30 Sekund Do Dwunastej (195) “Barbarzyńcy”

Niewiele ludzi wie, że A. Hitler na początku nie planował Holokaustu. 21 października 2015 r. wydawnictwo The Jerusalem Post opublikowało raport zatytułowany: „Palestyński mufti przekonał Hitlera do masakrowania europejskich Żydów” – zgodnie z wypowiedzią Premiera B. Netanyahu. Zgodnie z jednym z przemówień Premiera, Hitler chciał jedynie wygnać Żydów z Europy. Jednak tzw. palestyński lider zmienił sposób myślenia Fiurera nalegając, by mordować masowo Żydów. Muhammad Amin al-Huseini argumentował, że wygnanie Żydów z Europy spowoduje masowy ich napływ do tzw. Palestyny, która w tym czasie (między I a II Wojną Światową) była pod obowiązkowym zarządem Mocarstwa Brytyjskiego. W 1920, 1921 oraz 1929 r. w tzw. Palestynie Żydzi byli mordowani z powodu podżegającego prowokatora, zarządcy Jerozolimy w tym czasie, Muhammada Amin al-Husseini,

Mohammed Amin al-HusseiniMuhammad Amin al-Husseini: „Spal ich!”

który po wojnie siedział na ławie oskarżonych w czasie Trybunału Norymberskiego za zbrodnie wojenne oraz za jego główną rolę w podsycaniu polityki „Ostatecznego Rozwiązania”. Muhammad Amin al-Husseini przyleciał do Berlina. Hitler nie zamierzał wytępić Żydów do tego czasu, jedynie wypędzić ich z Niemiec. Jest również historycznym faktem, że Hitler był zakochany w Żydówce w swej młodości. Zarządca Jerozolimy, al-Husseini w rozmowie z Hitlerem powiedział: „Jeśli ich tylko wypędzisz, oni wszyscy przyjadą do nas, do Palestyny”. To była prawdziwa motywacja Muzułmanina, usiłował uniemożliwić Żydom powrót do ich ojczystego kraju. Usiłował odwlec wypełnianie się proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego. „Co więc mam z nimi uczynić?” – zapytał Hitler. Muhammad Amin al-Husseini odparł: „Spal ich!”. Masowa eksterminacja Żydów przez spalenie stała się faktem historycznym po tej rozmowie.

Trzy lata po wojnie, 16 lutego 1948 r. ukazał się artykuł w amerykańskim magazynie Life pt. „Problem Palestyński”. Cytuję wybrane paragrafy: „Administracja ONZ zdecydowała, że cała tzw. Palestyna powinna być podzielona na trzy części: Stan Żydów, Stan Arabski oraz tzw. ‘Międzynarodową Jerozolimę’ […] Stalin może zainicjować intrygę z byłym Wielkim Zarządcą Jerozolimy, mufti Muhammadem Amin al-Husseini, który wzburzy cały arabski świat. To będzie polityczna katastrofa dla USA, ONZ oraz ponad 800-set tysięcy Żydów…” – przestrzegał autor artykułu. Dnia 15 maja 1948 r. państwo Izrael powstało.

Przypominam, tylko w kręgach politycznych istnieje coś takiego jak tzw. Palestyna. Nie ma takiego kraju, narodu, nie istnieją żadni tzw. Palestyńczycy. W moich artykułach często wspominałem, że J. Arafat jest Egipcjaninem. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ J. Arafat jest rodowitym Egipcjaninem. W książce R. Bennetta „Filistyna, Wielkie Oszustwo” na stronach 69-70 czytamy między innymi: „…Jaser Arafat urodził się 27-go sierpnia, 1929-go r. w Kairo, Egipt. Nazywał się: Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini. Jego dziadkiem był Mahmud al-Huseini, kuzyn Muhammada Amin al-Husseini, który był Wielkim Mufti Jerozolimy oraz konfidentem A. Hitlera. Był on również mentorem Arafata. Całe życie J. Arafat unikał ujawnienia swych prawdziwych imion i nazwiska, które ujawniały pokrewieństwo krwi z wielkim Mufti Jerozolimy…”, który w jednej rozmowie z A. Hitlerem zdecydował o losie ponad 6 milionów Żydów. Zginęli oni w obozach koncentracyjnych, nie mówiąc o podobnej śmierci Polaków.

