30 Sekund Do Dwunastej (125) “Będziemy Pamiętać Ten Głos…”

Prezydent D. Trump miał cel zlikwidować 2 regulaminy na każdy nowy regulamin wprowadzony w życie. Według najnowszych statystyk aktualny stosunek z ostatnich 11 miesięcy wynosi 22 do 1. To oznacza, że zlikwidowano 1500 regulaminów rządowych oraz wprowadzono w życie około 70. Droga do uproszczenia sytemów w USA jest jednak długa, ponieważ obecnie istnieje ponad 185 000 różnych regulaminów. W 1960 r. było ich zaledwie 20 000. W innym raporcie dowiadujemy się, że w tych samych 11 miesiącach sprawowania władzy były prezydent USA, B.H. Obama zatwierdził 14 federalnych sędzi. Prezydent D. Trump zatwierdził 19. Zgodnie z raportem The Daily Caller w 5 dniowej akcji w New Jersey aresztowano 100 tzw. „imigrantów”, z których 88% jest karanymi wcześniej kryminalistami oraz 80% z nich ma rekord kryminalny, włącznie z napadami seksualnymi na dzieci. Tymczasem CNN podało do publicznej wiadomości informację, że w związku z podatkami Prezydent D. Trump podąża za filozofą i mądrością idei Prezydenta, który zginął w zamachu stanu, JF Kenediego. Ulgi podatkowe przez niego wprowadzone były powodem największego sukcesu ekonomicznego w USA w tamtym okresie. Innymi słowy nawet Demokraci, którzy bez ustanku niszczą i krytykują publicznie poprzez różne media obecnego Prezydenta USA, D. Trumpa, zazdroszczą mu jego sukcesów. Natomiast w raporcie The Washington Times czytamy, że Prezydent D. Trump otrzymał wyróżnienie od przedstawicieli 20 wyznań religijnych za uznanie Jerozolimy stolicą Izraela. I ta informacja ma nie tylko polityczne, ale i prorocze znaczenie. Narody świata są w szoku. Prezydent USA, D. Trump dosłownie zaskoczył wszystkich, włącznie z wielu politykami Izraela, którzy nie przypuszczali, że w swym życiu zobaczą dzień, gdy Prezydent USA uzna Jerozolimę stolicą Izraela. Jest
World Votes Against Israel's Jerusalem
to tym bardziej znaczące wydarzenie, ponieważ w historii ostatnich 2000 lat ani jeden kraj na świecie nie uznał Jerozolimy, jako stolicy tego kraju. W dacie 6 grudnia 2017 r. miało więc miejsce gigantyczne wydarzenie w sferze politycznej, historycznej, biblijnej i proroczej, gdy Prezydent USA, D. Trump publicznie uznał Jerozolimę stolicą Izraela oraz ogłosił plany szybkiego przeniesienia Amerykańskiej Ambasady z Tel Aviv do Jerozolimy. I to jest wielka różnica między Prezydentem D. Trump, a innymi politykami, którzy obiecywali niemal złote góry, a natychmiastowo po wygraniu wyborów szybko zapominali swych obietnic. Prezydent Trump dotrzymuje słowa i dlatego jest tak niebezpieczny dla liberałów całego świata.

Natychmiastowo w ONZ doszło do głosowania potępiającego stanowisko USA w sprawie Jerozolimy. Za rezolucją przeciwko USA głosowało 128 krajów, wstrzymało się 35 krajów, przeciwko rezolucji było zaledwie 9 krajów oraz 20 krajów było nieobecnych podczas głosowania. Z tych statystyk wynika, że za rezolucją przeciwko USA było 2/3 krajów świata. Polska, wstrzymała się od głosu. Jest możliwe, że gdyby w rządzie było mniej Katolików, Polska byłaby 10 krajem głosującym przeciwko rezolucji. Jest dla wszystkich oczywiste, że polityka Watykanu jest realizowana między innymi przez głosy katolickich narodów.

