30 Sekund Do Dwunastej (174) “Wzgórza Golan Powodem Konfliktu”

W latach 1960-ych podczas prac wykopaliskowych w twierdzy Herodium na południe od Betlejem, w Judei znaleziono pierścień z wyrytym imieniem Pontiusza Piłata, Rzymianina, który skazał Jezusa Chrystusa na śmierć. Pontiusz Piłat był prefektem lub inaczej, gubernatorem prowincji Cesarstwa Rzymskiego, Judei w latach od 26 do 36 naszej ery. Jest to drugi tego typu pierścień znaleziony w tym regionie.
thPrawdopodobnie nie należał on do Piłata, ponieważ zwykle takie pierścienie były noszone zwykle przez żołnierzy oraz mniejszej rangi biurokraci Rzymu. Podobne znaleziska archeologiczne potwierdzają przekaz Pisma Świętego.

W ostatnim tygodniu było 11 trzęsień ziemi na świecie powyżej 5.5 w skali Rychtera, w tym na Alasce, na wyspach Salomona, Tonga oraz Fidżi, w Japonii, w Indonezji oraz na granicy Iranu z Irakiem. Ten ostatni był odczuwalny nawet w Izraelu. Wiemy z biblijnych proroctw, że w Czasach Ostatecznych w Izraelu będzie potężne trzęsienie ziemi, jakiego dotąd nie było w tym kraju. Trzęsienie to spowoduje rozdzielenie się wzgórza świątynnego oraz będzie częścią zwycięstwa przeciwko kolaborantom nadchodzącej inwazji na Izrael.

Tymczasem Republika Czeska otwarła w Jerozolimie ośrodek kulturalny, który w najbliższych miesiącach ma być przekształcony na Czeską Ambasadę.

Po dwu latach negocjacji Izrael, który ma umowy na dostawę gazu ziemnego między innymi z Egiptem i Jordanem, podpisał ugodę z Włochami, Grecją i Cyprem i Turcją w sprawie budowy najdłuższego rurociągu gazowego z Izraela bezpośrednio do krajów zachodniej Europy. Umowa ma być podpisana przez biurokratów EU w lutym 2019 i budowa rurociągu (o koszcie ponad $25 miliardów) ma być zakończona około 2025 r. Wtedy Izrael będzie jednym z dostawców taniego gazu ziemnego do Europy. Jest oczywiste, że ta umowa jest wbrew interesom Rosji, która ma ambicję być głównym dostawcą tego źródła energii do Europy, by w ten sposób mieć większą kontrolę tego kontynentu. Izraelski gaz ziemny będzie o połowę tańszy od rosyjskiego i norweskiego gazu. Jednym z głównych powodów zaniepokojenia Rosji, Wenezueli, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu i Libii są ceny ropy naftowej, które spadają dramatycznie poniżej $50.00 za baryłkę z powodu produkcji i eksportu z USA, która stała się największym eksporterem ropy naftowej w ilości ponad 12 mil. baryłek dziennie.

Na świecie istnieje około 1.3 miliarda Muzułmanów, z których około 20% jest wyznania Szyitów (żyjących głównie w Iranie) oraz 80% Sunnitów. Wśród krajów muzułmańskich następują potężne zmiany, które umożliwiają Izraelowi na oficjalne negocjacje z krajami muzułmańskimi na arenie międzynarodowej. Jest to jeszcze jeden szczegół wypełniający proroctwa 38 rozdziału księgi Ezechiela w odniesieniu na planowaną inwazję przez wiele narodów pod przewodnictwem Rosji, Turcji i Iranu.

Dla wielu jest niezrozumiałe, dlaczego Prezydent Trump zwleka z ogłoszeniem planu pokojowego między Izraelem, a tzw. Palestyńczykami Pasa Gazy. Zgodnie z Deklaracją Balforską ratyfikowana przez Ligę Narodów a później przez ONZ terytoria Judy i Samarii włącznie z Pasem Gazy są legalną własnością Izraela. Dlatego z punktu politycznego i prawnego nie istnieje problem. Z drugiej strony nie istnieje pojęcie uciekiniera drugiej lub trzeciej generacji. Jordan, Syria, Egipt i inne kraje Bliskiego Wschodu mają obowiązek przyjąć swych obywateli mieszkających w Pasie Gazy, czy jakichkolwiek terytoriach Samarii i Judei, do swych krajów. Izrael nie jest okupantem swej własnej ziemi.

Jednak realnym problemem stają się wzgórza Golan, które mogą być przedmiotem politycznej kontrowersji. Temperaturę tej dysputy podnoszą odkrycia ropy naftowej i gazu ziemnego w tym regionie. I to jest powód zwiększonej aktywności politycznej Rosji na Bliskim Wschodzie. Dlatego również jest bardzo intrygujące oświadczenia Prezydenta Francji, Makrona, że: „…jeśli Prezydent Trump nie ogłosi w najbliższym czasie swego planu pokojowego z Izraelem, to on ujawni swój własny plan pokojowy, jako rozwiązanie palestyńsko-izraelskiego konfliktu”.

Makron i wiele innych polityków są globalistami i wiedząc o tym lub nie wypełniają kolejne proroctwa biblijne dotyczące Czasów Ostatecznych. Proroctwa zawarte w jedynej księdze Pisma Świętego, która stwierdza, że jej czytanie jest błogosławieństwem zarówno dla czytającego, jak i słuchacza. Jest nią Apokalipsa lub inaczej Objawienie Jana. Jest ciekawe, że ponad 90% tekstu tej księgi pokrywa się z proroctwami zawartymi w tekście ksiąg Starego Testamentu.

Chrześcijanie obserwują uważnie obecne wydarzenia na całym świecie świadczące o tym, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia, ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1 Listu Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi, będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Objawieniu Jana 13:1-18. Nasze pokolenie może być tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane, abyśmy: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36)Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy tak, jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                      

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s