Premier B. Netaniahu, według liberalnych mediów, miał nerw ujawnić pokrewieństwo Jasera Arafata do człowieka, który namówił Hitlera do anihilacji Żydów przez spalenie, Wielkiego Mufti Jerozolimy z czasów międzywojennych, Muhammada Amin al-Husseini. Jaka była oficjalna reakcja byłej administracji Obamy? „Po komentarzu o zagładzie Żydów Biały Dom ostrzega Netaniahu przeciwko podżeganiu”. Pytanie: kto rzeczywiście był wtedy podżegaczem, czy nie ówczesny Biały dom oraz liberałowie całego świata włącznie z ONZ? Czy nie obecny lider tzw. Palestyny, Mahmud Abass? W innym nagłówku czytamy: „W tym samym czasie inna organizacja międzynarodowa: UNESCO zaaprobowała uchwałę, na mocy której pradawne jaskinie partriarchów lub inaczej praojców Judaizmu i Chrześcijaństwa w Hebronie oraz Grobowiec Racheli w Betlejemie są: ‘islamskie’”. Jako ‘islamskie’ muszą więc być również „Miejscami Świętymi Islamu”. Czy rzeczywiście..? W tym samym czasie liberalna organizacja UNESCO przygotowała następną rezolucję, na mocy której Zachodnia Ściana, Ściana Płaczu – pozostałość po Swiątyni Jerozolimskiej miała być nazwana Muzułmańską Świętą Scianą…

Arabskie słowo: „وقوف” („łahiw”) oznacza „zatrzymać”. W jednym ze spotkań z byłym Sekretarzem Stanu J. Kerry liderzy arabscy przedstawili mu żądanie o „zatrzymanie”. Chodziło o to, by zablokować jakiekolwiek wysiłki Izraela w pracach archeologicznych wokół oraz na wzgórzu świątynnym, których wynikiem jest masowa ilość dowodów, że jest to w istocie wzgórze, gdzie stała żydowska Świątynia Jerozolimska. W czasie różnych robót inżynieryjnych tzw. Palestyńczycy do dzisiaj niemal mielą w drobny mak jakiekolwiek możliwe znaleziska archeologiczne. Izraelici zbierają te wysypiska, sortują i rekonstruują bezcenne historyczne znaleziska. Tego Arabi do dzisiaj nie mogą znieść i żądają formalnych rezolucji „zatrzymania”. Z drugiej strony jest oczywiste, że arabsko-muzułmańskie argumenty nie mają oparcia w historii, ani w archeologii tego terenu. Jak bardzo Arabi nienawidzą Żydów? Na terenie Gazy rodzice nadali nowo narodzonemu dziecku imię. Nie był to Adam, czy Muhammad. Wybrali dziecku imię „Nóż Jerozolimski”.

Tymczasem polityka Kanady w stosunku do Izraela drastycznie się zmieniła: „Nowy, liberalny Premier Kanady, Justin Trudeau będzie mieć mniej przyjazną politykę w stosunku do Izraela” – pisała kanadyjska prasa w tamtym czasie.

justin-trudeau-praying-in-mosque[1]Justin Trudeau odmawia modlitwę nawróconego na Islam

Okazuje się, że Justin Trudeau jest przechrzczonym Muzułmaninem. Wygraną pozycję premiera Kanady celebrował w meczecie w tradycyjnym stroju pakistańskim w otoczeniu samych Muzułmanów. W kolejnych miesiącach J. Trudeau wypowiedział się, że muzułmańskie praktyki 1. Odcinania żeńskich narządów płciowych dziewczynkom, 2. Ścinanie głów oraz 3. Tzw. morderstwa dla honoru wcale nie są barbarzyńskie. Oto kim rzeczywiście jest Premier Kanady – muzułmańskim barbarzyńcą.

