30 Sekund Do Dwunastej (140) “Pozakulisowe Walki O Wpływy”

Zgodnie z doniesieniami Al-Jarida, wydawnictwa Kuwejtu, irańskie siły zbrojne spodziewają się ataku izraelsko-amerykańskiego i dlatego Iran przygotowuje się finansowo, podczas gdy irańska waluta „real” upada w ostatnich dniach. Cały Bliski Wschód zdaje się przygotowywać na wielkie wydarzenia. Ani Izrael, ani USA nie udostępniają żadnych konkretnych informacji. Możemy tylko spekulować, na podstawie spotkań różnych dygnitarzy, że coś poważnego się rozgrywa na tych terenach. Jednym z głównych takich spotkań była konferencja Rosji, Iranu i Turcji w Ankarze zaledwie kilka tygodni temu.

Irański generał, Qassem Soleimani jest odpowiedzialny za operacje militarne w Libanie za pomocą terrorystycznych grup Hesbollah, za niemal codzienne ataki na Arabię Saudyjską przez grupy terrorystyczne Huti poprzez Jemen i za wspieranie Syryjskiego Prezydenta, Bashar Al.-Assada, który  obecnie kontroluje zaledwie 40% terytoriów Syrii. Te ugrupowania są nie tylko wrogami Izraela, ale również Kurdów oraz arabskich Szyitów w Iraku. Dlatego śmierć tego generała byłaby korzystna dla wielu na Bliskim Wschodzie. Trzy lata temu zamach na niego był planowany, ale zażegnany był przez administrację B.H. Obamy, który uprzedził Iran o planowanym zamachu na generała. Obecnie Izrael otrzymał od USA zielone światło na wykonanie tego zamachu. Czy będzie to wystarczająco silna iskra do wybuchu III Wojny Światowej? W ostatnich ćwiczeniach militarnych, które były przeprowadzone wspólnie z jednostkami amerykańskimi na terenie Izraela, jednym z głównych celów było określenie militarnej odpowiedzi na spodziewany atak Iranu. Wiele ludzi zadaje sobie pytanie: dlaczego USA i Izrael spodziewają się masowego ataku rakietowego ze strony Iranu? Dowodem takiej strategii oraz powagi pytania jest między innymi pakt, na mocy którego Amerykanie oraz Izraelici będą mogli korzystać z militarnych baz w Azerbejdżanie bezpośrednio graniczącego z Iranem, oraz Turcją. Z tego powodu Iran ostrzega wszystkie sąsiednie kraje, które mogłyby sprzyjać Izraelowi  i Amerykanom, że spowoduje chaos dla wszystkich. Taka postawa jest bazowana na spodziewanej przez Iran pomocy ze strony Rosji, która w zamian żąda od Iranu dostępu do baz militarnych zwłaszcza na wybrzeżach Zatoki Perskiej tego kraju. W ten sposób Rosja miałaby bezpośrednią kontrolę nad Arabią Saudyjską, która zdaje się sprzyjać interesom Izraela i Ameryki w tym regionie. To wiąże się bezpośrednio z 38 rozdziałem księgi Ezechiela, gdzie Arabia Saudyjska (w biblijnych czasach Szeba i Dedan) jest w stanie tylko formalnie protestować przeciwko inwazji na Izrael. Bezpośrednie zagrożenie Arabii Saudyjskiej przez Rosję byłoby wystarczającym powodem do zaniechania pomocy Izraelowi oraz tylko formalnym protestem na arenie międzynarodowej. W ostatnich dniach Arabia Saudyjska uznała prawo Izraela do posiadania Ziemi Obiecanej. Jest to jeszcze jeden punkt zapalny przeciwko Iranowi.

W Ameryce jest różnica między formalnym rządem USA, a „Deep State”, o którym pisałem w artykule #139. To są dwa różne stwory!!! Obecny Prezydent USA, D. Trump, wybrany pierwszy raz od wielu (!!!!), wielu lat – wyraźnie z woli narodu – jest przeciwstawny machinacjom i manipulacji „Państwa W Państwie” (ang. Deep State) wewnątrz, jak również na zewnątrz kraju. Dlatego jest on niszczony przez media (organizacje PR Państwa W Państwie) bez ustanku. Wiele instytucji półrządowych oraz rządowych w USA jest powiązanych z Deep State i w ten sposób niszczą, cokolwiek pozytywnego mogłoby się wydarzyć w USA oraz gdziekolwiek na świecie. Jedynym pytaniem jest: kto pociąga za sznurki między innymi Państwa W Państwie (ang. Deep State) w Ameryce? Jak zaczniemy grzebać w tej Puszce Pandory, to bardzo szybko zorientujemy się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Watykan ma od wieków globalistyczne ciągoty i obecnie jawnie propaguje globalny system Nowego Porządku Świata (ang. New World Order). Watykan planuje i realizuje politykę Jednej Światowej Religii, której ostatecznym liderem będzie pomocnik Antychrysta, „Fałszywy Prorok” opisany na kartach Pisma Świętego. Na 7 piętrze budynku CIA w Nowym Yorku nie ma pracy dla nikogo, kto nie został najpierw zaakceptowany przez Watykan. Oczywiście łapy Watykanu są najmniej (jak to ktoś ostatnio określił) „…utytłane w łajnie”, ponieważ mają tysiące macek (Masoni, Iluminaci, Bilderbergowie i wiele innych) wszędzie na świecie (również i w Polsce), które dla Watykanu robią krecią robotę. Totalna destabilizacja Bliskiego Wschodu jeszcze nie jest zakończona. Watykan ma końcowe plany, zarówno dla Polski (kto jest najbardziej agresywny w narzucaniu imigrantów z Bliskiego Wschodu Polsce, czyż nie najwyższe władze Kościoła Powszechnego w Polsce?), jak i dla Syrii, Izraela, Ameryki, Rosji, etc. Nie ma nic pozytywnego ani dobrego z faktu, że USA jest tylko jednym z narzędzi (poprzez Deep State) w brudnych rękach Watykanu.