Ambasador USA w ONZ, N. Halley ostrzegła, że wyniki głosowania będą decydować o dystrybucji pieniędzy przez USA: „Głosowanie w ONZ nie będzie mieć żadnego znaczenia, ale ten głos będzie decydować o tym, w jaki sposób Amerykanie będą postrzegać ONZ oraz kraje, które nie szanują nas w ONZ. Ten głos będziemy pamiętać…” – powiedziała Ambasadorka USA w ONZ. Prezydent Trump dodał: „Niech przeciwko nam głosują. Zaoszczędzimy mnóstwo pieniędzy…”. Polska liczyła na ochronę militarną przeciwko Rosji. Jest możliwe, że z powodu wstrzymującego się głosu Polska będzie musiała zrewidować strategie obronne. Świat nie będzie walczyć o Warszawę…

Świat jest w stanie szoku w sprawie Jerozolimy i to jest zgodne z biblijnymi proroctwami. Jest niesamowite i jest to niezrozumiałe oraz niedostrzegalne dla wielu ludzi, że przez prawie 2000 lat praktycznie nic istotnego w historii świata się nie działo. Natomiast na przestrzeni krótszej niż 100 lat tak wiele odwiecznych proroctw biblijnych spełnia się w coraz szybszym tempie. Zanim powstała Ameryka, zanim pojawiły się kraje Europejskie, zanim powstały mocarstwa, greckie i rzymskie przodkowie Izraela, potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakóba powrócili z 400 letniej, egipskiej niewoli do Ziemi Obiecanej. Tak zaczęła się wielotysięczna historia Izraela w Ziemi Obiecanej, której stolicą przez tysiące lat była Jerozolima. Pierwszą stolicą Izraela było miasto Hebron. Ale wkrótce król Dawid wykupił wzgórze, na którym jego syn, Salomon wybudował Jerozolimską Świątynię. Król Dawid przeniósł stolicę państwa do Jerozolimy. Izajasz prorokował o Jerozolimie, Jeremiasz nad nią płakał, Zorobabel odbudował Świątynię Jerozolimską po powrocie z następnej, 70 letniej niewoli babilońskiej, Nechemiasz ją odbudował . Mesjasz wjechał do Jerozolimy na oślęciu i tam był ukrzyżowany i zmartwychwstał. W Jerozolimie powstał kościół Chrystusa po wylaniu Ducha Świętego. Prorok Zachariasz pisał: „…Uczynię Jerozolimę upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. […] W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto ją spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy”. (Ks. Zachariasza 12:2-3).

Izrael Powstał 70 lat temu. Zamiast uczcić tą rocznicę powstania Izraela, w dniu 70 rocznicy istnienia tego państwa ONZ wystawił 6 rezolucji przeciwko Izraelowi. Gdy Prezydent USA uznał Jerozolimę stolicą Izraela cały świat zwariował. Oczywiście kraje arabskie oraz kraje muzułmańskie były przeciwko temu. Dla Prezydenta Turcji, Erdoğana była to „czerwona linia”. Król Jordanii nazwał tą decyzję USA jako „nielegalną”. Machmud Abas, lider arabskich Palestyńczyków nawoływał do „3 dni wściekłości”. Rosja była przeciwko temu faktowi. Cała Europa, zwłaszcza zachodnia bojąc się Arabów, którzy ją zalali poprzez i w formie masowej migracji, jest przeciwko Jerozolimie. Nawet Papież Franciszek woli raczej status quo, aniżeli uznać Jerozolimę stolicą Izraela.

Jedyną grupą ludzi poza Izraelem, którzy mieli prawdziwą radość z deklaracji D. Trumpa byli Chrześcijanie opierający swoją wiarę na tekście Pisma Świętego , a nie na dogmatach religijnych czy tradycjach. Ponieważ Jerozolima jest nie tylko odwieczną stolicą Izraela, ale jest to miasto, które ma duchowe znaczenie dla każdego wierzącego Jezusowi. Jest to Boże miasto, prawzór Nowej Jerozolimy opisanej w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie Jana.

Dlaczego narody szaleją z powodu Jerozolimy? Ponieważ istnieje Przeciwnik, Szatan, który jest nieprzyjacielem naszych dusz. Dlaczego ONZ wydaje rezolucje za rezolucjami, do tego stopnia, że Żydzi nie mogą nawet budować domów w swoim własnym mieście? Ponieważ Nieprzyjaciel wie, że jeśli Izraelici wrócą do ojczyzny, jeśli powrócą do Jerozolimy, wkrótce Ktoś(!…) jeszcze powróci do Jerozolimy. I to jest dokładnie to, co Jezus powiedział odchodząc do Boga-Ojca, że wróci spowrotem w to samo miejsce. Wróci do Jerozolimy.

Jezus odchodząc z ziemi powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowo narodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakóba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s