30 Sekund Do Dwunastej (139) “8 Reguł Alińskiego”

Trzy główne, dotyczące Izraela proroctwa biblijne rozgrywają się na naszych oczach. Są nimi Proroctwo 17 rozdziału ks. Izajasza dotyczące takiego zniszczenia Damaszku w Syrii, że już nigdy nie będzie zamieszkane. Następnym jest stolica Izraela, Jerozolima, która w obecnych Czasach Ostatecznych stała się obsesją całego świata zgodnie z proroctwem 12 rozdziału ks. Zachariasza. Proroctwo to dotyczy „przesuwania granic miasta”. Ten aspekt, tj. w jaki sposób podzielić miasto Jerozolimę między Żydów i „Palestyńczyków”, jest głównym problemem negocjacji tzw. dwustanowego rozwiązania w celu gwarancji koegzystencji według idei „Pokoju i Bezpieczeństwa”. Trzecim jest proroctwo o inwazji na Izrael przez koalicję wrogich Izraelowi narodów pod przewodnictwem Rosji, Turcji oraz Iranu. Siły zbrojne wszystkich trzech wymienionych krajów są obecne w Syrii, która bezpośrednio graniczy z Izraelem wzdłuż wzgórz Golan. Jednym z czynników, który może przyśpieszyć wypełnianie się tych proroctw, jest dążenie do zredukowania USA do tego stopnia, by stała się bez znaczenia na arenie politycznej świata, a zwłaszcza by uniemożliwić amerykańską pomoc Izraelowi. To jest ostatecznym celem polityki krajów arabskich oraz Rosji na Bliskim Wschodzie.

Jest ogólnie wiadomo, że bogactwo i arogancja Ameryki są głównymi powodami istnienia jej wrogów. USA ma wrogów zewnętrznych, ale podobnie jak zamierzchłe Cesarstwo Rzymskie, ma również wrogów wewnętrznych. Zgodnie z raportem wydawnictwa informacyjnego Breithbart z dnia 19 marca 2018 r. ponad 75% Amerykanów jest przekonanych, że w USA istnieje „Państwo w Państwie” (ang. Deep State). Ponad 60% Amerykanów jest zaniepokojonych wpływami, poziomem kontroli oraz jawną manipulacją przez mianowanych, lecz nie formalnie wybranych w procesie elekcji rządowych oraz półrządowych biurokratów, którzy mają zbyt dużo władzy i praw decydowania o polityce kraju. Innymi słowy „Państwo w Państwie” jest grupą bardzo wpływowych ludzi, którzy operują konspiracyjnymi metodami w celu manipulowania oraz kontrolowania populacji USA. Te ciche, tajemnicze siły rządzące w Ameryce działają według strategicznego programu nakreślonego w książce Saula D. Alińskiego pt. „Reguły Dla Radykałów”, który swoją książkę dedykował Lucyferowi jako pierwszemu na świecie radykalisty.  Według Alińskiego istnieje 8 poziomów kontroli, które muszą być dokonane w celu stworzenia totalnego socjalizmu. Stan totalnego socjalizmu byłby doskonałym systemem dla postaci Antychrysta obejmującego rządy nad całym światem pod dobrze znanym hasłem: „Nowy Porządek Świata” (ang. New World Order), co oznacza: Jeden Światowy Rząd, Jedna Światowa Religia oraz Jedna Światowa Ekonomia. Obecnie Ameryka z jej populistyczną, konserwatywną polityką pod rządami Prezydenta D. Trumpa jest jedyną przeszkodą na drodze do realizacji tej utopii. Dlatego Ameryka musi być zniszczona, by to wszystko mogło zaistnieć. W swoich proroczych słowach Jezus powiedział, że: „…te wszystkie rzeczy muszą się wydarzyć, zanim nastąpi koniec”. (Ew. Łukasza 21:9)

Należy wyliczyć osiem Reguł w podręczniku S. D. Alińskiego:

1. Pierwszą z tych reguł jest pełna kontrola systemu lecznictwa. To stało się prawem amerykańskiego systemu zdrowia pod rządami byłego Prezydenta, komunisty i muzułmanina w jednej osobie, B.H. Obamy. Jest to ogólnonarodowy akt prawny podpisany w dniu 23 marca 2010 r. pod formalną nazwą The Patient Protection And Affordable Act, lub w skrócie Affordable Care Act. To prawo jest popularyzowane jako ObamaCare i jest narzucane siłą w USA pod zagrożeniem pieniężnych kar.

