30 Sekund Do Dwunastej (188) “Biada Tym, Którzy…”

W trzecim liście Jana czytamy: „Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga. Ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział”. (3 List Jana 1:11)

W angielskim języku mamy ciekawe gry słów: znaczenie słowa: LIVE czytane poprawnie od lewej strony do prawej tłumaczy się: („żywy”). Jednak gdy te same litery przeczytamy w odwrotnym kierunku, tj. od prawej strony do lewej znaczenie zmienia się na: EVIL („zło”). Podobnie traktując słowo: „LIVED („żył”) czytane w przeciwnym kierunku daje słowo: DEVIL (diabeł).

W ostatnich latach i miesiącach to, co złe ludzie nazywają dobrem, a to, co dobre nazywają złem. Gdy porównuje się dłuższe okresy upływającego czasu widać zachodzące zmiany. Życie wyglądało zupełnie inaczej 30 lat temu oraz w latach 80. czy w latach 50. ubiegłego, 20 wieku. Rzeczy, które wtedy były niewyobrażalne, są obecnie normalne w publicznym życiu. Wszystko zdaje się odwrotnie. Wszystko zdaje się odwrócone do góry nogami.

Prorok Izajasz pisze: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności; którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!”. (Ks. Izajasza 5:20) Słowo „biada” w tym cytacie jest klątwą.

Cały werset zdaje się opisywać stan dzisiejszego świata. Dotyczy to zwłaszcza USA i Izraela. Jest intrygujące, że istnieje ruch w świecie politycznym, który usiłuje – w tym samym czasie – usunąć ze stanowiska dwu polityków: proizraelskiego Prezydenta USA, D. Trumpa oraz silnego lidera Izraela, Premiera, B. Netanyahu. Dnia 9 kwietnia 2019 r. odbędzie się elekcja w Izraelu na Premiera. Cały świat oczekuje ujawnienia pokojowego planu między Izraelem a arabskimi krajami Bliskiego Wschodu, który był opracowany pod przewodnictwem zięcia Prezydenta USA, J. Kushnera i który będzie ujawniony natychmiastowo po wyborach w Izraelu.

Innym, niezmiernie ciekawym faktem jest, że (zgodnie z raportem wydawnictwa The Times Of Izrael z dnia 8 marca 2019 r. w Waszyngtonie przeprowadzono rezolucję, której powodem były antysemityczne wypowiedzi kongresmenki, muzułmanki Omar przeciwko Żydom i Izraelowi. Antysemityczna rezolucja w swej metamorfozie przekształciła się w monstrualny akt, który oskarża  „white supremacists” (białych rasistów) o: „…wykorzystywanie bigoterii i nienawiści w celach politycznych, których obiektem są tradycyjnie prześladowane w USA grupy: Afrykańscy-Amerykanie, Latynosi, Indianie, Azjatyci oraz ludzie kolorowi: Żydzi, Muzułmanie Hindusi, LGBTQ, imigranci i inni…”. W tym samym czasie, w stanie New York jest obecnie wolno zabijać nowonarodzone dzieci, podczas gdy noworodki zwierząt są pod ścisłą ochroną życia. I wreszcie amerykańskie kościoły chrześcijańskie upadają oraz następne pokolenie nie chce mieć nic wspólnego z kościołem w dzisiejszych czasach. W wydawnictwie The Christian Post z dnia 7 marca 2019 r. czytamy, że „…większość kościołów słabnie oraz niemal w połowie z nich drastycznie obniżają się składki”. W jednym ze studiów dotyczących nowego pokolenia autorzy twierdzą, że amerykańskie kościoły tracą nie tylko młodzież na uczelniach i w wyższych szkołach, ale również dzieci we wczesnym wieku szkolnym, a nawet przedszkolaki. Szkoły niedzielne wielu kościołów – niestety – są dodatkowym czynnikiem tego trendu. Zarówno w USA jak i w Izraelu geje i lesbianki mają przywileje, które nie były możliwe kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj nawet w kościołach mają oni stanowiska przywódcze. Co gorsza, wiele pastorów i księży straciło wiarę w nieomylność Pisma Świętego…

Apostoł Paweł wylicza 19 cech charakteryzujących okres Czasów Ostatecznych: „A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń”. (2 List Do Tymoteusza 3:1-5)

Powyższy cytat wskazuje na negatywne cechy charakterystyczne Czasów Ostatecznych.  Jednak my – Chrześcijanie – wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Każdy z nas powinien być zajęty pracą w głoszeniu wszelkimi sposobami prawdziwej Ewangelii zgodnej z literą i duchem Pisma Świętego.

Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s