30 Sekund Do Dwunastej (159) “Lawina Informacji”

Amerykanie są zalewani lawiną informacji, które nie mają żadnego znaczenia. Jak ważne jest , że zakonnica rzuciła brutalną, pierwszą piłkę rozpoczynającą turniej drużyny White Sox? Jakie znaczenie mają informacje o prawnikach Białego Domu, którzy prześcigają się w ujawnianiu prywatnych szczegółów dotyczących osoby Prezydenta USA? Jak ważnym jest zagrożenie drugą rozprawą sądową przeciwko byłemu prezesowi kampanii wyborczej Prezydenta D. Trumpa, P. Manafortowi, któremu skorumpowany do szpiku kości specjalny adwokat, Mueler nie dowiódł żadnej kolaboracji z Rosją, jednak wysłał ponad 1000 dokumentów oskarżających go o różne formy defraudacji lokalnemu prokuratorowi w stanie Virginia? Jakie znaczenie ma informacja, że w razie globalnej katastrofy socjolodzy obliczają, iż wymagana jest minimalna liczba od 98 do 14 000 ludzi, by nasza cywilizacja mogła przetrwać? Oczywiście zapominają oni, że w arce było zaledwie 8 ludzi, o czym pisze detaliczny raport w pierwszej księdze Mojżesza. Jakie znaczenie ma informacja, że aktorka o imieniu Ripa ma prawdziwy nos..?

Jest szokujące, że wiedza o krytycznych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie jest milionom Amerykanów nieznana. Wydarzenia dotyczące Izraela oraz miasta Jerozolimy, w którego topografii jest wpisane imię Boga Abrahama, Izaaka i Jakóba, świętego Boga Izraela i Chrześcijan. Jerozolimy, która nie miała nic wspólnego z fałszywym bożkiem Allahem ani jego fałszywym prorokiem Mahometem. Jak fałszywą jest ta religia? Muzułmanie wierzą, że Mahomet wniebowstąpił z dachu meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie, mimo historycznego faktu, że meczet ten był zbudowany ponad 65 lat po śmierci Mahometa.

Do dzisiaj Muzułmanie modlą się odwróceni tyłem do meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie przodem w kierunku świętego dla nich miasta Mekki. Izraelici zawsze modlili się w kierunku Jerozolimy. Już w pierwszej księdze Pisma świętego, w Genesis mamy słowa

Muslims in Jerusalem
obietnicy i łaski żyjącego Boga, który powiedział: „Wyjdź [Abramie] z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. (Ks. Rodzaju 12:1-3).

W dzisiejszych czasach ci, którzy najwięcej mówią o tolerancji, są najbardziej nietolerancyjni, zwłaszcza w odniesieniu do Izraela. I ta nienawiść wielu narodów do Izraela będzie powodem wypełnienia proroctw zawartych w 38 rozdziale księgi Ezechiela. Biblijne proroctwa są bardzo precyzyjne. Jednym z detali tego proroctwa jest, że w Czaszach Ostatecznych Izrael będzie prosperującym narodem. Tuż po II Wojnie Światowej Izrael jako państwo nie istniał. Dzisiaj Izrael jest 8 na świecie potęgą ekonomiczną. Dobrobyt w Izraelu jest większy niż w najbogatszym państwie świata, w USA. Innym detalem jest, że w czasie największego dobrobytu Izraela, najeźdźcy będą planować i zrealizują swój atak w celach grabieżczych: „…Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz [Gogu z kraju Magog] po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?” (Ks. Ezechiela 38:13) To proroctwo jeszcze nie jest wypełnione, ale wszyscy aktorzy potrzebni są obecni wzdłuż granic Izraela ze Syrią. Izrael zaakceptował ochronę Rosji przed grupami Hamas i innymi rebeliantami, które Rosja ma zadanie wyeliminować  na odległość powyżej 85 km od granic Syrii z Izraelem. Jednak ta „protekcja” będzie w najbliższej przyszłości kosztowna dla Izraela, zwłaszcza, gdy ewentualny atak na miasto Damaszek będzie uznane przez Rosjan, jako atak na Rosję.

W artykule wydawnictwa Arutz Shewa z dnia 9 sierpnia 2018 r. dowiadujemy się, że pod patronatem Rosji i Iranu Syria buduje największą armię lądową. Jest to jeszcze jeden detal przewidziany w proroctwie Ezechiela. Nie lotnictwo, nie marynarka wojenna, ale wojska lądowe będą realizować inwazję na prosperujący Izrael. Gog z Kraju Magog ma poważne problemy ekonomiczne, skoro przybywa, by: „…nabrać wszelkiego łupu”. Jest znamienne, że kolaborujące przeciwko Izraelowi kraje Rosji, Turcji i Iranu są na skraju upadku ekonomicznego. W wydawnictwie Ynet News z dnia 10 sierpnia 2018 r. czytamy, że: „Moskwa uzna dodatkowe [amerykańskie sankcje jako wojnę ekonomiczną”. W odpowiedzi, słowami Premiera Rosji Dimitriewa Medwedewa, Rosja odgraża się odwetem ekonomicznym, politycznym włącznie z atakiem militarnym i: „…nasi amerykańscy przyjaciele muszą to rozumieć”. Należy pamiętać, że w celu wypełnienia proroctw o ogólno-światowych rządach Antychrysta najpierw musi nastąpić światowy upadek, kryzys gospodarczy.

Sytuacja na świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie jest jak cisza przed burzą. Jeśli zapowiedziane w Piśmie Świętym Czasy Ostateczne nadeszły, a wszystko wskazuje, że tak jest w istocie, to jest to również najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1L. Do Tes. 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Obj. Jana 13:1-18. Nasze pokolenie może być tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane abyśmy, cytuję: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łuk. 21:36) Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste jak: A,B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed sprawiedliwością Boga. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                           

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s