2. Następną regułą jest  zwiększenie ubóstwa. W ostatnich co najmniej 50 latach Ameryka staje się coraz bardziej uboga. Jest to za pomocą głównie prawodawstwa. Tylko 20 lat temu w USA było zaledwie 20 tysięcy federalnych regulaminów. Dzisiaj jest ich ponad 175 000. Paraliżują one ekonomię Ameryki oraz przemieszczają amerykański kapitał do innych krajów świata poprzez różne programy socjalne. Jednym z nich jest program wynagradzania pieniężnego „Palestyńczyków”, którzy dostają emerytury i renty za morderstwa dokonane na narodzie Izraela.

3. Trzecią regułą jest zwiększenie zadłużenia. Przed swymi rządami B.H. Obama twierdził, że poprzedni Prezydent USA, G. W. Bush jest kryminalistą ze względu na zwiększanie zadłużeń USA. Podczas swych własnych rządów B.H. Obama zwiększył zadłużenie Ameryki o następne $9.5 tryliona. Innymi słowy prawie podwoił zadłużenie USA z  $10.6 do $20 trylionów.

4. Następną regułą Alińskiego jest kontrola broni. W sobotę, 24 marca zorganizowany został tzw. Marsz Za Nasze Życie wśród studenckiej populacji przez dobrze ukrytych komunistów, którzy opanowali od wielu lat ośrodki edukacji w USA. Podobnie jak w Niemczech przed II Wojną Światową, młode pokolenie jest wykorzystywane do przeprowadzania kontroli broni w rękach cywilnej populacji.  Jest jednak faktem, że codziennie w wyniku: aborcji ginie ponad 1778 nieurodzonych dzieci, z powodu błędów medycznych ginie codziennie w USA 685 ludzi, w wypadkach ginie 401 ludzi, nadużyć środków opioidalnych traci życie 115 ludzi, z powodu jazdy pod wpływem alkoholu ginie 28 ludzi, z przepicia alkoholowego młodzieży niepełnoletniej ginie 11 ludzi dziennie, pisania wiadomości SMS podczas jazdy ginie 8 ludzi dziennie. Natomiast z powodu incydentów z użyciem broni palnej ginie 1 osoba dziennie w USA.

W ostatniej kategorii śmierci z powodu broni palnej ponad 60% przypadków to samobójstwa, 36% to morderstwa, 2% to różne wypadki z bronią palną. Natomiast publiczne ataki z bronią, takie jak np. w Las Vegas, gdzie zginęło 59 ludzi i zranionych było 527, stanowią niewielki ułamek procenta wszystkich wypadków z bronią palną. Jednak takie właśnie fakty są podstawą agresywnej propagandy przeciwko posiadaniu broni palnej przez cywilną populację. Rozbrojenie cywilnej populacji jest podstawowym  i głównym etapem w celu wprowadzenia totalitarnych, faszystowskich rządów. To było podstawą rządów Hitlera, Stalina i Mao Tse Tunga. Za każdym razem ginęły miliony ludzi po rozbrojeniu populacji narodu.

5. Następną regułą jest zwiększenie pomocy socjalnej. Naturalnym rezultatem zubożenia jakiegokolwiek kraju jest zwiększenie zależności populacji od rządowych socjalnych świadczeń. W 1970 r. było 1019 różnych programów socjalnych w USA, z których korzystało niewiele ponad 10% populacji. W 2016 r. było 2329 programów, które obejmowały prawie 1/3 populacji tego kraju.

6. Kontrola edukacji. Ośrodki nauczania w USA są do tego stopnia opanowane przez komunistów, że zwłaszcza w uniwersytetach jest praktycznie niemożliwe przedstawienie alternatywnych, konserwatywnych idei. Mówcom próbującym takiej prezentacji grozi utrata zdrowia oraz życia podczas wykładów na głównych uniwersytetach w USA.

7. Odrzucenie Boga z życia publicznego. Ta reguła została formalnie wprowadzona w życie w USA w 1971 r. w formie Pierwszej Poprawki Do Konstytucji USA.

