30 Sekund Do Dwunastej (143) “…Ponieważ Nie Jesteście Ze Świata”

W którym kraju na świecie rozstrzelano publicznie w kilkunastu miastach 80 ludzi w listopadzie 2013 r. między innymi za „kryminalny” akt posiadania Pisma Świętego? W Północnej Korei. Dlaczego ta informacja jest z powrotem przedmiotem dyskusji w amerykańskich mediach w bieżących tygodniach? Wydaje się to być rezultatem cynizmu biurokratów „Państwa W Państwie” w USA (ang. Deep State), którzy za wszelką cenę oraz jakimikolwiek krokami usiłują wykoleić pokojowe negocjacje na półwyspie koreańskim. Denuklearyzacja oraz osiągnięcie pokoju w tym regionie zmniejsza zapotrzebowanie na kosztowny sprzęt wojenny oraz obecność sił zbrojnych USA w tym regionie, co było źródłem przepływu ogromnych kwot pieniężnych przez systemy Pentagonu oraz różnych instytucji Deep State. Jest oczywiste, że w przeciwieństwie do wysiłków Prezydenta USA, D. Trumpa, Pentagon oraz Deep State nie są zainteresowani wygaszaniem punktów zapalnych gdziekolwiek na świecie.

Drugim powodem, dlaczego w obecnym czasie wygrzebuje się tragiczne wydarzenie w Północnej Korei, są realia postępujące wewnątrz USA. Zgodnie z raportem CBN News z dnia 20 kwietnia 2018 r. stan Kalifornii jest: „…jeszcze jeden krok bliżej w kierunku prohibicji Biblii”. W raporcie czytamy między innymi: „Pro LGTB projekt ustawy szybkimi krokami toruje sobie drogę do stanowego senatu po zaaprobowaniu przez stanowe walne zgromadzenie. Jeśli zaaprobowana, Ustawa 2943 zagrażać będzie wolności słowa i wolności religii. Wykorzystuje ona państwowe prawo dotyczące defraudacji konsumenta, by ograniczyć swobodę wyznania i swobodę wypowiedzi, jeśli chodzi o kwestie homoseksualizmu i tożsamości płciowej. To oznacza, że nowa Stanowa Ustawa 2943 będzie przeciwstawna prawu rozpowszechniania środków, sprzedaży książek, oferowania usług doradczych lub kierowania kogoś do wzorów opartych na Biblii, aby uzyskać pomoc w kwestii homoseksualizmu i dezorientacji płciowej. W istocie kościoły i chrześcijańskie szkoły, które kierują się biblijnymi zasadami w nauczaniu na ten temat, będą bezpośrednio narażone na procesy sądowe. Ustawa ma również na celu zakaz biblijnego doradztwa dla tych, którzy chcą uzyskać pomoc w tych sprawach”. Na podstawie tej ustawy w Kalifornii zamknięte będą chrześcijańskie szkoły prywatne oraz domowe szkoły, ponieważ część tej ustawy wymaga od nauczycieli tych szkół takich samych certyfikowanych kwalifikacji, jak od nauczycieli w szkołach państwowych. Prywatne szkoły podlegać będą również niezapowiedzianym kontrolom, w imieniu protekcji dzieci. Jednak cała ustawa nie ma nic wspólnego z protekcją dzieci, a jest jedynie jawnym atakiem specyficznych grup społecznych przeciwko Chrześcijanom w USA. Wolność słowa i wolność religii nie ma dla amerykańskich lewicowców żadnego znaczenia.

Natomiast artykuł w magazynie GQ przeklina Pismo Święte, deklaruje, że jest to księga, której nie musisz czytać, ponieważ jest ona: „…sprzeczna sama w sobie, osądzająca, głupia i ma złe zamiary”. Natomiast w wydawnictwie Jews News z dnia 19 kwietnia 2018 r. dowiadujemy się, że: „Nowojorczycy informują Chrześcijan: ‘Nie chcemy waszego rodzaju między nami’”.