Zacząłem niniejszy komentarz od Hitlera. Jest historycznym faktem, że był on Katolikiem. Jego pożądanie władzy zdegenerowało go w jego katolickiej wierze do stanu barbarzyństwa. Władzy, która sama w sobie ma moc zrujnowania każdego człowieka. Jednak symbolem absolutnej władzy na świecie jest flaga papieska. Na tej specyficznej

VATICAN-PAPALFlaga Papieska Watykanu

fladze są dwa klucze. Każdy z nich jest symbolem. Przeciętny Katolik nie jest w stanie powiedzieć, co oznaczają te dwa klucze. Są one symbolem dwu doktryn:

1. Doktryny Absolutnej Władzy Duchowej. Ta doktryna pojawiła się pierwszy raz w tzw. Kościele Powszechnym w 606-ym r., oraz

2. Doktryny Absolutnej Władzy Doczesnej. Ta doktryna została wprowadzona w życie 150 lat później, w 756-ym r. przy pomocy króla Franków, Pepina Wielkiego. Jego dary były podstawą stworzenia oraz formalnego zorganizowania Państwa Kościelnego, które istnieje do dzisiaj, Watykanu.

Obie doktryny istnieją do dzisiaj. Należy rozpoznać i odróżnić trzy główne grupy w Kościele Katolickim:

1. Zakon Jezuitów,

2. System Hierarchii Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz

3. Najbardziej liczną grupę wszystkich przeciętnych ludzi – wierzących Katolików.

Przeciętny, prostolinijny Katolik nie zdaje sobie sprawy z wielkości władzy dwu pierwszych grup Kościoła na świecie. Historycy dochodzą do wniosku, że Hitler, Stalin, Churchill oraz amerykański FDR nie byli przeciwnikami, ale współpracowali poprzez różne agencje inteligencji, które były kontrolowane lub pod wpływem jezuitów.
Ten sam, przeciętny Katolik nie jest przygotowany oraz może doznać szoku, gdy administracja jezuickiego Papieża zacznie prześladować swych własnych wyznawców wiary. Najbardziej drastycznym przykładem prześladowania współwyznawców z czasów 20 wieku była śmierć ponad 23000 księży, którzy nie zgadzali się z oficjalną polityką Papieża Piusa XII podczas II Wojny Światowej. Zginęli z rąk niemieckich faszystów. Skąd faszystowskie oddziały SS oraz Gestapo wiedziały, kto się nie zgadza z polityką negocjowaną z Watykanem..? Czy nie za pomocą informacji pochodzących z głębin Watykanu?

Na przestrzeni wieków historia się powtarza. Jako przykład: Faraon Egiptu przeprowadził masakrę wśród dzieci poniżej wieku 2 lat. Niecałe dwa tysiące lat później Herod wyciął wszystkich chłopców poniżej dwu lat życia w Betlejem i w okolicach, by zgładzić Mesjasza. Dzisiaj Muzułmanie mordują zwłaszcza Żydów i Chrześcijan masowo na całym świecie. Liberalne media ukrywają fakt, że celem ostatniego ataku terrorystycznego w Sri Lance byli Chrześcijanie. Dlatego wiedząc, że Wielki Ucisk przepowiedziany na kartach Pisma Świętego jest przed nami, należy się przygotować. I nie chodzi o przygotowanie środków materialnych. Chodzi o przygotowanie samego siebie na jedno z dwu miejsc pobytu w wieczności.

Dlatego kluczowym pytaniem jest: czy jesteś gotowy/gotowa? Czy jesteś gotowy zostawić twój biznes, dom, konta bankowe, twój majątek, który przez całe życie gromadzisz..? Czy jesteś gotowy/gotowa spotkać twarzą w twarz Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa? Przypominam: Bóg przygotowuje kościół – oblubienicę dla swojego Syna – Oblubieńca. To największe w historii ludzkości wesele przyjdzie w czasie podobnie jak w tradycji Izraelskiego wesela, tj., gdy nikt się tego nie spodziewa: „…jak złodziej w nocy…”. To Porwanie Kościoła jest nadzieją wielu Chrześcijan.

W każdej denominacji, wśród Protestantów, Katolików, Kościoła Ortodoksyjnego czy Koptyjskiego Bóg, Jedyny Ojciec Święty ma swych świętych i niekoniecznie są nimi duchowni, księża, czy telewizyjni ewangeliści. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 orz 20:7). Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekujemy przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła – ciebie i mnie, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) W obecnych czasach, w Czasach Ostatecznych jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan. Może to być również i twoją nadzieją…