30 Sekund Do Dwunastej (171) “100 Lecie Odrodzenia Polski I Potrójne Obywatelstwo”

W pierwszych dniach listopada tuż przed podróżą Prezydenta USA, D. Trumpa do Francji, Prezydent Macron stwierdził, że Wspólnota Europejska (EU) buduje swe własne siły zbrojne, by się bronić przed USA, Rosją i Chinami. Takie oficjalne stanowisko jednego z głównych członków NATO jest jawną zniewagą dla USA, która finansuje większość kosztów paktu militarnego NATO broniącego zwłaszcza kraje zachodniej Europy głównie przed Rosją i Chinami. Wrzucenie USA do tego samego worka, w którym znajdują się dwa komunistyczne kraje, było powodem natychmiastowej reakcji Prezydenta Trumpa, który używając socjalnego systemu internetowego Twiter, napisał: „Jest to bardzo obraźliwe. Może Europa powinna najpierw zacząć płacić swoją część kosztów NATO, które w większości są dotowane przez USA?” W czasie wizyty we Francji M. Makron nie przestał atakować Prezydenta Trumpa za jego patriotyzm i nacjonalizm, które są przeciwstawne polityce globalistów. Głównymi celami globalistów są: jeden światowy rząd, jedna światowa religia oraz jedna, światowa ekonomia, nie wspominając planowanej i konsekwentnie realizowanej polityce mordu ponad 80% populacji całego świata. Globaliści usiłują więc spełnić biblijne proroctwo, które Jezus sformułował następująco: „…gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”. (Ew. Mateusza 24:22)

W Warszawie burmistrz miasta, Waltz sprzeciwiała się marszowi nacjonalistów, porównując ich do faszystów. Marsz i wiec warszawskich patriotów odbył się 11 listopada, by uczcić 100 lecie odrodzenia Polski. Po marszu pojawiły się na internecie zdjęcia pokazujące tłumy maszerujących ludzi z następującym komentarzem w j. angielskim: „Hej, Europo! My to robimy w Ten sposób: Ostatniej niedzieli (11/11/) ponad 250000 ludzi maszerowało przez Warszawę. Oto streszczenie tego wydarzenia: spalone samochody – 0, spalone budynki – 0, obrabowane sklepy – 0, zniszczone witryny sklepowe – 0, śmierć – 0, gwałty – 0, zranieni – 0.

Podobnie w wielu środowiskach polonijnych w ostatnich dniach obchodziliśmy pamiątkę 100-lecia odrodzenia naszej ojczyzny, Polski, której jesteśmy obywatelami przez narodziny. Wiele z nas jest również obywatelami kraju, w którym mieszkamy, w USA. Mamy więc drugie obywatelstwo nabyte w tzw. Procesie Naturalizacji. Jednak w pewnym sensie jesteśmy tułaczami podobnie jak Izraelici, którzy – pamiętamy z historii – pierwszy raz znaleźli się poza granicami swej własnej Ziemi Obiecanej tysiące lat temu, ponieważ z powodu globalnego głodu szukali schronienia w Egipcie. Podobnie jak izraelskie ziemie, Polska była wielokrotnie okupowana przez różne narody. Podobnie, jak Izrael nastąpiło odrodzenie Polski i wiele tułaczy wróciło do ojczyzny. 5708 werset Tory brzmi następująco: „Sprowadzi cię Pan, Bóg twój do ziemi, którą twoi przodkowie otrzymali w posiadanie, abyś ją odzyskał…”.  (5 Ks. Mojżeszowa/Ks. Powtórzonego Prawa 30:5)  Dziwnym zbiegiem okoliczności obietnica 5708 wersetu Tory została spełniona w 5708 roku hebrajskiego kalendarza, co było w 1948 r. według powszechnie używanego Kalendarza Gregoriańskiego. Zapewniam wszystkich, że Nasz Bóg nie jest tym faktem zaskoczony…

Obecnie zarówno Izrael , jak i Polska są suwerennymi państwami. Dla niektórych może to być zaskakujące, że my, Polacy możemy być obywatelami w potrójny sposób. Cała nasza cywilizacja otrzymała obietnicę obywatelstwa na wieczność. Pismo Święte stwierdza: „A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga”. (List Do Efezjan 3:19) To nowe obywatelstwo można uzyskać tylko w jeden sposób, tj. w procesie „nowo-narodzenia”. Ktoś może zapytać, jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą w Boga, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. To możesz uczynić teraz. W każdym momencie możesz się narodzić na nowo i w ten sposób możesz się stać obywatelem Wiecznego Królestwa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3) Kto ma się więc uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności. Kończąc, przyjmijmy dla siebie słowa Błogosławieństwa Aarona: „Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech ci da pokój…”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s