30 Sekund Do Dwunastej(160) “4 Znaki Czasów Ostatecznych”

Pierwszy znak Czasów Ostatecznych. Co wspólnego może mieć Rosja z Niemcami? W sobotę dnia 18 sierpnia 2018 r. A. Merkel  spotkała się z W. Putinem w pałacu Meseburg, koło Berlina. Rozmowy dotyczyły konfliktów na Ukrainie i w Syrii, sytuacji w Iranie oraz projektu rurociągu gazowego, któremu przeciwnym jest Ameryka. Niemcy są główną siłą ekonomiczną Europy i spotkanie z liderem Rosji ma znaczenie nie tylko geopolityczne, ale również w sferze proroczym.

Rosja ma wielką populację muzułmańską na swoich terytoriach. W samej Moskwie jest ich ponad 25% ogólnej populacji stolicy tego kraju. Niemcy mają obecnie szybko wzrastającą populację Muzułmanów, zwłaszcza po masowej migracji z Bliskiego Wschodu, która do dzisiaj jest kontynuowana. W 2009 r. było ich około 5 milionów lub około 5.4% ogólnej populacji. Ponieważ, zgodnie z raportem Gatestone Institute za dwa lata, w 2020 r. będzie ich ponad 20 milionów, musi ich być obecnie ponad 15 milionów, czyli około 20% ogólnej populacji Niemiec. Proislamskie oraz antysemityczne sentymenty rządów obu krajów są powszechnie znane. W czasie, gdy Rosja z Turcją i Iranem przygotowuje się do inwazji na Izrael w celach grabieżczych, potrzebuje ona wsparcia ze strony Zachodniej Europy. I te fakty zbliżają byłych wrogów z czasów II Wojny Światowej oraz zmierzają do wypełnienia proroctw biblijnych dotyczących Czasów Ostatecznych.

Drugi znak Czasów Ostatecznych. Długo oczekiwana propozycja planu pokojowego między tzw. Palestyńczykami a Izraelem będzie przedstawiona publicznie na forum ONZ przez Prezydenta D. Trumpa dnia 25 września br. Dwie główne przeszkody w realizacji jakiegokolwiek planu pokojowego zostały wyeliminowane. Jedną z nich był status miasta Jerozolimy. Gdy administracja Białego Domu formalnie uznała Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniosła Amerykańską Ambasadę do tego miasta, stało się to powodem krótko-trwałego wrzasku wśród Muzułmanów, ale automatycznie zmniejszyło potencjał dźwigni w negocjacjach arabskich liderów z Izraelem. Jordan ma w dalszym ciągu pewną kontrolę Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie, jednak w Knesecie jest negocjowane nowe prawo, na podstawie którego islamska policja religijna Wakf decydująca, kto ma wstęp na to wzgórze, będzie zmuszona do udostępnienia tego wzgórza wszystkim. Z tego powodu izraelski biznes turystyki będzie łatwiejszy oraz na jakiś czas wzmogą się protesty w arabskich środowiskach. Jest ciekawe, że Izrael negocjuje w sprawie Wzgórza Świątynnego bezpośrednio z Jordanem bez zaangażowania liderów tzw. Palestyńczyków.

Drugim faktorem są izraelskie osady, które z powodu prześladowań Żydów na całym świecie gwałtownie się rozbudowują w Samarii i Judei, odwiecznych terytoriach Izraela, niepoprawnie obecnie nazywanych West Bank. W proponowanym przez USA planie pokojowym status tych osiedli jest pominięty z powodu nowego prawa Izraelskiego zaaprobowanego w lipcu 2018 r. przez Kneset, które stwierdza, że Izrael jest krajem Żydów. W ten sposób mrzonki komunistów i socjalistów o tzw. kraju dwu narodów zostały wyeliminowane. Takie stanowisko jest poparte przez rząd USA, którego Ambasador w Izraelu, D. Friedman powiedział, że obecnie: „…nie ma powodu ewakuacji izraelskich osiedli [z Samarii i Judei]”.

