30 Sekund Do Dwunastej (181) “Globaliści Wypełniają Biblijne Proroctwa”

Systemy globalistów są narzędziem wypełniania proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego. Zwłaszcza tych proroctw, które dotyczą Czasów Ostatecznych. Systemy te są wprowadzane w życie zarówno w Europie, na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Australii oraz w obu – Północnej i Południowej Ameryce. Krótko mówiąc, są one wprowadzane w życie na wszystkich kontynentach świata. Takie wydarzenia, jak angielski Brexit, który został zatrzymany w Parlamencie w ubiegłym tygodniu, czy wybranie miliardera, D. Trumpa na stanowisko Prezydenta USA jedynie spowodowały zahamowanie szybkości tego procesu, jednak nie są w stanie jego zatrzymać lub odwrócić.

Systemy te są faszystowskie. W największym skrócie wszystko polega na tym, by za pomocą rządów (kapitalistycznych, komunistycznych, faszystowskich, monarchistycznych oraz jakichkolwiek innych form rządów) spowodować i gwarantować przepływ światowych środków finansowych do rąk niewielkiej grupy prywatnych ludzi, korporacji i innych prywatnych instytucji, którzy w pozakulisowych machinacjach rządzą losami całej naszej cywilizacji. Ludzi, którzy są pod bezpośrednim wpływem i promują oraz wyznają lucyferiańskie idee. Na ich czele będzie stać bezwzględny dyktator, Antychryst, którego cały świat globalistów z niecierpliwością oczekuje, w przeciwieństwie do Chrześcijan, którzy oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Antychryst będzie mieć moralne wsparcie w osobie Fałszywego Proroka, o którym pisze Apostoł Jan w Apokalipsie. Ze względu na politykę ekumeny skierowanej do wszystkich religii świata najbardziej prawdopodobnym Fałszywym Prorokiem może być przedstawiciel Watykanu. Pamiętajmy, że wiara przeciętnego Katolika, co prawda przez wieki wypaczona, dramatycznie różni się od wierzeń Watykanu. Nie wolno nikomu zapomnieć, że w Watykanie wierzy się, iż Jezus ma brata, Lucyfera. W Watykanie klerycy pod patronatem i w obecności Papieża śpiewają chorały i modlą się do Lucyfera.

Główną dla nich ideą jest stworzenie jednego ogólno-światowego rządu, jednej ogólno-światowej religii oraz jednej ogólno-światowej ekonomii pod nazwą Nowy Porządek Świata. Obecne walki o zbudowanie zapory, czy ściany wzdłuż południowych granic USA z Meksykiem jest tylko wojną o kontrolę nad przepływem potężnych, legalnych i nielegalnych kwot oraz o to, kto (uprzywilejowani Republikanie, czy też wybrani Demokraci) będą mieć główne z tych procederów korzyści. Jest to publiczną tajemnicą, że kartel Clintonów był i do dzisiaj jest zaangażowany między innymi w handlu narkotykami, dziećmi, uranem do budowy broni atomowej. Były republikański Senator, z którego zrobiono tuż przed jego śmiercią narodowego bohatera USA, McCain ciągnął podobne korzyści finansowe z jego machinacji i handlu bronią na Bliskim Wschodzie. Jeden z profesorów na Uniwersytecie Pensylwanii stwierdził, że w wyniku budowy bariery wzdłuż granic USA z Meksykiem zginie minimum 2000 ludzi z rąk kartelów narkotykami, ponieważ zbudowana ściana natychmiastowo zmieni wartość terytoriów, przez które przepływają narkotyki i nagle gangi i kartele narkotyków będą musiały przetasować i zdecydować kto kontroluje nowe terytoria. Te procesy dotyczą zarówno nielegalnych form biznesu takich, jak handel narkotykami, jak i ludźmi oraz z drugiej strony wszystkich legalnych form biznesu. To również dotyczy handlu zagranicznego, którego jakiś procent jest najlepszą formą prania pieniędzy na arenie międzynarodowej.

W USA z jednej strony Senator C. Schumer reprezentuje interesy finansowe bankierów Nowego Yorku, przewodnicząca Izby Reprezentantów w Kongresie USA, N. Pelosi reprezentuje interesy finansowe bankierów Kalifornii, natomiast rodzina prezydencka Buszów reprezentuje bankierów Teksasu. Mówimy o multi-miliardowych, a nawet kwotach rzędu trylionów dolarów. W USA brakuje $21 trylionów na pokrycie kosztów lecznictwa oraz emerytur, następne $29 trylionów zniknęło w różnych formach programów dofinansowania banków i korporacji, które: „są zbyt wielkie, by mogły zbankrutować”. Zgodnie z raportem pt. „Pajęczyna” (ang. Spiders Web), kwoty, które znikają z ksiąg rachunkowych różnych rządów, w krótkim czasie pojawiają się na terenach finansowych rajów podatkowych. Klasa średnia Ameryki płaci bankierom w formie zwiększających się stóp procentowych oraz postępującej dewaluacji dolara.

To powoduje tarcia w systemach finansowych USA oraz całego świata. W pierwszych tygodniach nowego roku Rosja przyśpieszyła dziesięcioletni proces pozbywania się amerykańskiego dolara na rzecz chińskiego juana. Angielski Brexit byłby również formą protekcji rajów podatkowych drugiego co do wielkości centrum finansowego w Londynie przed chytrością biurokratów Europejskiej Wspólnoty, gdyby nie był wstrzymany przez przekupionych polityków. Na całym świecie konstruowane są struktury legalne i rządowe, zmieniające się do tego stopnia, że ludzie nie będą mieć praw do prywatnej własności, w efekcie stwarzając podstawy nowego niewolnictwa 21 wieku. I to jest niespełnionym, docelowym marzeniem globalistów, którzy popychają świat w kierunku wyznaczonym i opisanym w odwiecznych proroctwach Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego.

Mojżesz zostawił nam 613 praw, których nikt nie był w stanie przestrzegać. Dawid zredukował ten kodeks do 15 praw. Prorok Micheasz był przekonany, że wystarczy przestrzegać zaledwie 6 podstawowych praw, by się podobać Bogu. Jezus Chrystus skrócił to do dwu praw: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. (Ew. Mateusza 22:37-40 oraz Ew. Marka 12:29-31)

Z własnej woli, z własnych wysiłków nikt do tej pory nie był w stanie wypełnić tych dwu, najbardziej podstawowych praw. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. Właśnie w ten sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3) Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s