30 Sekund Do Dwunastej (158) “Cisza Przed Burzą”

Sankcje przeciwko Iranowi zostały wznowione w poniedziałek, dnia 6 sierpnia 2018 r. zgodnie z zapowiedzią administracji Prezydenta USA, D. Trumpa. W Iranie wzmagają się spontaniczne protesty i zamieszki. Nie są one w celu krytyki USA, ale przeciw religijnym i administracyjnym przywódcom Iranu. Nawet niektóre oddziały Narodowej Gwardii Iranu sympatyzują z protestującymi masami ludności. W tym samym czasie marynarka wojenna Iranu przeprowadza manewry w Zatoce Perskiej, które mają na celu wywołać terror na całym świecie z powodu możliwości zablokowania transportu ropy naftowej i innych produktów przez cieśninę Hormuz z Dalekiego Wschodu do krajów Europy. W tych wysiłkach kolaborantem jest Jemen, który może mieć pełną kontrolę cieśniny Akhaba i w ten sposób zablokować transport wodny na Morzu Czerwonym.

Tymczasem J. Kushner, zięć Prezydenta D. Trumpa z grupą kilku osób administracji USA pracuje nad końcowymi zasadami w sprawie tzw. Palestyńczyków. W historii całej naszej cywilizacji tylko pierwsze pokolenie może być nazwane uchodźcami. Następne pokolenia żadnego podbitego narodu nie miały tego przywileju. Jedynym wyjątkiem są tzw. Palestyńczycy, którzy szybko zorientowali się, że rozszerzenie statusu uchodźcy na kolejne pokolenia jest dla nich bardzo profitowe, ponieważ cały świat jest zmuszony do ich utrzymywania poprzez wiele instytucji takich jak UNWRA. Jednym z celów tej instytucji pod patronatem ONZ jest transfer funduszy tzw. Palestyńczykom. Planem obecnej administracji USA jest unieważnienie UNWRA. W ten sposób tzw. Palestyńczycy będą mieć pełne prawa powrotu do swych oryginalnych krajów, Jordanu, Egiptu, Arabii Saudyjskiej czy Iraku. Ci, którzy pozostaną w Ziemi Obiecanej Izraelowi, przestaną wreszcie otrzymywać emerytury i renty za ludobójstwo dokonywane przez dziesiątki lat na narodzie Izraela i będą mogli, tak jak inne narody, włącznie z Izraelem przestać żyć w przeszłości i zacząć budować, zamiast wydawać ogromne kwoty pieniężne na rakiety i inny sprzęt militarny skierowany na naród Izraela.

Pomimo ciągłych ataków na Izrael ekonomia tego kraju jest tak silna, że amerykańska agencja ratingowa S&P podniosła status tej ekonomii do klasy AA. Tuż po powstaniu Izraela około 70 lat temu izraelska ekonomia otrzymała klasę: -BB. Podniesienie klasyfikacji do następnej kategorii spowoduje oszczędności ekonomiczne dla tego kraju rzędu ponad 2-3 miliardów dolarów rocznie. Jest to zgodne z biblijnymi proroctwami, które mówią, że w Czasach Ostatecznych odrodzony Izrael będzie prosperującym narodem, który właśnie z tego powodu będzie napadnięty przez ościenne narody, cytuję z Księgi Ezechiela: „…Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz [Gogu z kraju Magog] po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?” (Ks. Ezechiela 38:13) To proroctwo jeszcze nie jest wypełnione, ale wszyscy aktorzy potrzebni są obecni wzdłuż granic Izraela ze Syrią. Izrael zaakceptował ochronę Rosji przed grupami Hamas i innymi rebeliantami, które Rosja ma zadanie wyeliminować  na odległość powyżej 85 km od granic Syrii z Izraelem. Jednak ta „protekcja” będzie w najbliższej przyszłości kosztowna dla Izraela, zwłaszcza, gdy ewentualny atak na miasto Damaszek będzie uznane przez Rosjan, jako atak na Rosję.

W USA wszystkie wskaźniki ekonomiczne wzrastają z powodu poprawnej polityki wewnętrznej i zagranicznej obecnej administracji Prezydenta D. Trumpa. Amerykańskie media oraz wszyscy liberalni politycy dwu głównych partii w USA, Demokratów i Republikanów nie mogą znieść sukcesów Prezydenta Trumpa. Skrajnym przykładem są ostatnie przemowy 80-letniej kongresmenki w amerykańskich, chrześcijańskich kościołach, gdzie twierdzi ona, że jest posłana przez Boga, by zniszczyć Prezydenta USA, D. Trumpa. Podżegająca w murzyńskich kościołach Maxine Waters znajduje się na liście najbardziej skorumpowanych kongresmenów od 2005 r. Jest możliwe, że USA zostanie zniszczona przez wewnętrznych wrogów tego kraju takich jak Maxine Walters, N. Pellosi, B.H. Obamę, B. I H. Clintonów i wielu innych.

W tym samym czasie waluty trzech kolaborantów: Rosji, Turcji oraz Iranu gwałtownie spadają na wartości z powodu sankcji, lub tylko zagrożenia sankcjami ekonomicznymi przez administrację USA. Rubel sprzedaje się w ilości 67 do 1 dolara (w 2014 r było to około 34 do 1), turecka Lira 6.5 do 1 dolara(rok temu było to 3.5 do 1) oraz irański Real jest wymienialny w ilości około 10000 do 1 dolara. Ponieważ ekonomie tych krajów upadają w szybkim tempie, jest naturalne, że będą usiłować zrównoważenie tych strat przez splądrowanie bogacących się krajów. I dlatego opis proroka Ezechiela jest tak realistyczny w obecnych geo-politycznych warunkach świata, a zwłaszcza Bliskiego Wschodu. Podczas, gdy media prześcigają się w raportach o konflikcie Palestyńsko-Izraelskim jest wiadomo, że w Chicago w ciągu jednego dnia ginie więcej ludzi niż w Izraelu przez cały rok z powodu rakiet wystrzelonych z Pasa Gazy. Izrael mógłby zetrzeć Pas Gazy w ciągu 20 minut. Ataki tzw. Palestyńczyków są walką jakby trzy-letniego dziecka przeciw osiemnasto-latkowi. Są one nieznacznym kłopotem dla Izraela. W Brazylii w ciągu jednego roku zginęło więcej ludzi niż w całej 70-letniej historii Państwa Izraela. Dlatego musimy mieć właściwą perspektywę. Tej perspektywy nie należy się spodziewać od żadnych mediów, które Prezydent D. Trump nazywa: sfałszowanymi lub fabrykowanymi informacjami oraz oszustwami. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest jak cisza przed burzą. Dla Izraela,  znacznie większym niż palestyński, jest problem spodziewanej agresji Rosji, Turcji i Iranu.

Jeśli zapowiedziane w Piśmie Świętym Czasy Ostateczne nadeszły, a wszystko wskazuje, że tak jest w istocie, to jest to również najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1L. Do Tes. 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Obj. Jana 13:1-18. Nasze pokolenie może być tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane abyśmy, cytuję: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łuk. 21:36)

Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste jak: A,B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed sprawiedliwością Boga. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s