30 Sekund Do Dwunastej (124) Święta Bożego Narodzenia”

Na całym świecie okres ostatnich tygodni roku jest okresem, o którym mówi się, że jest to jedno z największych świąt roku. Mówimy o święcie Bożego Narodzenia (ang. Christmas). Dla Chrześcijan jest ogólnie wiadomo, dlaczego obchodzą to święto pomimo skoncentrowanych wysiłków, których celem jest zniekształcenie oraz wymazanie ze świadomości prawdziwego powodu przyjścia Jezusa na ten świat. W księdze Iz. 9:5-6 czytamy, cytuję: „ Dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany. Władza [jest to badzo interesujące…], władza spocznie na jego ramieniu i nazwą go: ‘Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju’.” W tej samej księdze Iz. 7:14 czytamy: „…sam Pan da wam znak: panna pocznie i porodzi syna. Nazwie go imieniem ‘Emanuel’, co oznacza ‘Bóg z nami’.”

Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego ktoś nie chciałby obchodzić Świąt Bożego Narodzenia. Jest faktem, że (nie wspominając innych światowych religii, czy filozofii takich jak Buddyzm czy Ateizm) wśród Chrześcian(!) są tacy, którzy nie obchodzą tych świąt. Świąt Bożego Narodzenie nie obchodzą między innymi: 1. Mormoni, czyli Kościół Jezusa Chrystusa Świętych W Dniach Ostatnich, 2. Świadkowie Jahwe, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem 3. Ogólnoświatowy Kościoł Chrystusa, 4. Grupy religijne Amiszów, oraz 5. Brytyjskie Grupy Żydowskie zwane Armstroniści…

Jednym z argumentów jest, że Święto Bożego Narodzenia połączone jest z pogańskimi świętami. W tym samym czasie obchodzone były święta przesilenia zimowego, Rzymskie Saturnalia – święta rolnictwa. Z historii wiemy, że Chrześcijanie 3-ego wieku zaadoptowali pogańskie święta do swoich celów. Święta Bożego Narodzenia obchodzimy 25 Grudnia każdego roku. Jednakże Jezus urodził się w innej dacie. Są teolodzy, którzy obliczają precyzyjnie datę Jego urodzin. Zgodnie z tymi obliczeniami jest obecnie wiadomo, że urodził się on około 11-go września w 3-cim roku przed zmianą epok. Obliczenia są w oparciu o tekst Pisma Świętego. Można zapytać: dlaczego nie świętować jeden dzień w roku, gdy cały świat zwraca uwagę na osobę Jezusa; że przyszedł na świat, że się urodził – „Bóg Wśród Nas…”?

Jako muzyk z zawodu kocham muzykę. W mojej kolekcji mam ponad 90 kolęd z całego świata: rosyjskie, czeskie, niemieckie, francuskie, norweskie, angielskie, amerykańskie i oczywiście polskie. Są to same kolędy z tekstami opartymi na biblijnym przekazie zdarzeń związanych z narodzinami Chrystusa. Mam w swej kolekcji muzykę, której teksty i melodie kojarzą się z tym okresem i którą słyszymy w mediach tylko w tym okresie świąt. Jednak nie jesteśmy w stanie dojrzeć istoty tych świąt z ich tekstów. Mówią one o prezentach, Mikołaju (np. „Santa Claus Is Coming To Town”, czy „White Christmas”).

Jest również faktem, że Święta Bożego Narodzenia są jednym z najbardziej ruchliwych okresów w roku, gdy mamy najwięcej dodatkowych zajęć takich jak przygotowania do świąt, organizowanie prezentów choinkowych – zajęcia same w sobie dobre, ale przesuwające naszą uwagę z osoby Chrystusa na inne aspekty tego okresu.

