30 Sekund Do Dwunastej (127) “Sens Rezolucji ONZ A/ES-10/l.22”

Nie wiem, czy było to intencją ONZ, ale tekst definiujący rezolucję potępiającą USA za uznanie Jerozolimy za stolicę państwa Izraela brzmi następująco: Zgromadzenie Ogólne […] kierując się celami i zasadami Ustaw Narodów Zjednoczonych potwierdza, że wszelkie decyzje i działania, które zmierzają do zmiany charakteru, statusu lub układu demograficznego Świętego Miasta Jerozolimy nie mają skutku prawnego, są nieważne i bezpodstawne i muszą być cofnięte i odwołane”. (Pełny tekst tej rezolucji opublikowany jest na adresie internetowym: https://undocs.org/en/A/ES-10/L.22) Trudno się nie zgodzić z tym tekstem. Pierwszy raz od wielu lat zepsuci do szpiku kości biurokraci ONZ zauważyli i zaproponowali coś prawdziwego. Możemy zacząć analizę tekstu tej rezolucji od zamierzchłej historii Cesarstwa Rzymskiego.

1. Gdy Cesarstwo Rzymskie zdobyło Jerozolimę w 70 roku naszej ery, zniszczyło Świątynię Jerozolimską, oraz zromanizowało Święte Miasto, a więc – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – cesarstwo to zmieniło charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy. Był to akt niemający skutku prawnego, nielegalny, bezpodstawny i musi być cofnięty i odwołany. Innymi słowy, Jerozolima ma wrócić do stanu przedrzymskiej agresji, tj. do stanu żydowskiej suwerenności nad niepodzielną Jerozolimą oraz Jerozolimska Świątynia musi być odbudowana na Wzgórzu Świątynnym.

2. Gdy rzymski cesarz Hadrian przebudował Jerozolimę, jako rzymskie miasto około 120 r. naszej ery; gdy nazwał to miasto Aelia Capitolina (Aelia od jego własnego imienia – Publius Aelius Hadrianus), oraz Capitolina od bożka Jowisza (którego świątynia stała w Rzymie na wzgórzu Capitolene); gdy ten sam imperator Hadrian odbudował Jerozolimską Świątynię w charakterze świątyni Jowisza; gdy ogłosił za nielegalne wiele żydowskich praw i praktyk religijnych takich jak np. święto Sabatu oraz rytuał obrzezania – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – cesarz Hadrian zmienił charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy. Te zmiany i dekrety były nieważne i bezpodstawne i muszą być cofnięte i odwołane.

3. Gdy armie muzułmańskich Arabów podbiły Jerozolimę i cały kraj Izraela w 638 r. naszej ery oraz skolonizowały je; gdy w wyniku przemocy militarnej zmodyfikowały charakter, status oraz porządek demograficzny Świętego Miastazmiany te wymierzone przeciw Jerozolimie były nielegalne. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/ES-10/L.22 wyraźnie, formalnie oraz kategorycznie i bez żadnych niedomówień stwierdza, że podbój Jerozolimy przez muzułmańskich Arabów był bezpodstawny i nielegalny oraz, że musi być restytuowany. Wszystkie islamskie struktury, jakie muzułmańsko-arabscy kolonialiści subsekwentnie wybudowali w Jerozolimie – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – są bezpodstawne oraz muszą być usunięte w celu przywrócenia Jerozolimy do pierwotnego stanu.

4. Gdy muzułmańscy Arabi zdobyli Jerozolimę, osiedli w niej, zarabizowali miasto, zniszczyli kościoły wczesnych Chrześcijan oraz zbudowali meczety, jednoznacznie zmienili charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy. Te religijne, socjalne oraz demograficzne zmiany wprowadzone w Jerozolimie – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – do dzisiaj nie mają skutku prawnego, są nieważne i bezpodstawne i muszą być cofnięte i odwołane lub przeniesione.

5. Gdy kalif Abd Al-Malik autoryzował budowę meczetu Dome Of The Rock na miejscu starożytnej Żydowskiej Świątyni Jerozolimskiej w 691 r. naszej ery, naruszył status quo i pogwałcił charakter miasta Jerozolimy. Teraz, zgodnie z literą i duchem tekstu Rezolucji ONZ A/ES-10/L.22 międzynarodowa instytucja ONZ (co prawda z ponad 13 wiekowym spóźnieniem) nareszcie deklaruje, że ta struktura budowlana jest bezprawna, zmienia charakter miasta Jerozolimy i musi być usunięta w celu przywrócenia miasta Jerozolimy do pierwotnego stanu. Podobnie Meczety al. Aqsa oraz Omara, a także wszelkie inne islamskie struktury były wybudowane w Jerozolimie nielegalnie i muszą być stąd przeniesione w celu przywrócenia Miasta Jerozolimy do pierwotnego stanu.

6. Gdy dynastia tureckich Tulunidów napadła na Izrael i – między innymi – zmienili systemy podatkowe, ta inwazja – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – zmieniła charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy. Dlatego był to akt niemający skutku prawnego, nielegalny, bezpodstawny i musi być cofnięty i odwołany. Innymi słowy Jerozolima ma wrócić do stanu żydowskiej suwerenności.

