30 Sekund Do Dwunastej (161) “O Prawie Powrotu”

Nikogo nie trzeba przekonywać, że w obecnych Czasach Ostatecznych należy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Jesteśmy bowiem świadkami rzeczy, które były przepowiadane przez proroków i które były oczekiwane przez minione pokolenia. W ostatnich dniach zostały ujawnione zdjęcia satelitarne wskazujące, że Iran buduje fabrykę rakiet w północno-zachodniej Syrii. Izrael obserwuje tę sytuację bardzo uważnie, a USA nie wyklucza nawet militarnej akcji przeciw Iranowi w celu zatrzymania ekspansji militarnej tego kraju.

W ostatnich tygodniach coraz więcej się słyszy o nadchodzącym ataku bronią chemiczną na Bliskim Wschodzie. USA o takim zagrożeniu wspomina i Pentagon przygotowuje strategiczne posunięcia w razie takiego ataku. Rosja ostrzega o konspiracji takiego ataku. Syryjski rząd Bashar al-Assada przygotowuje świat na taką ewentualność, terroryści Hesbolah o tym mówią – wszyscy zdają się urabiać opinię całego świata w obliczu nadchodzącego wykonania ataku bronią chemiczną gdzieś na Bliskim Wschodzie. Ostatnie 50-80 tysięcy rebeliantów wokół miasta Idlib w północnej Syrii usiłuje walczyć przeciwko Szyitom pod rządami Bashar al-Assada oraz przeciwko Rosji. Z politycznego punktu widzenia, Rosja nie może sobie pozwolić na następną z kolei porażkę w Syrii. Rosja przygotowuje masowy atak swej floty wojennej z wód Morza Śródziemnego przeciwko miastu Idlib. Oczywiście taki atak byłby potężną iskrą zapalną do wybuchu międzynarodowego konfliktu w tym regionie z udziałem potężnych, światowych mocarstw, zwłaszcza Rosji, Turcji i Iranu oraz USA, których siły zbrojne są obecne w Syrii blisko granic z Izraelem. Prorocze księgi, między innymi: Izajasza, Ezechiela, Daniela i Zachariasza zawierają wiele specyficznych detali, które zdają się wypełniać na naszych oczach, właśnie w tym regionie.

Jest powszechnie wiadomo, że Ameryka była eksploatowana przez lata za pomocą różnych międzynarodowych kontraktów. Jednym z nich był układ NAFTA, z którego obecny Prezydent D. Trump wycofał Amerykę. W zamian tego Prezydent Trump wynegocjował dwustronny kontrakt z Meksykiem oraz jest w trakcie negocjacji z Kanadą. Jednak finansową beczką bez dna jest pakt militarny NATO, którego członkiem jest również i Turcja. Turcja kupuje ostatnio rakiety S-400 od Rosjan i umieszcza je w strategicznych punktach przeciwko Arabii Saudyjskiej (w Quatarze) i Egiptowi (w Sudanie). Arabia Saudyjska i Egipt są sprzymierzeńcami USA. W ten sposób Prezydent Turcji, Tayip Erdogan i Turcy dają do zrozumienia Sunnitom krajów arabskich, że to już nie jest Turcja. Tayip Erdogan jest Sułtanem wskrzeszanego Imperium Otomańskiego. Tego wiele krajów arabskich się obawia.

Wśród oligarchów i biurokratów EU wzrasta przerażenie i szok z powodu wizyty Premiera Węgier, Viktora Orbana we Włoszech. „Jest to pierwsze z długiej serii spotkań w celu zmiany losu nie tylko Włoch, czy Węgier, ale całego kontynentu europejskiego” – powiedział Minister Spraw Wewnętrznych Włoch, Matteo Salvini. „Potrzebujemy Komisję Europejską, która będzie zobowiązana bronić granic Europy, a nie karać kraje, które bronią swych własnych granic” – powiedział Premier Węgier, Viktor Orban. Podczas spotkania w Mediolanie obaj politycy zadeklarowali współpracę z Austrią, Republiką Czeską, Polską i Słowacją przeciwko socjalistom europejskim i ich destrukcyjnej, pro imigracyjnej polityki w całej Europie.