Najnowszy Sekretarz Stanu USA, M. Pompeo twierdzi między innymi, że Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemów dzisiejszego świata oraz że konflikt jest nigdy nie kończącą się rzeczywistością aż do momentu Porwania Kościoła (ang. Rapture). Ostatnią księgą Pisma Świętego jest Apokalipsa Jana. Niemal na samym początku zapisane są następujące słowa zmartwychwstałego i objawionego Chrystusa: „Błogosławiony, kto czyta oraz wszyscy, którzy słuchają słów Proroctwa oraz strzegą tego, co [w tym Proroctwie] jest napisane, bo chwila jest bliska”. Lub inaczej czas jest bliski. (Apokalipsa Jana 1:3) Jest to jedna z ksiąg Pisma Świętego, której wiele Chrześcijan się boi. Przykładowo, obecny Papież Franciszek unika cytatów z Apokalipsy Jana. Z drugiej strony szokuje nie tylko świat protestantów, ale cały Kościół Katolicki twierdząc, że piekło nie istnieje. Jest to jawna herezja w porównaniu z tekstem Pisma Świętego. I dlatego jest tak ważne, by wszelkie dogmaty zwłaszcza ostatnich kilkunastu stuleci konfrontować z tekstem Pisma Świętego.

W tych wszystkich faktach i wydarzeniach łatwo można stracić ostateczną perspektywę. Nie jest to perspektywa z punktu widzenia ludzkości, ale jest to Boża perspektywa. Bóg wyznaczył okresy oraz ich granice. Czas Łaski absolutnie się kończy. Historia obecnej cywilizacji dobiega końca zgodnie ze scenariuszem zarejestrowanym na kartach Pisma Świętego. Ponieważ korelacja aktualnych, geopolitycznych wydarzeń z opisami biblijnych proroctw jest tak precyzyjna, nie można uniknąć obserwacji, że oddzielenie od Boga oraz opisany plan pojednania człowieka z Bogiem musi również być prawdziwy. I to jest powodem nienawiści sił ciemności, które przez całe tysiąclecia usiłują wykoleić każdego człowieka.

W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: „…to niech będzie wiadomo wam wszystkim […], że […] On [Jezus Chrystus] jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dzieje Apostolskie 4: 10 i 12) Jezus Chrystus, nie Mohammed, nie Allach czy Budda, jedynie Jezus jest drogą, prawdą i życiem tym, którzy go przyjmą do swojego życia. Jest to jedyne imię, przez które można się przybliżyć do Boga. W pierwszym akcie tego procesu musisz przyznać oraz uznać, że jesteś grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela. Tak dokonuje się pokuta. Pokuta oznacza zmianę umysłu. Zmiana umysłu jest potrzebna, ponieważ Bóg nie może zmienić twojego serca, dopóki nie zdecydujesz się zmienić swoich poglądów, swego umysłu.

Apostoł Paweł pisze: „Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: […] Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych  osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami  do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:5-6 i 8-13) Zauważmy, siły ciemności również wierzą, że Bóg istnieje, ale drżą przed Jego sprawiedliwością. W odróżnieniu, jeśli ty osobiście będziesz wierzyć w swym umyśle i przyjmiesz swym sercem jednorazową ofiarę Chrystusa, staniesz się nowym stworzeniem, urodzisz się na nowo i będziesz dzieckiem żywego Boga. Nie tylko ci, którzy są predestynowani, nie tylko wybrani, ale wszyscy będą zbawieni zgodnie ze słowami: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:13)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Po przyjęciu jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostąpiliśmy odkupienia, odnowienia i uświęcenia i w ten sposób staliśmy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga mamy nakaz, by chodzić z Bogiem, podobnie jak to było napisane o Enochu, który chodził z Bogiem.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem na wieczność…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s