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: “Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. To wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. To się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu”. (Ew. Jana 15:18-25)

Siły ciemności nienawidzą Chrześcijan, ponieważ nienawidzą Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus został posłany ludzkości poprzez naród Żydowski, dlatego te same siły ciemności poprzez swych agentów wśród ludzkiej populacji usiłują zrealizować anihilację Izraela. W jednej z obronnych akcji Izrael ostatnio zbombardował militarną bazę Tiyas (tzw. T-4) koło miasta Palmyra w centralnej Syrii w odwecie za wysłany z tej bazy dron do wewnątrz Izraela. Okazało się, że wśród poległych 14 żołnierzy było 4 Irańczyków. W odpowiedzi jeden z generałów Iranu zapowiedział, że destrukcja Izraela jest tylko kwestią czasu. „Mamy wyznaczoną datę. Izraelici nie mają żadnej drogi ucieczki, z wyjątkiem do morza.”  – stwierdził generał Abdolrahim Mousavi. W czasie krótszym niż 48 godzin po tej wypowiedzi, dnia 18 kwietnia nastąpiła ogromna burza piaskowa  w Yazd oraz dnia 19 kwietnia nastąpiło silne trzęsienie ziemi o wielkości 5.5 w skali Rychtera w regionie Bushehr. Czy były to tylko niezależne naturalne zjawiska, ponieważ w ostatnich 365 dniach w Iranie było 195 trzęsień ziemi (1 trzęsienie ziemi na 1.5 dnia), czy też sam Bóg daje Iranowi szybką odpowiedź na pogróżki w stosunku do Izraela? Jest ciekawe, że w tych samych 365 dniach w krajach przyjaznych Izraelowi  (Arabia Saudyjska, Jordan, Egipt) nie zanotowano znacznych ruchów tektonicznych, natomiast w krajach wrogich Izraelowi (Iran i Turcja) było ich razem 549. I znów nasuwa się pytanie: przypadek? Żadne media na świecie nie raportują, że najbardziej wrogim Izraelowi kraju, w Iranie w ostatnich tygodniach istnieją ogromne demonstracje, zamieszki i rozruchy w wielu miastach tego państwa z żądaniami kary śmierci Prezydenta Iranu, Hassana Rouhani oraz Najwyższego Lidera Iranu, Sayyid Ali Hosseini Khamenei. I to jest dodatkowe zagrożenie dla Izraela, ponieważ zagrożony wewnętrznie rząd Iranu robi wszystko by odwrócić opinię publiczną od siebie oraz wywołać zamieszanie na Bliskim Wschodzie wokół Izraela.

Tymczasem liderzy europejskich krajów usiłują nakłonić Prezydenta USA, D. Trumpa do zaniechania kroków w likwidacji niekorzystnego dla całego świata układu nuklearnego z Iranem. Prezydent Francji, Emmanuel Macron przebywał ostatnio w USA z tą misją, jednak w wywiadzie z dziennikarzami stwierdził, że: „…nie ma pewności w jakim kierunku [Prezydent D. Trump] się  zwróci.” Prezydent D. Trump dał liderom świata termin do 12 maja 2018 r. do wprowadzenia minimalnych poprawek w celu kontynuacji paktu nuklearnego z Iranem.

Światowe wydarzenia nastąpią zgodnie ze scenariuszem zarejestrowanym w Piśmie Świętym przez proroków: Izajasza, Ezechiela, Zachariasza i Daniela oraz przez Syna Bożego, Jezusa. Te wszystkie proroctwa, włącznie z totalnym zniszczeniem Damaszku (17 rozdział Ks. Izajasza) oraz militarną agresją na Izrael (38 rozdział Ks. Ezechiela) będą wypełnione w czasie 7-letniego Wielkiego Ucisku, po fakcie porwania kościoła przez Chrystusa.

Krytycznym pytaniem jest: jeśli widzimy przygotowania w geopolitycznych realiach obecnego świata do ataku na Izrael, to jak szybko może nastąpić porwanie kościoła? Jezus ostrzegał: „…nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec’. Wtedy mówił do nich: ‘Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie’”. (Ew. Łukasza 21:9-11 i 25-28) Kluczowymi w tym cytacie są słowa: „A gdy się to dziać zacznie…”. Wtedy odkupienie lub inaczej wyzwolenie wierzących nastąpi. Zdaje się to być znacznie bliżej, niż wielu ludziom się to wydaje.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                          

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj i w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s