30 Sekund Do Dwunastej (153) “Wskazówki Ostatecznego Zegara”

Obserwując wydarzenia na całym świecie należy zauważyć, że Szatan definitywnie stoi za wszystkim, co się obecnie dzieje. Dlatego nasza walka nie powinna być postrzegana jako walki między sobą; między konserwatystami a liberałami, między Demokratami a Republikanami, Chrześcijanami a Muzułmanami, itd. W 6 rozdziale swego listu do Efezjan apostoł Paweł pisze: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”.(L. Do Efezjan 6:12)

Szatan usiłuje wszelkimi sposobami inicjować oraz powiększać konflikty między ludźmi ponieważ jest nieprzyjacielem ludzkości, który tylko kradnie, zabija i niszczy. W przeciwieństwie Jezus przyszedł, by dać ludziom życie w obfitości. (Ew. Jana 10:10) Czas łaski dla ludzkości się kończy i w tych Ostatecznych Czasach duchowa walka się powiększa. To jest podstawą wydarzeń w USA, gdzie cały naród jest rozdwojony oraz w Izraelu, gdzie zewnętrzne i wewnętrzne siły zmierzają do zniszczenia tego kraju. Zgodnie z proroctwami Pisma Świętego stan rzeczy na globie ziemskim nie zmierza ku dobremu, ale w coraz szybszym tempie ku gorszemu.

Amerykańscy politycy przekonują nas, że: „Ameryka jest znowu wspaniała”. I zachodzą w USA zmiany, jakie byłyby niemożliwe pod rządami Demokratów. Jednak w tych faktach nie możemy pokładać naszej nadziei. Pismo Święte wyraźnie sugeruje, że w czasach, gdy będzie się mówić o pokoju i bezpieczeństwie, gdy powodzenie i dobrobyt się zwiększą, nagle przyjdzie zagłada. To dotyczy zarówno całego świata, jak również kraju Izraela i wiąże się ze statusem Jerozolimy. Ponad 2500 late temu prorok Zachariasz powiedział: „Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka. Oto uczynię Jerozolimę upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jerozolimy. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto ją spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się przeciw niej zgromadzą”. (Ks. Zachariasza 12:1-3)

Ameryka nie jest w centrum proroczych słów Pisma Świętego. Tym centralnym punktem jest Jerozolima. Bóg kocha Amerykę, jak i wszystkie kraje świata i co się w nich dzieje jest bardzo ważne, jednak ani Ameryka, ani Rzym, czy Krym nie są przedmiotem biblijnych proroctw. Spośród wielu narodów, spośród niezliczonych miast Bóg wybrał tylko Jerozolimę, by dosłownie w niej złożyć swe imię. Nawet w topografii tego miasta jest nakreślona forma hebrajskiej litery „szin”, pierwszej litery imienia Boga. A więc właścicielem tego miasta nie jest żaden naród ani Papież. Właścicielem tego miasta jest sam Bóg. Zgodnie z raportem The Jerusalem Post, z dnia 26 czerwca król Jordanii, Abdullah miał spotkanie z Prezydentem D. Trump w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. Król stwierdził kategorycznie, że wschodnia część Jerozolimy MUSI być stolicą przyszłego Palestyńskiego stanu na tzw. palestyńskiej ziemi. W ubiegłym tygodniu przedstawiłem szczegółowo powody wskazujące, że nie istnieje coś, co politycy całego świata uparcie nazywają „Palestyna” i „Palestyńczyk”. Jest również kompletną bzdurą nazywanie obszarów Ziemi Obiecanej „ziemią palestyńską”. Król Jordanii powinien wrócić do szkoły i uporządkować swoją wiedzę historii.

Podobnie Dr. Khalid Manzlawi, reprezentant Arabii Saudyjskiej w ONZ stwierdził, że jego kraj wspiera interesy „…Palestyńskie w procesie negocjacji z okupantem izraelskim w celu osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa za pomocą dwu-stanowego rozwiązania” – zgodnie z raportem Al Arabia z dnia 26 czerwca b.r. Znowu należy przypomnieć, że nie istnieje nic, co nazywa się „Palestyńskie” oraz że tzw. Dwu-Stanowe Rozwiązanie jest formą hitlerowskiego planu anihilacji Izraela z czasów II Wojny Światowej. Co więcej, Izrael nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie okupantem swej własnej ojczyzny. Jest to tak, jak powiedzenie, że Polacy są okupantem Polski – kompletna bzdura…

Problem mieszkańców pochodzących z różnych krajów arabskich istnieje z jednej przyczyny, tj. ponieważ kraje te odmówiły przyjęcia swych własnych obywateli do swych krajów w czasie stworzenia Izraela. Anty-Izraelskie nastawienie jest jawne w postawie Księcia Williama, który zgodnie z raportem The Times Of Israel nie zgodził się na spotkanie z Nir, Barkat, majorem miasta Jerozolimy, ponieważ: „…to by sugerowało niemożliwe do zaakceptowania przez Wielką Brytanię prawo Izraela do Jerozolimy”. W swej wypowiedzi w obecności lidera tzw. Palestyńczyków, M. Abbasa, książę William powiedział między innymi: „…United Kingdom uzna Stan Palestyński w czasie, jaki będzie najlepszy do wprowadzenia [w życie] idei ‘pokoju i bezpieczeństwa'”.

To ostatnie zdanie jest kluczowym w zrozumieniu czasów, w jakich żyjemy. Jest dla wielu oczywiste, że ostatecznym zegarem świata jest Izrael. Państwo Izrael jest jakby wskazówką godziny, natomiast status oraz wydarzenia wokół miasta Jerozolimy są jakby wskazówką odliczającą kolejne minuty na tym samym zegarze naszej cywilizacji. Jeśli zapowiedziane w Piśmie Świętym Czasy Ostateczne nadeszły, a wszystko wskazuje, że tak jest w istocie, to jest to również najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1L. Do Tes. 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Obj. Jana 13:1-18. Nasze pokolenie jest tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane abyśmy, cytuję: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łuk. 21: 36)

Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak to jest możliwe?

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, ale drżą przed Bogiem. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                                          

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s