30 Sekund Do Dwunastej (169) “ONZ, Izrael I Wybory W USA”

Jak bardzo zdegenerowaną jest międzynarodowa instytucja ONZ, świadczy fakt, że tzw. Palestyńska Autonomia została postawiona na czele 134 krajów zwanych „Grupa 77” z dniem 01/01/2019 r., tj. od momentu, gdy Ambasador USA w ONZ, N. Haley przestanie reprezentować USA. Palestyńska Autonomia nie jest nawet krajem oraz ma tylko status obserwatora w ONZ. Postawienie Autonomii Palestyńskiej na czele 134 krajów świata jest bezprecedensową kompromitacją tej instytucji. Ci, którzy o tym decydowali, powinni być posłani do lekarza… Z drugiej strony jest to jeszcze jeden objaw działania sił ciemności w geopolitycznych realiach naszego świata. Jest to zgodne z tekstem listu Apostoła Pawła, w którym pisze on: „…Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa tak, iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość”. (2 List Do Tesaloniczan 2:11-12) Jest oczywiście dla każdego obiektywnego obserwatora, że ta polityczna afera jest wymierzona bezpośrednio przeciwko Izraelowi.

Jest to tym bardziej znaczące, ponieważ zgodnie z raportem The Jerusalem Post z dnia 18 października 2018 r., generał Gallant stwierdził między innymi: „…już nie będziemy akceptować terroru ognia z Pasa Gazy”. Chodzi o lawinę balonów z doczepionymi środkami palnymi oraz wybuchowymi, wysyłanych przez granice w głąb Izraela. Jest to najnowszy sposób prowadzenia wojny z Izraelem przez tzw. Palestyńczyków. Mimo tego, z całego świata Izraelici wracają do Ziemi Obiecanej z powodu antysemityzmu. W sobotę dnia 27 października 2018 r., zgodnie z raportem wielu amerykańskich mediów informacyjnych w Pittsburghu, PA 46 letni R. Bowers wkroczył do żydowskiej synagogi zwanej Drzewo Życia i zastrzelił 11 oraz zranił 6 osób w czasie ich religijnych obrzędów. Wbrew liberałom antysemityzm istnieje również w USA. Izraelici są narodem, który jest prześladowany najdłużej w historii naszej cywilizacji.

Tymczasem USA szybko zbliża się do czasu następnych lokalnych wyborów. Liberałowie i Demokraci nawet nie ukrywają, że jeśli przegrają nadchodzące wybory, doprowadzą kraj do anarchii. E. Holder, N. Pelosi i wielu innych skrajnie lewicowych „demokratycznych” liderów nawołuje do wywoływania zamieszek, jeśli przegrają wybory w listopadzie 2018 r. Jest to realne zagrożenie w tym kraju. Prezydent USA, D. Trump nie wywodzi się z szeregów globalistów w przeciwieństwie do poprzednich prezydentów USA. Globaliści usiłują doprowadzić do masowej redukcji populacji oraz do stworzenia jednego, światowego rządu, jednej światowej religii oraz jednej, światowej ekonomii zarządzanej przez jednego, światowego lidera, Antychrysta. W ten sposób wypełnią wkrótce odwieczne proroctwa biblijne dotyczące Czasów Ostatecznych.

Ostateczne prawdy dotyczące tych czasów zawarte są w Starym i Nowym Testamencie Pisma Świętego. W odniesieniu do Czasów Ostatecznych, w których – jest to oczywiste dla wielu – żyjemy, Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia, ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1 Listu Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Ludzie, którzy pozostaną na ziemi, będą poddani nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami Apokalipsy Jana 13:1-18. Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię, tak jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe?

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, ale robią swoje i drżą przed sprawiedliwością Boga. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3) Kto ma się więc uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                                

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s