30 Sekund Do Dwunastej (152) “Fikcyjna Palestyna”

Siły ciemności za wszelką cenę usiłują zniszczyć Izrael ponieważ pojednanie człowieka z Bogiem przyszło przez ten wybrany naród. Historia Izraela jest częścią epicznych wydarzeń całego wszechświata. Jest częścią odwiecznych zmagań między istotami stworzonymi, a ich Stworzycielem. Ludzkość stworzona była „…na obraz i podobieństwo Boże…” (Ks. Rodzaju 1:27)ze szczególnym przywilejem, tj. z prawem wyboru; prawem autonomicznej decyzji. Na przestrzeni historii naszej cywilizacji narody, pleniona i indywidualne osoby wybierają po której stronie stać w walce – z Bogiem, czy przeciwko Niemu. Chyba nie ma na świecie bardziej drastycznego przykładu opisującego tą sytuację niż to, co dzieje się na obecnym Bliskim Wschodzie. Po przeciwnych stronach stoi państwo Izraela oraz celowo nieokreślona tzw. „Palestyna”.

 1. Kiedy kraj tzw. Palestyny powstał i kto ją założył? Kraj taki nie istnieje. Natomiast Izrael zapoczątkowany był przez Abrahama, na żądanie Boga tysiące lat temu.
 2. Jakie były granice założonej (kiedy to było, przed wiekami, czy też zaledwie 1000 lat temu, gdy Polska powstała?) tzw. Palestyny? Takie granice nigdy nie istniały. Natomiast Izrael miał określone i opisane (w Piśmie Świętym) specyficzne granice według systemu geodezyjnego, który jest używany do dzisiaj. Bóg wyznaczył teren Obiecanej Ziemi Izraelowi, który był dziesięcio-krotnie większy od obecnych obszarów tego narodu.
 3. Jaka była nazwa stolicy domniemanej Palestyny? Taka stolica nigdy nie istniała, ani nie istnieje do dzisiaj. Natomiast stolicą Izraela od starożytnych czasów była Jerozolima. Król Dawid rządził z Jerozolimy na co najmniej 19 wieków zanim Islam powstał. Muzułmanie usiłują obwieścić Jerozolimę stolicą tzw. Palestyny bez żadnego uzasadnienia. Muzułmanie mieszkający obecnie w kilku dzielnicach Jerozolimy niszczą najmniejsze znaleziska archeologiczne potwierdzające historię żydów w Jerozolimie. Obecnie usiłują rozdzielić miasto, co tylko jest dodatkowym aktem wypełniania proroctw biblijnych o czasach ostatecznych, kiedy z powodu wysiłków rozdzielania stolicy Izraela Jerozolima staje się „…ciężkim głazem i upajającą czarą dla wszystkich narodów” . (Ks. Zachariasza 12:2-3).
 4. Podaj nazwy głównych miast tzw. Palestyny. Miasta takie nigdy nie istniały i do dzisiaj nie istnieją. Natomiast istnieje wiele miast żydowskich, które mają korzenie w starożytnych czasach jak np. Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Bersheba i wiele innych, które przetrwały tysiące lat i istnieją do dzisiaj. Takie starożytne miasta jak Amman czy Damaszek (nazwane w Piśmie Świętym po imieniu na setki lat zanim schizm islamski się pojawił) nie mają nic wspólnego z tzw. Palestyńczykami w obecnym znaczeniu tej sztucznej nazwy. Są to miasta Moabitów, Asyryjczyków i innych plemion.
 5. Podaj nazwy województw, stanów czy innych podziałów administracyjnych domniemanego państwa Palestyny. Ani województwa ani inne administracyjne podziały domniemanej Palestyny nigdy nie istniały i do dzisiaj nie istnieją. Nazwy regionów: Gaza oraz West Bank zostały stworzone po powstaniu Izraela w 1948 r. w celach politycznych. Specyficznie terytoria określane jako „West Bank” zawierają historycznie znane, odwieczne tereny Judei i Samarii. Judea i Samaria są poprawnymi nazwami tych terytoriów. Nazwa „West Bank” jest sztucznie stworzonym określeniem w celach „poprawności politycznej” i jest używana przez wszystkich, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że te tereny od starożytnych czasów były izraelskie.
 6. Nazwij przynajmniej jednego lidera tzw. Palestyny. Przed Jaserem Arafatem nie istnieli. Historia wskazuje na wielu liderów narodu Izraelskiego poczynając od Abrahama i patriarchów, poprzez Mojżesza, Jozuego, dynastii królewskich jak np. Dawida, nie wspominając wielu duchowych liderów narodu; proroków takich jak Jeremiasz, Izajasz, Daniel, Jan Chrzciciel czy Święty Jan, który napisał ostatnią księgę Pisma Świętego, Apokalipsę.
 7. Nazwij przynajmniej jedną Głowę Państwa: premiera, prezydenta, króla, czy cesarza tzw. Palestyny. Nie istnieli aż do czasu, gdy sztucznie stworzono Tzw. Pas Gazy i West Bank. Tzw. liderzy, Jaser Arafat oraz Mahmud Abas nigdy nie byli w stanie stworzyć rządu reprezentującego ludność podlegającą ich tyranii. M. Abas reprezentuje raczej organizację terrorystyczną Hamas, oraz w tym samym czasie bogaci się finansami ściąganymi z całego świata oraz terroryzuje mieszkańców Pasa Gazy.
