30 Sekund Do Dwunastej (149) Kłamstwa I Oszustwa

Prezydent USA, D. Trump uczestniczył w spotkaniu 7 krajów w Kanadzie, gdzie był atakowany w sprawie taryf ekonomicznych. Żaden z pozostałych 6 uczestników tej dwudniowej konferencji nie zamierza obniżyć swych własnych taryf handlowych przeciwko USA, które są dramatycznie większe. Przykład nowe taryfy handlowe narzucone przez USA na stal i aluminium wynoszą zaledwie 25%. Kanada, najbliższy sąsiad USA, ma istniejące od wielu lat taryfy na produkty nabiałowe z USA w wysokości ponad 270%. Niemcy mają między innymi ciężkie taryfy na samochody z USA. Francja, Anglia, Chiny, Europejska Wspólnota (sztuczny twór – nie suwerenne państwo), każde z nich ma swe własne taryfy handlowe z USA, które są znacznie wyższe od taryf wprowadzanych przez USA. W dodatku do taryf, państwa całego świata mają ograniczenia ilościowe, np. podczas, gdy Japonia sprzedaje w USA miliony samochodów, przyjęła ona w 2017 r. zaledwie 15 000 samochodów z USA.

Prezydent USA swoimi taryfami usiłuje zaledwie zmniejszyć drastyczne różnice w taryfach między USA, a resztą świata. „Zlikwidujmy więc wszystkie taryfy” – w pewnym momencie powiedział Prezydent USA, D. Trump. Został natychmiastowo wyśmiany przez pozostałych cynicznych uczestników konferencji. W połowie drugiego dnia konferencji Prezydent USA wsiadł do samolotu, by udać się do Singapuru, gdzie miał zaplanowane spotkanie z liderem Północnej Korei, Kim Jong Un. Cel tego spotkania był bardziej poważny. Chodziło o denuklearyzację Przylądka Koreańskiego. Celem lidera Północnej Korei jest podpisanie paktu pokojowego z USA, który przez 65 lat nigdy nie był podpisany. USA ma jedynie podpisane zawieszenie broni podpisane z Północną Koreą 27 lipca 1953, które w każdej chwili może być łatwo zerwane. I stąd wynika potrzeba obrony nuklearnej kraju, który czuje się stale zagrożony. Żaden z byłych prezydentów USA działający pod wyraźnym wpływem Watykanu nie odważył się wychylić i oferować Północnej Korei pakt pokojowy.  Jedynie D. Trump, który od początku swej kandydatury na prezydenta był uważany za wroga Watykanu, wbrew opinii liberałów całego świata doprowadził do szokującego spotkania z Kim Jong Un. Jest oczywiste, że rezultaty tego spotkania są śledzone przez cały świat z wielkim napięciem. Amerykańscy Demokracji usiłują wszelkimi sposobami umniejszyć znaczenie możliwego układu pokojowego USA z Północną Koreą, a nawet uniemożliwić taki układ. Dla liberałów całego świata, włącznie z Watykanem i jego najbardziej liberalnym papieżem Franciszkiem sukces Prezydenta Trumpa w tej sprawie byłby ogromną belką w oku.

Z drugiej strony cały świat ma nienasycone dążenie do osiągnięcia pokoju. Wydarzenia ostatnich dni zdają się podążać w kierunku spełnienia proroczych słów Pisma Świętego w odniesieniu do zapożyczonej z biblijnych tekstów, tak często w obecnych czasach cytowanej idei „Pokoju i Bezpieczeństwa”. To wszystko wiąże się z oczekiwaniem lidera, który ostatecznie będzie w stanie gwarantować pokój na całym ziemskim globie. Tym osobnikiem będzie Antychryst, który: „…dzięki swej polityce sprawi, że jego machinacje będą prosperować w jego rękach. Stanie się on wyniosłym w swym sercu i niespodziewanie zgotuje zagładę wielu. Powstanie [także] przeciw Najwyższemu Księciu [Chrystusowi], lecz bez udziału ludzkiej ręki zostanie skruszony”. (Ks. Daniela 8:25) Potwierdzenie tego proroctwa znajdujemy w Nowym Testamencie Pisma Świętego, gdzie Apostoł Paweł pisze: „Kiedy bowiem będą mówić: ’Pokój i bezpieczeństwo’, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą…”. (1 List Do Tesaloniczan 5:3) I jeszcze jeden cytat: „…Pojawieniu się jego [tj. Antychrysta] towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość”. (2 List Do Tesaloniczan 2:9-12)

