30 Sekund Do Dwunastej (147) “D. Trump Typem Lidera Jak Król Cyrus”

Czy ujawnienie akcji szpiegowskiej przeciwko kampanii wyborczej Prezydenta D. Trumpa w 2016 r. było najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni? Czy raczej nagłe wycofanie się Prezydenta Trumpa z negocjacji z Północną Koreą było najbardziej szokującym wydarzeniem? Ani jedno, ani drugie…

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni na świecie było otwarcie Amerykańskiej Ambasady w Jerozolimie w dniu 14 maja 2018 r. zgodnie z obietnicą Prezydenta D. Trumpa. Wiele obserwatorów, zwłaszcza w Izraelu twierdzi, że ten fakt jest jednym z wielu w „mesjanistycznym procesie”, którego kulminacją będzie odbudowanie Jerozolimskiej Świątyni. Należy zwrócić uwagę, że Żydzi, którzy odrzucili Chrystusa, w dalszym ciągu oczekują Mesjasza.

W artykule wydawnictwa „Breaking Israel News” czytamy, że: „…Rabin Jeremy Gimpel widzi przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy jako część Proroctwa i odpowiedź na żydowskie modlitwy”. Rabin zauważył, że niektórzy religijni ludzie byli sceptycznie nastawieni do religijnych podstaw politycznego aktu dokonanego przez prezydenta Trumpa. „Zachęcam tych, którzy twierdzą, że Prezydent Trump nie jest świętym człowiekiem i dlatego nie może mieć miejsca w tym Bożym procesie, aby spojrzeć na Księgę Izajasza i Ezdrasza, gdzie boski plan odnowy został dokonany przez człowieka zwanego Cyrus” – powiedział Rabbi Gimpel i dodał: „Tragicznym błędem byłoby postrzeganie tego historycznego aktu jako niezamierzonego lub przypadkowego, spełnionego dokładnie w 70. rocznicę [istnienia] Izraela. […] Znany jest nam koniec tego procesu: geula (odkupienie). Odkąd prezydent Trump podjął kroki, które przybliżają świat do geuli (odkupienia), odniósł sukces tam, gdzie inni zawiedli. Żaden inny prezydent nie przeniósł ambasady do Jerozolimy, jedynie D. Trump tego dokonał. Jego największym sukcesem w tym procesie było anulowanie [nuklearnego] porozumienia z Iranem, którego celem było zniszczenie Jerozolimy”.

Sędzia Jeanine Pirro w telewizyjnym programie Fox News powtarza tę opinię o Prezydencie D.Trump, którego porównuje do króla Persji Cyrusa. Król Cyrus zdobył Babylon i zezwolił na powrót Żydów i odbudowę Jerozolimy. W poniedziałek dnia 14 maja wydawnictwo The Christian Post opublikowało artykuł cytujący Pirro, gdzie czytamy: „Donald Trump rozpoznał historię i, podobnie jak król Cyrus przed nim, wypełnił biblijne proroctwo bogów czczonych przez Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów, o Jerozolimie, wiecznej stolicy żydowskiego państwa i że naród żydowski ma prawo do sprawiedliwego, wolnego i suwerennego Izraela”. Należy zaznaczyć, że w swym komentarzu sędzia J. Pirro popełniła kilka błędów. Przede wszystkim Żydzi i Chrześcijanie nie czcili bogów (w liczbie mnogiej i z małą literą), ale Jedynego, Żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakóba. Po drugie Muzułmanie nie czczą tego samego Boga. Czczą oni fałszywego bożka, Allaha, bożka księżyca. W marcu b.r. Premier Izraela, B.Netanyahu porównał Trumpa do Cyrusa, perskiego króla, który uratował naród żydowski z niewoli babilońskiej. Dzień 14 maja był dniem świętowania dla Żydów i Chrześcijan.

Był to również dzień zwany w j. arabskim „Nakba”, co oznacza „Dzień Katastrofy” dla dzisiejszych tzw. Palestyńczyków. Z tego powodu doszło do zamieszek w Gazie, w których zginęło 50 terrorystów z grupy terrorystycznej  Hamas. Według raportu “Breaking Israel News” w czwartek dnia 17 maja 2018 r. urzędnik Hamasu przyznał w wywiadzie, że 50 z 62 tzw. Palestyńczyków zabitych w starciach z izraelskimi siłami bezpieczeństwa wzdłuż granicy ze Strefą Gazy było członkami palestyńskiej grupy terrorystycznej Hamas. Te statystyki są zgodne z raportami przywódców izraelskich, którzy stwierdzili, że palestyńska grupa terrorystyczna Hamas wykorzystała w poniedziałek otwarcie ambasady USA w Jerozolimie, aby zdobyć punkty propagandowe. W dodatku, według wydawnictwa The Times of Izrael, współzałożyciel terrorystycznej organizacji Hamas, Mahmud al-Zahar, przyznał, że oszukują opinię publiczną o protestach na granicach. W wywiadzie dla Al Jazeera stwierdził, że grupa terrorystyczna Hamas celowo „oszukuje społeczeństwo”, gdy mówi o „pokojowym oporze” i że organizowane demonstracje i rozruchy nie mają nic wspólnego z „pokojowym oporem” wzdłuż granic między Izraelem a Strefą Gazy.