8. Wojna klasowa. Zgodnie z wydawnictwem Forbes indywidualne prawa i wolność osobista jest przeciwstawna ideom Marksizmu i była widoczna zwłaszcza w poczynaniach byłego Prezydenta USA, B.H. Obamy, który prowokował podczas swoich rządów wojnę klasową. Jednak w USA nie jest to między bogatymi i biednymi, a raczej między klasą polityków a resztą populacji kraju, która ponosi ciężar konsekwencji władzy politycznej i płaci cenę w formie utraconej wolności, własności i szans życiowych.

Krótko mówiąc, Ameryka lat 1950, 1960 czy 1980-ych była zupełnie innym krajem niż dzisiaj. Ameryka podlega ciągłej, celowej działalności, której ostatecznym celem jest totalne zniszczenie republiki. W ten sposób przestaje się ona liczyć na arenie politycznej świata. Jest znamienne, że Premier Izraela, B. Netanyahu nie ustala swych kroków politycznych oraz militarnych z USA, ale z Rosją. Na Bliskim Wschodzie M. Abbas, przedstawiciel „Palestyńczyków” oraz król Jordanii, Abdullah II są naciskani przez Egipt oraz Arabię Saudyjką do zaakceptowania oferowanego przez Prezydenta USA, D. Trumpa „Pokojowego Traktatu Stulecia z Izraelem”. W proroczej księdze Ezechiela, Egipt oraz Jordan nie są wyliczeni wśród wrogów Izraela. Arabia Saudyjska (w antycznych czasach Sheba i Dedan) jest nazwana po imieniu w odniesieniu do formalnego protestu przeciwko planowanej agresji na Izrael przez koalicję różnych narodów pod przewodnictwem Rosji, Iranu i Turcji. Podział Jerozolimy jest kluczowym problemem w tym procesie i jest jednym z przedmiotów negocjacji między arabskim księciem, Ministrem Obrony oraz Namiestnikiem Premiera Arabii Saudyjskiej, Mohammedem Bin Salmanem, a głównym doradcą Prezydenta USA, J. Kushnerem.

Arabia Saudyjska, gdzie znajdują się dwa ośrodki religijne Muzułmanów, Mekka i Medina, oraz której większość populacji należy do odłamu religijnego Suni, czuje się zagrożona ze strony drugiego głównego odłamu Muzułmanów, Szyitów, którzy są głównie w Iranie. Irańczycy nie należą do rasy arabskiej. Są to odwieczni Persowie i są oni odwiecznymi wrogami Izraela. Irańczycy zagrażają nie tylko Izraelowi, ale również innym krajom arabskim, zwłaszcza Arabii Saudyjskiej i dlatego książę M. Bin Salman rozmawiał ostatnio o tych problemach z Prezydentem D. Trumpem podczas swej ostatniej podróży do USA. Podkreślił on również, że były Prezydent USA, B.H. Obama zaniedbał stosunki między Ameryką a Arabią Saudyjską na rzecz Iranu oraz Nuklearnego Paktu dla Iranu. Od tamtego czasu Iran, przy poparciu Rosji stał się bardziej agresywny na Bliskim Wschodzie i ten fakt tłumaczy, dlaczego Arabia Saudyjska tylko będzie formalnie protestować przeciwko planowanej agresji na Izrael. Agresji, która została zarejestrowana na kartach Pisma Świętego ponad 2500 lat temu. Agresji przez Iran i Rosję, których siły zbrojne stoją w gotowości wzdłuż granic Syrii z Izraelem, czekając na sygnał ataku, który może nastąpić w każdej chwili.

