30 Sekund Do Dwunastej (191) “Chemtrails”

Poniższy tekst był opublikowany pierwszy raz w lokalnych mediach w Chicago w kwietniu 2015 r.

W USA pojawia się nowe zjawisko. Sezon grypowy wzrasta w czasie późniejszym, niż to zwykle było w poprzednich latach zgodnie z raportem Idaho State Journal. W innym raporcie czytamy, Społeczeństwo Stanton, Kalifornia ubolewa po niespodziewanej śmierci nauczyciela z powodu komplikacji grypy. Grypa atakuje płuca. W innym tytule z początku kwietnia czytamy: „Sezon grypowy osiąga nowe szczyty”. W tym samym czasie szczepienia przeciwko grypie są aplikowane na masową skalę. Jest to niezwykłe, ale najwięcej śmiertelnych przypadków jest wśród tych, którzy przyjęli szczepionkę. Dnia 1 kwietnia 2015 r. w wydawnictwie Associated Press ukazał się artykuł: „Północna Karolina raportuje kolejne 8 przypadków śmierci z powodu influenzy [grypy]”. Zgodnie z jednym z ostatnich studiów medycznych, jeśli ktoś przyjął szczepionkę przeciwko grypie, prawdopodobieństwo zachorowania na grypę w następnym roku podwaja się oraz zmniejsza się znacznie odporność systemu immunologicznego. I te fakty nie są ujawniane przeciętnemu Amerykaninowi. W innym studium udowodniono, że przyjęcie szczepionki przeciwko grypie przez kolejne trzy lata podwaja szansę zachorowania na chorobę Alzheimera. Te fakty świadczą, że amerykańskie społeczeństwo jest ofiarą masowego eksperymentu chemiczno-biologicznego.

Amerykański rząd dawno zaprzestał ukrywać, że rozpylanie chemicznie i biologicznie aktywnych substancji jest faktem codziennym. Sceptyków w tej sprawie odsyłam do strony Google.com, po której otwarciu należy wpisać hasło przeliterowane po polsku: „chemtrails”.

chemtrails 1

System Rozpylania Toksycznych Radioaktywnych, Chemicznych I Biologicznych Substancji w USA

Poniżej załączam skróconą listę typowych chemicznych substancji używanych w celowym zatruwaniu amerykańskiej populacji na masową skalę: cząstki Tlenku Glina, Arsen, sole Baru, Tytaniany Baru, Kadm, Wapno, Chrom, Bakcyle oraz zarodniki pleśni, białe ciałka krwi (używane w laboratoriach w celu rozcinania i dalszej manipulacji ludzkiego DNA), Nikiel, Ołów, Selen, Uran, różne włókna polimerowe, radioaktywny Tor i Cez, Rtęć, Tryfluoride Azotu, Selen, Ostre mikroskopijne odłamki Tytanu, Stront i wiele innych substancji chemicznych i biologicznych włącznie z bakteriami i wirusami militarnie modyfikowanymi.

Chemtrails są rozpylane w całych Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na wschodnich i zachodnich wybrzeżach oraz od strony Kanady, a w szczególności w Kalifornii, Kolorado, Arizonie i Utach i w innych stanach. W archiwach ONZ są porozumienia i układy polityczne podpisane w tej dziedzinie, ponieważ chemtrails są praktykowane również w innych krajach świata. Z tego powodu naukowcy NASA ostatnio stwierdzili, że do powierzchni ziemi dochodzi co najmniej 30% mniej światła słonecznego.

W USA CIA przyznaje się, że niemal we wszystkich amerykańskich miastach rozpyla się radioaktywne, biologiczne i chemiczne substancje, a następnie grupy wojskowych lekarzy są wysyłane do lokalnych szpitali w celu, cytuję: „przeprowadzania testów reakcji organizmów amerykańskiej populacji”. Miliony ludzi w USA choruje zwłaszcza an choroby systemu oddechowego. W ostatnich latach zauważa się zwiększoną liczbę przypadków raka mózgu wśród młodzieży spowodowanych zarodnikami pleśni. Te wszystkie zjawiska są wyraźnie kontrolowane i służą jakiemuś nadrzędnemu celowi. Jest ciekawe, że podczas, gdy ziemia coraz bardziej jest skażona związkami aluminium rozpylanego latami w powietrzu, jedna z największych firm, Monsanto produkuje genetycznie modyfikowane odmiany nasion, które są w stanie rosnąć w gruntach skażonych związkami aluminium.