Wspomniane w powyższych tekstach biblijnych oszustwa i kłamstwa zdają się być normalnym stanem obecnej rzeczywistości. Jednak będą one podstawą i narzędziem doprowadzającym cały świat do ostatecznego zniszczenia. I to jest podręcznikowa, niemal szatańska taktyka działająca w każdej dziedzinie życia. Obrazem wskazującym taki stan rzeczy jest list do edytora lokalnej gazety w stanie Michigan, w którym Ken Huber pisze: Czy Ameryka stała się krajem lobbystów szczególnego zainteresowania i ojczyzną podwójnych standardów? Zobaczmy: jeśli okłamiemy Kongres, będzie to zbrodnia. Jeśli Kongres nas okłamie jest to tylko polityka. Jeśli nie lubimy czarnego człowieka, jesteśmy rasistami, natomiast jeśli czarni nie znoszą białych, jest to ich prawo Pierwszej Poprawki do Konstytucji. Rząd wydaje miliony na rehabilitację przestępców oraz w tym samym czasie nie robi prawie nic dla ofiar tych samych przestępców. W szkołach publicznych możesz nauczać, że homoseksualizm jest naturalnym zachowaniem, ale lepiej nie używaj słowa Bóg w tym samym czasie. Możesz zabić nienarodzone dziecko, ale błędem jest egzekucja masowego mordercy. Nie palimy książek w Ameryce, ale zmieniamy historię i przepisujemy je w poprawnie politycznym stylu. Pozbyliśmy się zagrożenia komunistycznego i socjalistycznego, nazywając ich na postępowcami. Nie jesteśmy w stanie zamknąć naszej granicy z Meksykiem, ale nie mamy problemu ze ścisłą kontrolą granic wzdłuż 38 równoleżnika w Korei. Jeśli protestowałeś przeciwko polityce prezydenta Obamy, jesteś terrorystą, ale jeśli spaliłeś amerykańską flagę, lub (moglibyśmy dodać protestujesz przeciwko Prezydentowi D. Trumpowi) jest to tylko twoje prawo Pierwszej Poprawki do Konstytucji. Możesz mieć pornografię w telewizji lub Internecie, ale lepiej nie umieszczaj szopki w publicznym parku podczas świąt Bożego Narodzenia. Wyeliminowaliśmy wszystkich przestępców w Ameryce, nazywa się ich teraz chorymi psychicznie. Możemy użyć ludzkiego płodu do badań medycznych, ale zabrania się używać zwierzęcia w laboratoriach. Bierzemy pieniądze od tych, którzy ciężko pracują na nie i rozdajemy tym, którzy nie chcą pracować. Wszyscy popieramy Konstytucję, ale tylko wtedy, gdy popiera ona naszą polityczną ideologię. Mamy jeszcze wolność słowa, ale tylko do czasu, gdy jesteśmy politycznie poprawni. Rodzicielstwo zostało zastąpione przez środki medyczne Ritalin i gry wideo. Kraina możliwości jest teraz krainą materiałów informacyjnych. Podobieństwo między huraganem Katrina a wyciekiem ropy z Zatoki Perskiej polega na tym, że żaden z byłych prezydentów nic nie zrobił, aby tym katastrofom zaradzić. A jak sobie radzimy dzisiaj z poważnym kryzysem? Rząd powołuje komisję, która ustala, kto ponosi winę, a następnie im grozi, uchwala prawa, podnosi podatki i wmawia nam, że problem został rozwiązany, aby mogli następnie powrócić do kolejnej kampanii reelekcyjnej. Co się stało z krajem wolnych i odważnych [cywilnie] obywateli?”      

Obecna sytuacja wewnątrz USA tylko ujawnia głęboki podział populacji, z której co najmniej połowa narodu upodobała sobie nieprawość oraz wierzy raczej kłamstwu i jawnym oszustwom propagowanym przez media i wspieranych przez liberalnych, skorumpowanych polityków. Po dwudniowym spotkaniu liderów 7 krajów, Premier Kanady, J. Trudeau usiłował propagandowych sztuczek, które były ostro skorygowane przez prezydenta D. Trumpa. Stwierdził on: „Na podstawie fałszywych oświadczeń Justina na jego konferencji prasowej oraz faktu, że Kanada obciąża naszych amerykańskich rolników, pracowników i firmy ogromnymi taryfami, poleciłem naszym przedstawicielom USA, aby […] nie popierali formalnego komunikatu z tej konferencji”.

Krytycznym pytaniem jest: jeśli widzimy, że cały świat jest gotowy akceptować kłamstwa i oszustwa raczej, niż prawdę, to jak szybko może nastąpić porwanie kościoła? Jezus ostrzegał: „…nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec’. Wtedy mówił do nich: ‘Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie’”. (Ew. Łukasza 21:9-11 i 25-28) Kluczowymi w tym cytacie są słowa: „A gdy się to dziać zacznie…”. Wtedy odkupienie lub inaczej wyzwolenie wierzących nastąpi. Zdaje się to być znacznie bliżej, niż wielu ludziom się to wydaje.

Dlatego pojawia się dodatkowe pytanie: czy jesteś gotowy stanąć twarzą w twarz z Jezusem? Jak to jest możliwe? Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23). Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To wszystko co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj i w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s