W tych warunkach zgodnie z wydawnictwem ArutzSheva z dnia 22 marca 2018 r., otwarte jest pytanie o planach Izraela uderzenia przeciwko systemom nuklearnym Iranu, niekoniecznie w Iranie, ale irańskim instalacjom militarnym w pobliżu granic Izraela w Syrii. Tym bardziej, że dwaj konserwatywni dyplomaci, J. Bolton oraz M. Pompeo zostali mianowani na główne stanowiska w administracji rządu USA. Obydwaj są znani z konserwatywnych oraz pro Izraelskich poglądów. Iran natychmiastowo reaguje na nominację J. Boltona na stanowisko Doradcy Do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, który będzie głównym ogniwem między administracją Białego Domu a centralnym dowództwem sił zbrojnych USA, Pentagonem. Natomiast M. Pompeo został nowym Sekretarzem Stanu w miejsce R. Tillersona, który był faworytem nuklearnego układu z Iranem. M. Pompeo jest powodem szoku w liberalnych mediach całego świata z powodu jego formalnych wypowiedzi wywyższających Chrystusa. M. Pompeo twierdzi między innymi, że Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemów dzisiejszego świata, oraz że konflikt jest nigdy nie kończącą się rzeczywistością aż do momentu Porwania Kościoła. (ang. Rapture) Ostatnią księgą Pisma Świętego jest Apokalipsa Jana. Niemal na samym początku zapisane są następujące słowa zmartwychwstałego i objawionego Chrystusa: „Błogosławiony, kto czyta oraz wszyscy, którzy słuchają słów Proroctwa oraz strzegą tego, co [w tym Proroctwie] jest napisane, bo chwila jest bliska”. Lub inaczej czas jest bliski. (Apokalipsa Jana 1:3) Jest to jedna z ksiąg Pisma Świętego, której wiele Chrześcijan się boi. Przykładowo, obecny Papież Franciszek unika cytatów z Apokalipsy Jana. Z drugiej strony szokuje nie tylko świat protestantów, ale cały Kościół Katolicki twierdząc, że nie piekło nie istnieje. Jest to jawna herezja w porównaniu z tekstem Pisma Świętego. I dlatego jest tak ważne, by wszelkie dogmaty zwłaszcza ostatnich kilkunastu stuleci konfrontować z tekstem Pisma Świętego.

W tych wszystkich faktach i wydarzeniach łatwo można stracić ostateczną perspektywę. Nie jest to perspektywa z punktu widzenia ludzkości, ale jest to Boża perspektywa. Bóg wyznaczył okresy oraz ich granice. Czas Łaski absolutnie się kończy. Historia obecnej cywilizacji dobiega końca zgodnie ze scenariuszem zarejestrowanym na kartach Pisma Świętego. Ponieważ korelacja aktualnych, geopolitycznych wydarzeń z opisami biblijnych proroctw jest tak precyzyjna, nie można uniknąć obserwacji, że oddzielenie od Boga oraz opisany plan pojednania człowieka z Bogiem musi również być prawdziwy. I to jest powodem nienawiści sił ciemności, które przez całe tysiąclecia usiłują wykoleić każdego człowieka.

W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: „…to niech będzie wiadomo wam wszystkim […], że […] On [Jezus Chrystus] jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dzieje Apostolskie 4: 10 i 12) Jezus Chrystus, nie Mohammed, nie Allach czy Budda, jedynie Jezus jest drogą, prawdą i życiem tym, którzy go przyjmą do swojego życia. Jest to jedyne imię, przez które można się przybliżyć do Boga. W pierwszym akcie tego procesu musisz przyznać oraz uznać, że jesteś grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela. Tak dokonuje się pokuta. Pokuta oznacza zmianę umysłu. Zmiana umysłu jest potrzebna, ponieważ Bóg nie może zmienić twojego serca, dopóki nie zdecydujesz się zmienić swoich poglądów, swego umysłu.

Apostoł Paweł pisze: „Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: […] Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych  osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami  do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:5-6 i 8-13) Zauważmy, siły ciemności również wierzą, że Bóg istnieje, ale drżą przed Jego sprawiedliwością. W odróżnieniu, jeśli ty osobiście będziesz wierzyć w swym umyśle i przyjmiesz swym sercem jednorazową ofiarę Chrystusa, staniesz się nowym stworzeniem, urodzisz się na nowo i będziesz dzieckiem żywego Boga. Nie tylko ci, którzy są predestynowani, nie tylko wybrani, ale wszyscy będą zbawieni zgodnie ze słowami: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:13)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Po przyjęciu jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostąpiliśmy odkupienia, odnowienia i uświęcenia i w ten sposób staliśmy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga mamy nakaz, by chodzić z Bogiem, podobnie jak to było napisane o Enochu, który chodził z Bogiem.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem na wieczność…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s