W tym samym czasie wydawnictwo The Jerusalem Post donosi, że Erdogan twierdzi, iż Turcja nie pozwoli Izraelowi ukraść Jerozolimę z rąk Palestyńczyków. Przemawiając podczas pierwszego dnia muzułmańskiego świętego miesiąca Ramadanu, Erdogan powiedział, że większość społeczności międzynarodowej nie zareagowała na wydarzenia w Gazie i ostrzegł, że milczenie oznacza „otwarcie bardzo niebezpiecznych drzwi”. Wydarzenia w Gazie również wywołały konflikt dyplomatyczny między Turcją i Izraelem. Oba kraje wydaliły we wtorek starszych rangą dyplomatów. To się stało po kolejnym raporcie o tym, że turecki premier Erdogan wezwał do nadzwyczajnego szczytu narodów muzułmańskich, by zjednoczyć się przeciwko Izraelowi. W skład tego szczytu wchodzą Rosja, Iran, Turcja i Sudan.

Jest to niezmiernie ważne, ponieważ właśnie te narody są nazwane po imieniu w 38 rozdziale Księgi Ezechiela zapisanej ponad 2600 lat temu. Przypominam, że proroctwo 38 rozdziału tej księgi dotyczy inwazji na Izrael nie w celu anihilacji narodu, ale w celach grabieżczych. To oznacza, że Izrael posiada coś, czego te narody pożądają. W wywiadzie B. Netanyahu powiedział między innymi: „Irańczycy wspólnie z Rosją umieszczają śmiercionośny sprzęt militarny wzdłuż granic Izraela w Syrii w celu zniszczenia Izraela. Powiedziałem: nic z tego, skonfrontujemy ich raczej teraz, zanim zbudują swe militarne instalacje. […] Z drugiej strony nie jestem pewien, że [obecnie] Rosja zezwoli Iranowi na atak. Ponieważ Rosja i Iran rywalizują o łupy [izraelskich dóbr]…”. Te słowa są jakby dosłownym cytatem z Księgi Ezechiela, gdzie czytamy: Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?” (Ks. Ezechiela 38:13) W ten sposób Premier Izraela, B. Netanyahu użył tych samych słów proroka Ezechiela w odniesieniu do Rosji i Iranu oraz do obecności tych krajów wzdłuż granic Izraela w Syrii. Ta inwazja im się nie uda nie dlatego, że USA pomoże Izraelowi. Ameryka nie pomoże, ale sam Bóg będzie ingerować w tej polityczno-militarnej akcji. I dlatego koalicja tych wrogów Izraela będzie totalnie pokonana. Zgodnie z biblijnymi proroctwami stanie się to błyskawicznie. Dosłownie: „nagle”.

Następnym jest proroctwo o Jerozolimie, która stanie się ciężarem dla całego świata. Obecnie każdy raport dotyczący Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela zawiera informacje o problemach związanych z Jerozolimą. I to jest zgodne z 12 rozdziałem Księgi Zachariasza.

Wreszcie Prorok Daniel zapisał w swej księdze: „…wódz, który nadejdzie […] utrwali przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony”. (Ks. Daniela 9:27) Należy pamiętać, że proroczy tydzień jest okresem 7 lat. Obecnie Izrael spodziewa się, że potencjalna ugoda pokojowa będzie na okres siedmiu lat. Ugoda pokojowa będzie wymuszona na narodzie Izraela. W połowie tego okresu ugoda pokojowa będzie zerwana, nowo wybudowana Świątynia Jerozolimska będzie zbezczeszczona i Antychryst zażąda oddawania mu boskiej czci. W ten sposób Izraelici uzmysłowią sobie, że to nie jest ich oczekiwany Mesjasz. Te wszystkie fakty świadczą, że świat oraz Izrael są gotowi na nadejście lidera, jakiego jeszcze nie było; Antychrysta…

Nie jest żadną tajemnicą, że aktualne geopolityczne i militarne zależności dzisiejszych czasów układają się dokładnie i precyzyjnie według scenariusza zapisanego ponad 2500 lat temu przez proroków Zachariasza, Izajasza i Ezechiela. Należy jeszcze raz powtórzyć, że nadchodzi czas, gdy wszystko będzie zmierzać do wypełnienia proroctw o 7-letnim okresie Wielkiego Ucisku, zwanego również okresem Tarapatów lub Utrapienia Jakuba (cz. Izraela), a także okresu znanego pod nazwą 70 Tydzień Proroka Daniela. Te wszystkie proroctwa, włącznie z totalnym zniszczeniem Damaszku (17 rozdział Ks. Izajasza) oraz militarną agresją na Izrael (38 rozdział Ks. Ezechiela) będą wypełnione w czasie 7-letniego Wielkiego Ucisku, po fakcie porwania kościoła przez Chrystusa.

Krytycznym pytaniem jest: jeśli widzimy przygotowania w geopolitycznych realiach obecnego świata do ataku na Izrael, to jak szybko może nastąpić porwanie kościoła? Jezus ostrzegał: „…nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec’. Wtedy mówił do nich: ‘Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie’”. (Ew. Łukasza 21:9-11 i 25-28) Kluczowymi w tym cytacie są słowa: „A gdy się to dziać zacznie…”. Wtedy odkupienie lub inaczej wyzwolenie wierzących nastąpi. Zdaje się to być znacznie bliżej, niż wielu ludziom się to wydaje.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3) Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                             

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj i w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s