Trzeci znak Czasów Ostatecznych. Oficjalnie 9 krajów świata posiada arsenał ponad 15 000 nuklearnych głowic. Większość z nich jest w rękach Rosji oraz USA. Zgodnie z jednym z najnowszych raportów, tylko wystrzelenie 1000 głowic przez USA spowoduje śmierć ponad 150 000 ludzi w tym kraju, lub inaczej 50 razy więcej niż zginęło w ataku na USA w dniu 11 września 2001. Innym rezultatem podobnej detonacji byłyby powszechne braki żywności po drugiej stronie globu ziemskiego. Wystrzelenie i detonacja zaledwie 100 głowic ma potencjał zaćmienia słońca oraz częściowego zniszczenia atmosfery. W Apokalipsie Jana czytamy: „…słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew”. (Apokalipsa Jana 6:12) W obecnych czasach taki scenariusz jest prawdopodobny. Jest to również zgodne ze słowami Jezusa, który powiedział: „…gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał…”. (Ew. Mateusza 24:22) Innymi słowy, Jezus uprzedzał, że w Czasach Ostatecznych nasza cywilizacja będzie mieć arsenał o potencjale zniszczenia życia na całej planecie. Jeśli chodzi o historyczne statystyki, w 1945 r. została zdetonowana pierwsza bomba atomowa. W 1950 r. pierwszy raz było możliwe zniszczenie życia na całej ziemi. Detonacja całego obecnego arsenału nuklearnego ma potencjał zniszczenie całej planety kilkaset razy. Jednak biblijna perspektywa nie jest tak beznadziejna. Ludzkość nie zniszczy całej ziemi bronią atomową. Jezus zakończył swoją przemowę słowami: „…ale z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”. (Ew. Mateusza 24:22) Ludzie mogą wywołać wiele chaosu i zniszczenia, ale przeżyją wszystkie globalne kataklizmy i będą świadkami powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię oraz ustanowienia jego 1000-letniego królestwa.

Czwarty znak Czasów Ostatecznych. W ostatnich 10 latach media niewiele mówią o epidemii AIDS. Zgodnie z ostatnimi statystykami z 2016 r. prawie 36 milionów ludzi ma AIDS oraz prawie 2 miliony ludzi jest zarażanych rocznie. Od 2010 r. przypadki AIDS zwiększyły się 30% we wschodniej Europie oraz w ostatnich latach dramatycznie zwiększają się w Zachodniej Europie. W ponad 50 krajach świata statystyki te stają się krytyczne. Co 3 minuty jedna dziewczyna w wieku 15-19 lat zarażana jest przez tę chorobę, zgodnie z raportem UNICEF. AIDS nie jest uznawana przez wielu, jako zagrożenie życia.

Powszechne choroby ludzkości były przepowiadane na kartach Pisma Świętego przez tysiąclecia. Bóg wielokrotnie ostrzega, że choroby zwyrodnieniowe i wyniszczające dotkną wszystkich, którzy odrzucają życiodajne prawa Boże. Mojżesz zarejestrował Boże ostrzeżenia w następujący sposób: „Jeżeli zaś nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeżeli będziecie gardzić moim ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, tak że nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje przymierze, to i Ja obejdę się z wami odpowiednio: ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie”. (Ks. Kapłańska 26:14-16) W Nowym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy”. (1 List do Koryntian 6:18) To wiąże się ze zwiększonymi statystykami samobójstw, zwłaszcza w USA. Raport CDC wskazuje, że: „…wskaźniki samobójstw w USA zwiększają się niemal w każdej demograficznej i geograficznej grupie [amerykańskiej populacji] oraz w każdej wiekowej grupie z wyjątkiem tych, co mają ponad 75 lat. Od 1999 r. statystyki zwiększyły się o ponad 30% w USA. W grupie 15-19 latków samobójstwo jest drugim powodem śmierci. Każdego roku niemal milion ludzi ginie na świecie z tego powodu”.    

Te wszystkie fakty wskazują, że zapowiedziane w Piśmie Świętym Czasy Ostateczne nadeszły, jest to więc najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia, ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1List Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi, będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Apokalipsy Jana 13:1-18. Nasze pokolenie może być tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane, abyśmy: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy tak, jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed sprawiedliwością Boga. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3) Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s