30 Sekund Do Dwunastej (134) “Sytuacja W Syrii”

Zgodnie z jednym z raportów w amerykańskich mediach chrześcijańskich jeden z gubernatorów, który w 2008 r. był również kandydatem na stanowisko prezydenta USA, M. Huckabee przez ostatnie 45 lat podróżował niemal rok rocznie do Izraela. Zauważył on stale postępującą islamizację tego kraju. Jako przykład; w ubiegłych latach mógł swobodnie zwiedzać miejsce urodzenia Chrystusa, miasto Betlejem. Obecnie turystyka w Betlejem dla chrześcijan grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia, a nawet życia. Córka gubernatora, Sara Huckabee jest Sekretarzem Prasowym Białego Domu. Oczywiście jest ona bezpośrednim celem ataków liberalnych mediów, które za wszelką cenę usiłują zdyskredytować jakiekolwiek poczynania rządu Prezydenta D. Trumpa. Jedną z decyzji Prezydenta USA, która wzbudziła zainteresowanie oraz krytykę na arenie całego świata było przeniesienie amerykańskiej ambasady z miasta Tel Aviv do stolicy Izraela, do Jerozolimy. Jest spodziewane, że zgodnie z decyzją Departamentu Stanu USA, dnia 14 maja 2018 r. podstawowe operacje tej ambasady w Jerozolimie zostaną rozpoczęte. Jest to również symboliczna data, ponieważ jest to również 70 rocznica niepodległości Izraela. Deklaracja niepodległości Izraela jest także dniem po arabsku zwanym „Nakhbar”, co oznacza katastrofa, klęska. Nie jest to interesujące, że gdy Bóg sprowadził do Ziemi Obiecanej naród Izraela z całego świata, jest to katastrofą dla arabskich Muzułmanów? Wiele ludzi, którzy utrzymują, że Muzułmanie i Chrześcijanie wierzą w tego samego boga, włącznie z Papieżem Franciszkiem, który zdaje się promować podobne idee, są co najmniej niedoinformowani, jeśli nie totalnie zwiedzeni. W historii naszej cywilizacji nie ma odpowiedzi na pytanie: jak to jest możliwe, że Izrael przetrwał tysiące lat i został odrodzony w obecnych Czasach Ostatecznych? Ani z punktu widzenia militarnego, ani politycznego nie było takiej szansy. Jednak jest to jawnym cudem, że Izrael dzisiaj istnieje.

Nie możemy zapomnieć, że powrót Izraelitów do Ziemi Obiecanej nie jest aktem ludzi. Jest to akt samego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba; Boga Izraela. Nie Boga Izmaela, ale BOGA IZRAELA! W 37 rozdziale swej księgi prorok Ezechiel pisze: „Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: ‘Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?’ Odpowiedziałem: ‘Panie Boże, Ty to wiesz’. Wtedy rzekł On do mnie: ‘Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan’. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: ‘Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli’. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: ‘Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam’ – wyrocznia Pana Boga. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. ‘Założę ich i rozmnożę’, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze”. (Ks. Ezechiela 38:1-14 i 25-28) Innymi słowy Bóg mówi, że nie tylko obiecuje powrót Izraelowi, ale również tego dokona. Dlatego, jeśli istnienie Izraela w Ziemi Obiecanej jest dla Papieża Franciszka, Prezydenta Rosji Putina, lidera politycznego tzw. „Palestyńczyków”, Mahmuda Abassa czy Prezydenta Iranu, Hassana Rouhani lub jakiejkolwiek innej osoby na powierzchni ziemi jest to problemem, to są w konflikcie z wolą Boga całego wszechświata. Zgodnie ze słowami samego Boga Izrael powrócił do swej własnej ziemi. Tylko Bóg mógł doprowadzić do:            1. Odrodzenia terytoriów; kraju, który był zdewastowany przez 14 stuleci zaborów muzułmańskich (my, Polacy wiemy coś na temat zaborów),                                                                                                           2. Odrodzenia narodu, którego 2/3 populacji uległo zagładzie, oraz      3. Odrodzenie języka.

Pierwszy prezydent Izraela, który nie był Chrześcijaninem, ani nie był ortodoksyjnym Żydem, Dawid Ben-Gurion, urodzony w Płońsku, w części Polski wtedy pod zaborem Rosji powiedział: „Jeśli nie wierzysz w cuda na Bliskim Wschodzie, nie jesteś realistyczny”. Cud stał się faktem historycznym – Izrael istnieje w Ziemi Obiecanej, na Bliskim Wschodzie.

Oczywistymi wrogami Izraela są Rosja, Turcja i Iran. Obecnie Rosja praktycznie nie prowadzi żadnych większych działań wojennych na świecie poza Syrią. Jest znamienne, że w ostatnich tygodniach Kreml zadeklarował, że Syria jest doskonałym miejscem wypróbowania najnowszej broni w arsenale militarnym tego kraju. Są więc wysyłane do Syrii samoloty odrzutowe 5 generacji „Sokół 57” z rakietami o zasięgu do 200 km, tj. dwukrotnie dłuższym, niż podobne amerykańskie systemy rakietowe. Systemy  te są testowane obecnie między innymi we wschodnich dzielnicach Damaszku, gdzie lokalna populacja około 400 000 Syryjczyków jest dosłownie masowo mordowana. Na całym świecie nie ma żadnego protestu ani w mediach amerykańskich, ani w europejskich. W ONZ jest kompletna cisza. Tylko w ostatnich 3-4 dniach zginęło ponad 600 ludzi, w tym ponad 100 dzieci. W północno-wschodniej części Syrii dzieje się obecnie miniaturowa wojna między Turcją, której przewodzi R. T. Erdogan, jej Prezydent, a raczej domniemany Sułtan Turcji oraz Syrią, z Prezydentem Syrii Bashar H. al-Assadem  na czele. Miasto Damaszek jest niszczone obecnie przez Syryjczyków.

Jednak najbardziej niebezpiecznym zdaje się video opublikowane przez terrorystów Hezbollah w ostatnich dniach, w którym liderzy tej organizacji odgrażają się napadem i zniszczeniem izraelskich wież wiertniczych ropy naftowej i gazu ziemnego na izraelskich wybrzeżach Morza Śródziemnego. Jest to ciekawe, ponieważ do tej pory terroryści Hezbollah walczyli przeciwko ludności Izraela. Zabijali ich i mordowali… Kto im poddał myśl ataku na instalacje przemysłowe? Jest bardzo możliwe, że Rosja ma coś z tym wspólnego. Jeśli tak, to byłoby to według proroctwa Pisma Świętego, zwłaszcza 38 rozdziału księgi Ezechiela, gdzie mówi się o ataku na Izrael w celach grabieżczych.

Jeśli polityczne wydarzenia pokrywają się tak ściśle z biblijnymi proroctwami, to należy zauważyć, że czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.             

Ten Boży nakaz adresowany jest do wszystkich, nie tylko do prałatów, biskupów papieży oraz całej armii kleryków, ale do wszystkich, do mnie i do ciebie. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                             

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s