30 Sekund Do Dwunastej (193) “Futuryzm”

Wiele ludzi stara się przewidzieć, co stanie się za 10, 50, 100 czy 200 lat. Po upływie 200 lat człowiek może mieć możliwość manipulacji własnego DNA za pomocą sztucznej inteligencji, co umożliwi kolonizację planet naszego systemu słonecznego, czy też posiadać nieograniczone źródło energii za pomocą antymaterii. Praca może być niepotrzebna. Porównując do czasów obecnych, rasa ludzka może mieć niemal boskie atrybuty włącznie z niemal nieograniczonym okresem życia, nad czym laboratoria od lat do dzisiaj pracują.

Jednak to wszystko mimo, że jest możliwe, w praktyce się nie zdarzy ponieważ już dzisiaj mamy technologie, które pozwalają na spełnienie proroctw Pisma Świętego zawartych w księgach, Daniela, Izajasza, Amosa czy Apokalipsy Jana. Jeśli ludzkość rozwijałaby się w tak zawrotnym tempie, jak to jest obecnie, to w ciągu najbliższych 15-20 lat znacznie przekroczylibyśmy pułap technologii wymaganej do zrealizowania „Wielkiego Ucisku” opisanego w proroczych słowach Apostoła Jana.

Już dzisiaj mamy technologię zezwalającą na wprowadzenie systemu identyfikacji każdego człowieka opisaną na kartach Pisma Świętego słowami „Znak Bestii”. Orweliański system kontroli ludzi jest już  rzeczywistością w Chinach. Jedynie brakuje nam odwagi, by tą technologię wyegzekwować na całym świecie. Mamy technologię i możliwość ograniczenia czy też kontroli możliwości kupowania i sprzedawania przez każdą istotę na ziemi. Jedynie brakuje odwagi, by ten system wprowadzić w życie na masową skalę. Mamy technologię, za pomocą której możemy dosłownie zniszczyć całą ziemię. Wkraczamy w czasy, gdy jeden światowy system pieniężny zdaje się być jedynym wyjściem z sytuacji, w której obecne systemy ekonomiczne na świecie kompletnie się rozsypują. Nowy, ogólno-światowy system ekonomiczny wymaga światowego systemu rządzenia oraz sądownictwa, co musi być oparte na jednym światowym systemie egzekwowania, tj. światowym systemie policyjno-militarnym. W istocie, żądania o wprowadzenie tzw. Nowego Porządku Świata (ang. New World Order – NWO) są coraz głośniejsze i dochodzą do nas nawet z Watykanu. Wiele amerykańskich socjologów wskazuje, że obecny Papież Franciszek zdaje się podążać w swych wypowiedziach i działaniu w kierunku wypełnienia i uosobienia biblijnej postaci Fałszywego Proroka Czasów Ostatecznych  opisanego w Apokalipsie apostoła Jana.

Mamy obecnie przygotowane technologie, instytucje oraz systemy, za pomocą których człowiek jest w stanie dokonać masowej zagłady ludzi w skali opisanej w Piśmie Świętym. Chrześcijanie zaczynają być prześladowani masowo na całym świecie w czasie, gdy manipulacja socjalna i kulturowa przygotowuje całą ludzkość do akceptacji masowych obozów koncentracyjnych. Idea tzw. ducha czasu przygotowuje całą populację globu ziemskiego na przyjęcie Antychrysta opisanego i przepowiedzianego na kartach Biblii.

Mamy technologie, systemy i środki umożliwiające ucieczkę w głębiny sztucznych jaskiń (istnieje ponad 450 potężnych bunkrów podziemnych na całym świecie, które są przygotowane dla milionów ludzi). Spełniają one słowa proroctwa: „…królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał…”. (Apokalipsa Jana 6:16)

Za pomocą Hadronowego Zderzacza Cząsteczek jesteśmy w stanie zniszczyć atmosferę całego globu ziemskiego. W połowie września 2015 r. ta największa na świecie maszyna w instytucie naukowym CERN, w Europie osiągnęła maksymalną moc impulsu elektromagnetycznego 100 000 razy większego od naturalnego poziomu elektromagnetycznego pola ziemi. Za pomocą takiej maszyny nawiązuje się kontakty z istotami istniejącymi poza naszą trójwymiarową rzeczywistością. Teoretyczny fizyk, Stephen Hawking ostrzegał, że działanie tej maszyny może doprowadzić do anihilkacji ziemi. Jest to zgodne z proroctwem Pisma Świętego: „…niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszona”. (Apokalipsa Jana 6:14)

Mamy technologie (telewizja, internet, systemy przenośnych telefonów), za pomocą których cały świat w tym samym momencie może obserwować wydarzenia w jakimkolwiek punkcie globu ziemskiego. Telefony komórkowe są w rękach niemal każdego człowieka na ziemi. Jest ich obecnie ponad 7 miliardów, podczas  gdy populacja naszej cywilizacji ma niewiele większą liczbę. W ten sposób kaznodziejstwo tzw. Dwu Świadków w Jerozolimie, ich śmierć z rozkazu Bestii oraz wskrzeszenie po trzech dniach, opisane na proroczych kartach Pisma Świętego  będzie jawnym dla całego świata natychmiastowo. Apostoł Jan pisze: „…każde oko […] zobaczy…”. (Apokalipsa Jana 17)

Przez wiele wieków ludzie zastanawiali się w jaki sposób będzie to możliwe. Dzisiaj jedynym otwartym pytaniem jest: kiedy? Ujawnione w Piśmie Świętym technologie są faktem życia codziennego w obecnych czasach. Przekaz informacji jest natychmiastowy.  Podobnie, na Wielki Ucisk (z punktu widzenia technologii) nie musimy czekać następne 30-60 lat. Systemy masowego prześladowania są gotowe. Wielki Ucisk nastąpi nie za 50 czy 100 lat. Może nastąpić obecnie, w bardzo krótkim czasie. Może się zacząć nawet w następnym miesiącu. Stąd przekonanie wielu Chrześcijan, że Jezus może dosłownie stać w drzwiach. Jego przyjście po swój kościół może nastąpić w każdej chwili.

Czy, oraz kiedy zaistnieją wszystkie wymienione okoliczności, jest drugorzędnym pytaniem. Kluczowym pytaniem jest: czy jesteś gotowy/gotowa? Czy jesteś gotowy zostawić twój biznes, dom, konta bankowe, twój majątek, który przez całe życie gromadzisz…? Czy jesteś gotowy/gotowa spotkać twarzą w twarz Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa?

Przypominam: Bóg przygotowuje kościół – oblubienicę dla swojego Syna – Oblubieńca. To największe w historii ludzkości wesele przyjdzie w czasie podobnie jak w tradycji Izraelskiego wesela, tj., gdy nikt się tego nie spodziewa: „…jak złodziej w nocy…”. To Porwanie Kościoła jest nadzieją wielu Chrześcijan. W każdej denominacji, wśród Protestantów, Katolików, Kościoła Ortodoksyjnego czy Koptyjskiego Bóg-Ojciec Święty ma swych świętych i niekoniecznie są nimi duchowni, księża, czy telewizyjni ewangeliści.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 orz 20:7). Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekujemy przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód, by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym nikt z wierzących nie musi  przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W obecnych czasach, w Czasach Ostatecznych jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan. Może to być również i twoją nadzieją…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s