówi: „…o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz…”. Co pisze Mojżesz? „…Słowo [Boga] jest blisko ciebie: na ustach twoich i w sercu twoim…”. Apostoł Paweł wyjaśnia: ”… Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”. (List do Rzymian 10:5 i 8-9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24).

Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To jest wszystko, co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s