7. Gdy arabsko-islamskie mocarstwo pod rządami Abbasyda w Bagdadzie (w obecnym czasie w Iraku) odbiło Turkom tereny tzw. Palestyny w 904 r. naszej ery, ta inwazja była bezpodstawna i – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – ma być Izraelitom wynagrodzona.

8. Gdy muzułmańscy Egipcjanie pod dowództwem księcia Ikhshidi napadli Izrael w 943 r. naszej ery – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – ta inwazja zmieniła charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy. Był to akt niemający skutku prawnego, nielegalny, bezpodstawny i musi być wynagrodzony; innymi słowy niepodzielna Jerozolima ma wrócić do stanu żydowskiej suwerenności.

9. Gdy Kalifat (na przełomie pierwszego 1000 lat, wtedy ze stolicą w Kairze, w Egipcie) napadł na Izrael w 969 r.; gdy rok później nastąpiła Inwazja Bizantyjska w 970 r.; gdy w 1070 r. na tych samych terenach nastąpiła inwazja Turków pod wodzą dygnitarza Saljūqa; gdy w 1099 r. przeszła przez te ziemie Krusada; gdy w 1187 r. nastąpiła następna inwazja Ziemi Świętej przez Muzułmanów pod wodzą Salah al.-Din (Saladyna); gdy w 1244 r. nastąpiła Inwazja Kareźmiańska, a w 1260 r. Inwazja Mongołów; gdy w 1517 r. nastąpiła inwazja turecko-Otomańska; gdy w 1799 nastąpiła nieudana inwazja Francuzów oraz na krótko okupantami ziem Izraela byli Egipcjanie w 1831 r.; gdy nastąpiła inwazja i podbój Ziemi Obiecanej w 1917 r. przez mocarstwo Brytyjskie oraz gdy w latach od 1948 do 1967 państwo Jordan stało się nielegalnym okupantem Jerozolimy – te wszystkie historyczne wydarzenia, okupacje postronnych narodów i plemion, napady oraz inwazje – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – zmieniły charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy oraz Izraela. Były to akty niemające skutku prawnego, nielegalne, bezpodstawne i muszą być unieważnione i wynagrodzone Izraelowi; innymi słowy, niepodzielna Jerozolima ma wrócić do pierwotnego stanu żydowskiej suwerenności.

W czasie wielotysięcznej historii Żydzi – choćby w znikomej nawet liczbie – zawsze byli obecni w różnych częściach Ziemi Obiecanej.

10. Gdy obecnie Rosja ma swoje plany inwazji na Izrael z powodów ekonomicznych, ściśle mówiąc ze względu na pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego w Izraelu – ta inwazja zmieni charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy, oraz Izraela. Ponieważ Izrael odmówił Rosji kontraktów na eksploatację i transport tych naturalnych dóbr do Europy, będzie to bezpośrednim powodem inwazji Rosji na Izrael. Dlatego będzie to akt niemający skutku prawnego, nielegalny, bezpodstawny i będzie musiał być wynagrodzony Izraelowi zgodnie z proroctwem: „W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Uczynię Jerozolimę upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Każdy, kto ją spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się przeciw niej zgromadzą. Sprawię, że przywódcy judzcy […] wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jerozolima pozostanie nadal na swoim miejscu”. (Ks. Zachariasza 12:2-4 i 6)

11. Watykan, przez zjednoczenie wszystkich religii świata, ma plan rządzić światem z tzw. Tronu Dawida w Jerozolimie i – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – gdy Papież Franciszek ma swój własny plan zmiany charakteru, statusu oraz układu demograficznego Świętego Miasta Jerozolimy. To nie będzie mieć skutku prawnego, będzie nieważne i bezpodstawne i musi być przez Watykan zaniechane i odwołane.

12. Dlatego zarówno Rosja, jak i Watykan są zainteresowani wszelkimi sposobami osłabienia Izraela. Dosłownie krecią robotę wykonuje dla nich Autonomia Palestyńska na terenach Ziemi Obiecanej Izraelowi w tzw. Pasie Gazy. Planowana inwazja na Izrael z liderami: Rosji, Turcji, Iranu i Libii na czele, nastąpi zgodnie z proroctwami 38 rozdziału księgi Ezechiela zapisanymi ponad 2500 lat temu. Te fakty – zgodnie z literą i duchem tekstu obecnej rezolucji ONZ – zmienią charakter, status oraz układ demograficzny Świętego Miasta Jerozolimy, oraz Izraela. Te wydarzenia nie będą mieć skutku prawnego, będą nieważne i bezpodstawne i muszą być zaniechane i odwołane.

Wnioskując z tekstu proroctw biblijnych wiemy, że świat zmierza w kierunku ostatecznej inwazji na Izrael i ta planowana inwazja będzie nieudana. Ewangelista Mateusz powiedział: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać …”. (Ew. Mateusza 24:6) Te wszystkie fakty i wydarzenia wskazują również, że szybkimi krokami zmierzamy w kierunku Wielkiego Ucisku zapowiedzianego na kartach Pisma Świętego. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s