30 Sekund Do Dwunastej (177) “Grudniowe Święta Naszej Cywilizacji”

W dacie 25-go grudnia obchodzone było Święto Boga Słońca w Mezopotamii. W Italii dzień ten był dniem Świąt zwanych Saturnalia. W Grecji obchodzono Święta Kronosa (ojca Zeusa, Posejdona, Hadesy, Demetry i Hery). W tym czasie dla Hebrajczyków było to Święto Świateł. Bóg Słońca Mitra miał się narodzić 22-go grudnia, jak również: Ozyrys, Hores, Herkules, Jupiter, Nimrod i wiele innych bogów słońca. To wszystko stawia nasze święta w złym świetle. Świadkowie Jehowy przyjdą w nasze domy i nam to wypomną, że obchodzimy święta pogańskich bogów… W Księdze Malachiasza 3:20 czytamy, że Syn Boży jest porównany do słońca: „…wzejdzie Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach.” Jednak Jezus jest więcej niż słońce lub kolejny bożek słońca…                 images5Y71OPGLDzień 25-go grudnia nie jest przypadkowy. Jest to dzień przesilenia dnia z nocą. Dla pogan minionych wieków była to okazja świętowania powrotu słońca oraz jego ciepła i blasku po mrocznych miesiącach zimowych. Świętowali oni w najkrótszym dniu roku różnymi sposobami:

1. W Babilonie świętowano przez pijaństwo i uczty,

2. W Rzymie świętowano w haniebnych, niemoralnych ucztach i orgiach…

Rzymscy bogowie wywodzili się z greckich. Greccy bogowie wywodzili się z bogów Medianitów, ci z perskich bogów, a perscy bogowie mieli swe początki w czasach babilońskich. Upraszczając możemy powiedzieć, że następujące po sobie imperia zapożyczały bogów od wcześniejszych i tylko nadawały im nowe imiona.

Cesarz Rzymski, Konstantyn, który był chrześcijaninem uchwalił wiele reform administracyjnych, finansowych, społecznych oraz wojskowych, aby wzmocnić imperium. Wprowadził nową złotą monetę, szeląg, w celu zwalczania inflacji. Moneta ta stała się standardem dla europejskich i bizantyjskich walut przez ponad tysiąc lat. Jako pierwszy po nawróceniu na chrześcijaństwo cesarz Konstantyn odegrał znaczącą rolę w ogłoszeniu Edyktu Mediolańskiego, który wprowadził tolerancję religijną w całym cesarstwie. Zwołał również Sobór Nicejski w 325-ym r. Chciał chrześcijaństwo uczynić powszechną religią cesarstwa. Wiedział jednak, że poganie żyjący w jego granicach nigdy nie porzucą swych oryginalnych świąt, dlatego skonsolidował pogańskie święta i nadał im nowe, chrześcijańskie znaczenie. W ten sposób połączył dobre i złe elementy. Tak Rzymskie święta Saturnalii zbiegły się z Świętami Bożego Narodzenia. Jeśli więc ktoś twierdzi, że Święta Bożego Narodzenia pokrywają się z pogańskimi świętami, absolutnie ma rację. Nie musimy z tym walczyć. Jednak my nie obchodzimy tych świąt przez orgie i pijaństwo. My obchodzimy Święto Narodzin Chrystusa. Jest to dla nas święty okres roku. Z drugiej strony, czy nie jest oczywiste, że każdy dzień roku powinien być dla nas dniem, w którym żyjemy tak, by się podobać Bogu..?

W Księdze Jeremiasza 10:1-6 czytamy: Słuchajcie słowa, które Pan mówi do was, domu Izraela! To mówi Pan: «Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów ani nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że obawiają się ich narody. Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza. Zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. [Posągi] te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów; nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, ani są zdolne czynić dobrze.”                                                                                                

Nasze drzewka świąteczne nie są zdobione żywym srebrem i złotem. Natomiast mają więcej wspólnego z Drzewem Życia w środku Ogrodu Eden. Dla wielu pogańskich kultur drzewo jest symbolem życia raczej niż obiektem adoracji. Babilończycy czcili drzewa iglaste, Egipcjanie mięli drzewa palmowe, wśród Arabów czczone były drzewa daktylowe…

Obecne drzewka świąteczne pojawiły się pierwszy raz w 16-ym wieku w Europie i nie mają nic wspólnego z oddawaniem czci drzewom w zamierzchłych czasach. W USA pojawiły się na początku 19-go wieku w Pensylwanii wśród niemieckich imigrantów. Gwiazda na jej szczycie symbolizuje Gwiazdę Betlejemską.

Co zrobić z tymi wszystkimi tradycjami? Czy są one dobre, czy złe? Powinniśmy je zachować, czy raczej odrzucić..? Tzw. „Palestyńczycy” niszczą wszystkie archeologiczne znaleziska w Jerozolimie. Niszczą dowody tradycji; niszczą dowody faktów historycznych.

W 12-ym wieku Muzułmanie zniszczyli prawie wszystkie kościoły w Izraelu. Jeden z ich liderów Sułtan Saladin zostawił jednak Kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem tylko ze względu na postacie 3-ech mędrców na jego szczycie. Byli oni jemu podobni. Saladyn wywodził się z Persji…

Betlejemscy pasterze oraz Mędrcy Ze Wschodu reprezentują najuboższe oraz najbogatsze sfery ludzkości. Jest to wskazówką dla nas, że Jezus przyszedł, aby niezależnie od statusu społecznego „…każdy kto weń wierzy nie zginął.” Liderzy żydowskiej religii, Faryzeusze wiedzieli, gdzie miał się On urodzić, jednak nie mieli zamiaru Go spotkać. Edomita Herod, król żydowski mianowany przez Rzym, widział w Jezusie natychmiastowe zagrożenie dla swej władzy. Przed nami jest to samo odwieczne pytanie: jak zareagujemy na wieść o Jezusie?

Apostoł Piotr pisze w swoim liście: „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Wy dobrze czynicie trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych.” (2-i List Apostoła Piotra 1:19) Boże Narodzenie dzieje się do dzisiaj w naszych sercach i to jest największa prawda a zarazem najgłębsza tajemnica. Ty i ja jesteśmy powodem dla którego 2000 lat temu Jezus przyszedł na ten świat.

Grzech oddzielił naszą całą cywilizację od Boga. Z tego powodu żyjemy pod karą śmierci. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                          

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s