 8. Jaki był główny, odróżniający i łatwy do zidentyfikowania język tzw. Palestyny? Nie istniał język palestyński oraz nie istnieje do dzisiaj. Filistyni mięli swój język, ale to plemię wyginęło w 12-ym w. Przed Chrystusem, lub inaczej 19 wieków przed pojawieniem się Muzułmanów na Bliskim Wschodzie. Obecni mieszkańcy Autonomicznego Pasa Gazy są Arabami pochodzącymi z różnych stron Bliskiego Wschodu, posługującymi się różnymi dialektami j. arabskiego, którzy mają swe genealogiczne korzenie w dzisiejszym Egipcie, Iraku, Iranie i innych krajach Bliskiego Wschodu).
 9. Jak się nazywała główna religia starożytnej tzw. Palestyny? Religia palestyńska nie istniała. Arabi różnymi sposobami – zwłaszcza gwałtem – zaadoptowali Islam w 7-ym w. naszej ery. Natomiast początki izraelskiego Judaizmu sięgają 3000 lat przed Chrystusem i Judaizm przetrwał do dzisiaj.
 10. Jak się nazywa waluta tzw. Palestyny? (Specyficzna palestyńska waluta nigdy nie istniała i nie istnieje do dzisiaj. Natomiast w Izraelu znany jest od tysięcy lat szekel, który zawsze był i do dzisiaj jest wymienialny na inne waluty. W pasie Gazy do dzisiaj jest używany głównie izraelski szekel oraz poniżej 10% jordański dinar. W latach 1927 do 1948 znany był „Palestyński Funt” stworzony sztucznie przez Mandat Brytyjski.
 11. Wybierz jakąkolwiek datę i podaj przelicznik walutowy na amerykańskiego Dolara, niemiecką Markę, brytyjskiego Funta, japońskiego Jena czy też starożytnego żydowskiego Szekla lub z czasów Cesarstwa Rzymskiego Denara czy Szeląga (który był w użyciu od 4-ego wieku po Chrystusie przez następne 1000 lat). Jest to niemożliwe ponieważ w tych historycznych okresach nigdy nie istniała i do dzisiaj nie istnieje specyficzna waluta domniemanej Palestyny.
 12. Ponieważ dzisiaj nie istnieje państwo tzw. Palestyny podaj powody, datę oraz sposób, w jaki przestało ono istnieć, np: przez rozbiory (jak to było w historii Polski), aneksję, podbój…? Żadne takie wydarzenia ani epizody nie miały miejsca, nigdy nie zaistniały. Natomiast historia Izraela jest bogato udokumentowana nie tylko w Piśmie Świętym, ale i w niezliczonych dokumentach historycznych włącznie z 400 letnią niewolą w Egipcie oraz 70 letnią niewolą narodu w Babilonie i rozproszeniu Izraela pośród wszystkich narodów świata od 70 roku naszej ery i powrót do ojczystego kraju w 1948 r.)
 13. Jaka jest oficjalna flaga domniemanego państwa zwanego Palestyna? (Nie istnieje. Obecna flaga w kolorach zielono-czerwono-czarnym jest symbolem ruchu anty-Żydowskiego oraz terrorystycznej organizacji Hamas raczej, a nie oznaką specyficznej grupy narodowej lub etnicznej. Inna flaga o kolorach czarno-biało-zielonym jest flagą tzw. Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz Arabskiej Partii Ba’ath. Żadna z tych flag nie reprezentuje specyficznego plemienia, czy grupy etnicznej, czy narodowej. W przeciwieństwie pierwsze formy polskiej Flagi znane były od 966 r., tj. Od daty powstania Polski. Izraelska Flaga w kolorach biało-niebieskim oraz tzw. Gwiazdą Dawida nawiązuje do historii Izraela z czasów Królestwa Dawida.
 14. Jaki brzmi hymn narodowy domniemanego państwa Palestyny? Kto i kiedy napisał słowa hymnu, kto i kiedy napisał takiego hymnu muzykę? Jakie fakty historyczne i patriotyczne są zawarte w tym hymnie? Taki hymn narodowy nie istniał i nie istnieje do dzisiaj. Natomiast hymn Izraela nazywa się „Hatikvah” i mamy jego polskie tłumaczenie. Słowa tego hymnu napisane były przez N.H. Imber ze Złoczowa w 1877 r. Polski Hymn Narodowy ma w swych zwrotkach wyraźnie zarysowaną historię kraju, nazywa po imieniu jego bohatera narodowego, generała Dąbrowskiego, którego słowa były napisane przez J. Wybickiego do dobrze znanej ludowej melodii.
 15. Kim są mieszkańcy obecnych terytoriów błędnie zwanych Palestyną? (Są to Egipcjanie oraz Arabi pochodzący z Iranu, Iraku i innych terytoriów Bliskiego Wschodu. Nigdy nie istniało i do dzisiaj nie istnieje oryginalne plemię palestyńskie, naród czy plemię palestyńskie. Natomiast Izrael ma łatwą do identyfikacji, zintegrowaną populację żydów, która przetrwała ponad 5000 lat.