Zgodnie z definicją ONZ „uchodźcą” jest osoba, która “musi uciekać z domu przed wojną, prześladowaniem, czy naturalną katastrofą”. W czasie II Wojny Światowej dziesiątki milionów ludzi zginęło oraz ponad 60 milionów ludzi stało się uchodźcami. Jednak w ciągu kilku lat większość z nich osiedliła się, otrzymali dokumenty tożsamości od krajów, w których zamieszkali i zaczęli budować nowe życie. Przed powstaniem Izraela armie arabskie (podkreślam: nie Izraelici); armie arabskie ostrzegały lokalnych, arabskich mieszkańców Ziemi Obiecanej o planowanej wojnie przeciw Izraelowi. To był powód, dlaczego arabscy koczownicy zaczęli opuszczać swe siedliska z terytoriów Ziemi Obiecanej Żydom. Gdy arabskie armie przegrały wojnę z Izraelem, w ciągu 1-2 lat dziesiątki tysięcy arabskich uchodźców otrzymało prawa obywatelskie w Jordanie włącznie z prawami pracy, wykształcenia i ochroną zdrowia. Kraje Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i Emiratów Arabskich również przyjmowały arabskich uchodźców z Izraela. Wszystko układało się dobrze, dopóki nie pojawiła się Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która powstała w 1964 pod przewodnictwem Egipcjanina urodzonego w Kairze w 1929 r., Yassera Arafata. Odmówił on w imieniu pozostałych arabskich mieszkańców na terytoriach Izraela przyjmowania obywatelstw w sąsiadujących krajach arabskich oraz zażądał funduszy dla „uchodźców” w celu walki z Izraelem, wmawiając im „prawo powrotu”. Arabii, którzy z własnej woli pozostali na terytoriach Izraela, na terytoriach Ziemi Obiecanej przez Boga Izraelowi, stali się ponownie „uchodźcami”. Gdy fundusze zaczęły napływać z całego świata, w 1949 r. powołano do istnienia międzynarodową agencję UNWRA, która płaciła Organizacji Wyzwolenia Palestyny (PLO) za każdego żyjącego araba oraz za każdego męskiego noworodka na terytoriach Izraela $440.00 miesięcznie. W 2012 r. liczba oryginalnych uchodźców urodzonych przed wojną 1948 r. była w granicach około 30-50 000. Jednak, ponieważ reguły zostały zmienione i kolejne, następujące po sobie pokolenia zostały zakwalifikowane jako „uchodźcy”, obecnie jest ich na terytoriach Izraela około 6.5 miliona. Liderzy PLO, a obecnie Autonomii Palestyńskiej (PA) i terrorystycznej organizacji Hamas mają wielomilionowe konta w europejskich bankach, obecny lider PA, Mahmud Abbas podróżuje prywatnym samolotem niedawno zakupionym za ponad $50 milionów oraz rzecznik prasowy UNWRA w strefie Gazy pobiera wynagrodzenie prawie $400 000.00 rocznie, podczas gdy ta sama organizacja UNWRA drukuje podręczniki szkolne wzniecające nienawiść do Izraela. W tym samym czasie UNWRA nie ma funduszy dla 13.5 miliona uchodźców z Syrii. UNWRA ma natomiast pieniądze na emerytury i renty dla całych rodzin tych, którzy zginęli lub są zranieni w czasie aktów mordu dokonywanych na obywatelach Izraela. Tzw. Palestyńczycy nie muszą więc pracować, bo należą im się pensje za mordowanie obywateli Izraela. Toteż tzw. Palestyńczycy nie pracują. Bezrobocie w Pasie Gazy jest powyżej 44%. Dlatego Prezydent USA, D. Trump zdecydował zakończyć dotacje dla organizacji UNWRA w ilości ponad $200 mil. rocznie. Oczywiście protestującymi są PA, ich lider M. Abbas oraz terrorystyczna organizacja Hamas. Drugim sukcesem Prezydenta Trumpa jest odrzucenie fikcyjnego „prawa powrotu” tzw. Palestyńczyków do Ziemi Obiecanej Żydom przez Boga. W nadchodzącej prezentacji układu pokojowego z Izraelem Prezydent D. Trump zażąda od ONZ re-ewaluacji statusu „uchodźcy” na terytoriach Izraela. Zmiana statusu i definicji „uchodźcy”, unieważnienie sztucznego „prawa powrotu” oraz rozpoznanie Jerozolimy jako niepodzielnej stolicy Izraela są szczegółami powiększającymi prawdopodobieństwo zawarcia paktu pokojowego między tzw. Palestyńczykami a Izraelem. Jeśli będzie to na okres 7 lat, będzie to jeszcze jeden krok w procesie wypełniania się biblijnych proroctw oraz znak szybkiego powrotu Chrystusa.

Jest to więc najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia, ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1List Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi, będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Apokalipsy Jana 13:1-18. Nasze pokolenie może być tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane, abyśmy: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy tak, jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się do nas”. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3) Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s