W czasie 107 sesji Kongresu USA w 2001 r. był przedstawiony bil HR9277, w którym system rozpylania niebezpiecznych substancji w powietrzu był nazwany terminem: „egzotyczne systemy militarne”. Systemy rozpylania tych substancji, dzisiaj krótko zwane chemtrails stały się legalne na podstawie Kodu USA, z tytułu 50 prawa, sekcji 1520, które daje Ministrowi Obrony prawo użycia chemicznych, biologicznych oraz radioaktywnych substancji i elementów przeciwko populacji USA, cytuję: „…w celach eksperymentalnych prac badawczych”.

Tymczasem największy na świecie system handlowy Walmart oraz Ministerstwo Obrony USA kolaborują w celu wprowadzenia w życie systemu identyfikacyjnego RFID wśród amerykańskiej populacji w najbliższym czasie. Pismo Święte mówi: „I [bestia] sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło; I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia…”. (Apokalipsa Jana 13:16-17) Proroctwo to wypełnia się na naszych oczach.

Białe orły w USA są pod ścisłą ochroną. Zabicie tego rzadkiego ptaka grozi grzywną do $100 000.00. Dlatego jest niezwykle dziwnym zjawiskiem znalezienie 13 martwych ptaków w stanie Maryland. Zauważmy, Konstytucja USA była ratyfikowana przez oryginalne 13 stany. Stan Maryland był jednym z tych 13 stanów. Dlatego zagadkowa śmierć 13 ptaków w tym samym czasie, gdy nagle zmarł Sędzia Sądu Najwyższego USA, A. Skalia jest symbolem spodziewanego upadku Konstytucji USA. Liczba 13 ma wielkie znaczenie w USA. W dodatku do 13 oryginalnych stanów, flaga amerykańska ma 13 biało-czerwonych pasów. Dziwnym zbiegiem okoliczności Sędzia Skalia zmarł 13 lutego 2016-go r. Tradycyjnie liczba 13 jest symbolem pecha, nieszczęścia. W Piśmie Świętym ta sama liczba jest symbolem buntu i bezprawia. Na przełomie historii liczba 13 była bardzo ważnym symbolem dla tajnych organizacji takich jak Iluminaci. Natomiast z zapisów historii antycznej wiemy, że Nimrod był 13 potomkiem Noego z linii Hama. Ta sama liczba reprezentuje wszystkie rządy człowieka natchnione przez Szatana oraz ostateczny bunt przeciwko Bogu. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że USA jest w stanie buntu przeciwko Bogu i jego prawom. Najbardziej jaskrawym odstępstwem jest wprowadzenie prawa małżeństwa między osobnikami tej samej płci oraz jawny antagonizm Administracji, a zwłaszcza Prezydenta USA, B.H. Obamy w stosunku do Izraela. Należy zauważyć, że wcześniej czy później (myślę, że raczej wcześniej niż później) Bóg się upomni o te rzeczy.

Obecnie jesteśmy świadkami przygotowawczych wydarzeń prowadzących do wypełnienia proroctwa o „70 Tygodniu” kończącym historię ludzkości (według proroctwa Daniela) lub inaczej 7-letnim okresem Wielkiego Ucisku (według zapisu Apokalipsy Jana).

Jeśli to wszystko dzieje się na naszych oczach, to najbardziej podstawowym pytaniem jest: jak blisko jest Porwanie Kościoła, o którym sam Jezus mówił? Ewangelista Łukasz pisze: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łuk. 21:28) To oznacza, że zanim światowe kryzysy się dopełnią, Jezus Chrystus przyjdzie zabrać do siebie wierzących. Najpierw. Jeśli więc porwanie kościoła jest tak blisko, otwartym jest pytanie: czy jesteś gotowy spotkać twarzą w twarz Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa? Spotkaj Jezusa, póki jest jeszcze czas!

Pismo Święte mówi, cytuję: „…o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz…”. Co pisze Mojżesz? Cytuję: „…Słowo [Boga] jest blisko ciebie: na ustach twoich i w sercu twoim”. Apostoł Paweł wyjaśnia: ”Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”. (Rzym 10:5 i 8-9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s