Krótko mówiąc Palestyna, Palestyńczycy są bardziej fałszywymi, bezsensownymi wyrażeniami, niż 3 złotowy polski banknot. Jednak nawet Watykan usiłuje w swej pokrętnej polityce narzucić światu fałszerstwo „Palestyny”. Niemal cały świat walczy z Izraelem, dosłownie – w anty-izraelskiej koalicji pod przewodnictwem Rosji, Turcji i Iranu oraz na forum ONZ. Podobnie jak w czasach Nazizmu przed Drugą Wojną Światową Żydzi masowo uciekają z Europy i innych krajów całego świata z powodu prześladowań i wracają do ojczystego – należy powtórzyć: OJCZYSTEGO KRAJU zgodnie z proroctwami dotyczącymi czasów ostatecznych, o czym Jezus mówił w  rozprawie ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia ani godziny nikt nie zna, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście, poza Bogiem-Ojcem. Z drugiej strony Jezus nie miał cierpliwości do Faryzeuszy i Saduceuszy, którym zarzucał, że nie potrafią cytuję: „…rozpoznać znamion czasów”. (Ew. Mat. 16:1-4)

Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1L. Do Tes. 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Obj. Jana 13:1-18.  Światowa scena jest przygotowana oraz aktorzy zajmują swe pozycje, aby odegrać ostatni akt historii ludzkości na ziemi. Akt, który poprzedza Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Jest bardzo możliwe, że właśnie my jesteśmy tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane abyśmy, cytuję: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łuk. 21: 36)

Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak to jest możliwe?

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10)

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To wszystko co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj i w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s