30 Sekund Do Dwunastej (154) Tuż Przed Wojną

Od dłuższego czasu słyszy się o nowych metodach ataków na Izrael. Są nimi latawce z doczepionymi środkami palnymi i wybuchowymi, wysyłane w kierunku Izraela. Z tego powodu zniszczone są w bieżącym roku tysiące hektarów upraw wzdłuż granic Izraela i tzw. Pasa Gazy. Z drugiej strony, w ostatnich tygodniach słyszy się o trzęsieniach ziemi w Izraelu. Jest niezmiernie intrygujące, że Pismo Święte mówi o wielkim trzęsieniu ziemi w Izraelu, które ma nastąpić w Czasach Ostatecznych. Jednak największym obecnie zagrożeniem dla Izraela jest północno-wschodnia granica Izraela ze Syrią. W USA nie ma na ten temat wiele informacji. A wydarzenia w tym regionie zdają się zmierzać do szybkiego wypełnienia proroctwa z 17 rozdziału ks. Izajasza dotyczącego syryjskiego miasta Damaszek. Jest ciekawe, że Damaszek jest w odległości poniżej 200 km od Jerozolimy. Jest również niezmiernie ważne, że Iran, Rosja i Turcja są obecne w pobliżu wzgórz Golan, wzdłuż granic Izraela ze Syrią.

Jest tylko kwestią czasu, gdy Damaszek stanie się kupą niemożliwych do zamieszkania gruzów (zgodnie ze słowami proroka Izajasza). To wydarzenie będzie powodem wypełnienia proroctwa o agresji militarnej narodów pod przewodnictwem Rosji, Iranu i Turcji w celach grabieżczych, zgodnie z opisem 38 rozdziału ks. Ezechiela. W wydawnictwie The Times Of Izrael z dnia 4 lipca 2018 r. w nagłówku czytamy: „Rosja: Całkowite Wycofanie [Sił Militarnych] Iranu Z Syrii Jest ‘Absolutnie Nie-realistyczne’”. Ten nagłówek jest cytatem rosyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych, Sergieja Lawerowa.

Jak blisko jest otwarty konflikt Izraelsko-Syryjski z powodu Iranu w pobliżu granic Izraela świadczy fakt, że ugoda o separacji sił zbrojnych Izraela i Syrii z 1974 r. jest na skraju upadku. Zgodnie z raportem Ynet News z dnia 5 lipca 2018 r. Syria ogłosiła, że umieści swe siły zbrojne w miasteczku Quneitra, które leży zaledwie 3 km od granicy Izraela. Generał sił zbrojnych Izraela był na wzgórzach Golan, by oszacować zagrożenie w tym punkcie i jest oczywiste, że Izrael nie zlekceważy tych faktów. W innym raporcie wydawnictwa The Jeruzalem Post z dnia 1 lipca 2018 r. dowiadujemy się, że siły zbrojne Izraela są wzmacniane na Wzgórzach Golan wzdłuż granic ze Syrią. Natomiast na konferencji militarnej w Teheranie, w Iranie Generał Tamir Heyman stwierdził, że jego kraj: „…usiłuje zwiększyć swe możliwości ataków rakietowych na Izrael oraz umieszczać grupy terrorystyczne, które mogłyby penetrować do wewnątrz izraelskich Wzgórz Golan i bezpośrednio razić izraelskie osady tych terenów”. Generał Heyman powiedział na konferencji prasowej między innymi: „Prezydent Syrii, Bashar al-Assad jest bezpieczny i nie musimy walczyć z żadnymi ‘terrorystycznymi grupami’ w Syrii”. Dlatego jedyną odpowiedzią na pytanie: „co jeszcze Iran szuka i  knuje w Syrii?” jest, że Iran jest w końcowej fazie przygotowawczych działań w celu ataku na Izrael, co jest zgodne ze słowami proroka Ezechiela zapisanymi ponad 2500 lat temu.

Dlatego Premier Izraela, B. Netanyahu stwierdził jednoznacznie, że jakiekolwiek siły Iranu, Hezbollah oraz grupy terrorystyczne, które ważą się atakować Izrael ze Syrii wzdłuż Wzgórz Golan będą totalnie zmiażdżone. W proroctwie Ezechiela jest detal, który wskazuje, że ostateczna klęska wrogów Izraela nastąpi nie z rąk sił zbrojnych Izraela, ale że sam Bóg będzie walczyć w obronie Narodu Wybranego, zgodnie ze słowami: „… wymierzę im karę […]. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na [ich] wojsko i na rozliczne ludy, które są z nim (tj. z Gogiem z kraju Magog). Tak okażę się wielkim i świętym. Tak ukażę się oczom wielu narodów. Wtedy poznają, że Ja Jestem Pan”. (Ks. Ezechiela 38:23) Dlatego, zgodnie z raportem wydawnictwa Breaking Izrael News z dnia 6 lipca 2018 r. Premier Izraela, B. Netanyahu o tych faktach będzie rozmawiać z Prezydentem Rosji, W. Putinem.

Zauważmy, te wszystkie informacje nie pochodzą z amerykańskich źródeł. CNN, MSNBC, FOX News i inne sieci informacyjne w USA nie podają żadnych informacji w tych sprawach. Populacja Ameryki będzie całkowicie zaskoczona wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Nie tylko cała populacja Ameryki, ale nawet środowiska chrześcijańskie, które obecnie podlegają zwodniczym trendom pochodzącym między innymi z Watykanu i zdają się egzystować, jakby w letargu, jakby we śnie. W przeciwieństwie najbardziej dynamicznie rozwija się Chrześcijaństwo w krajach, gdzie jest największe ich prześladowanie: w Chinach, w Iranie.

Jeśli zapowiedziane w Piśmie Świętym Czasy Ostateczne nadeszły, a wszystko wskazuje, że tak jest w istocie, to jest to również najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1L. Do Tes. 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Obj. Jana 13:1-18. Nasze pokolenie jest tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane abyśmy, cytuję: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łuk. 21:36)

Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe?

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, ale robią swoje i drżą przed sprawiedliwością Boga. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s