Ewangelia Łukasza 2:1-20 przedstawia to co się zdarzyło następująco: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Mari czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: ‘Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania’. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Marię, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”

Duch Święty przekonuje mnie że czasy, w których żyjemy są to nie tylko Ostateczne Czasy, ale są to ostatnie chwile tych czasów. Stąd największym in najważniejszym zadaniem – wydaje mi się – jest dotrzeć do jak największej ilości ludzi, którzy tego w jakiś sposób nie zauważyli. Żyją jakby w „pół-śnie”. Dotrzeć, by każdemu powiedzieć: człowieku, ratuj się; ratuj swoją rodzinę, swe dzieci, swych rodziców, swe wnuki, swych przyjaciół. Prostujmy swe ścieżki, porządkujmy swe sprawy z Bogiem, ponieważ są znaki „na niebie i na ziemi”, że Chrystus jest w drzwiach i przychodzi powtórnie (tym razem już nie jako maleńkie dziecię) po swój kościół, tak jak to zapowiedział odchodząc z tej ziemi po zmartwychwstaniu. Gdy kościół będzie zabrany świat będzie mieć możliwość świętowania “X-mas” co najmniej przez następne 7 lat (pokoju z Izraelem). Amerykańskie słowo „X-mas” wskazuje na tendencję sekularyzacji tego święta. Świat jest coraz bardziej antagonistycznie nastawiony do Chrześcijan. Jednak nawet w tym skróconym, politycznie poprawnym słowie „X-mas” świat nie jest w stanie wyeliminować Jezusa, ponieważ litera „X” w j. greckim oznacza „Chrystus”. Znaczenie słowa jest zachowane.

Gdy kościół będzie „porwany”, również i Duch Święty, który był zesłany na ziemię w okresie Pięćdziesiątnicy i jest do dzisiaj z nami, będzie z ziemi zabrany. Duch Święty, który jest również znany jako Ten, który powstrzymuje, poskramia i hamuje działanie Przeciwnika. Słowo „Przeciwnik” jest dosłownym tłumaczeniem nazwy super-anioła strąconego w przeszłości z powodu grzechu pychy, Szatana. Ludzie, którzy pozostaną natychmiast zauważą różnicę…

Ateiści tacy jak R. Dawkins mogą wypisywać sekularne „intifada” (opozycje, insurekcje, bunty) przeciwko Chrześcijanom, jednakże my mamy najlepsze i najpiękniejsze święto, najlepszą muzykę oraz najbardziej oczekiwane posłannictwo, orędzie: „Radość światu ‘…Chwałę na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom’”. Wszystkim ateistom należy przypomnieć, że to jest nasza pieśń, nasza muzyka… Przy okazji, gdzie jest wasza własna muzyka, gdzie jest wasza „radość dla świata”, wasz „wszystko przenikający pokój na ziemi..”?

W USA jest tradycja organizowania koncertów świątecznych na Boże Narodzenie w szkołach powszechnych. Jest niemal nie do pomyślenia, że w jednej ze szkół w Stanie Wisconsin dzieci zostały zmuszone do śpiewania kolędy „Cicha Noc”, w której wszystkie słowa dotyczące narodzin Jezusa zostały z niej usunięte. Jej tekst brzmiał następująco: “Silent Night, holiday night All is calm, all is bright Round yon family, mother and child Holiday infant so tender and mild Sleep in holiday peace Sleep in holiday peace”. W tłumaczeniu na j. polski słowa brzmią: „Cicha noc, noc wakacyjna, Wszystko się uspokoiło, wszystko jest jasne, Zgromadź rodzinę, matkę i dziecko, Święte niemowlę – tak łagodne i delikatne Śpiące w ‘świętym spokoju’. Śpiące w ‘świętym spokoju’”. Zwrotki 2-3 nie były śpiewane na tym koncercie w ogóle. Dla kontrastu przypomnijmy sobie ogólnie w Polsce znane, oryginalne słowa tej pieśni: „Cicha noc. W górze skrzy. Mnóstwo gwiazd, wszystko śpi, Lecz z ócz Maryi uleciał sen. W świętej ciszy Najwyższego Syn Leży na łonie jej Leży na łonie jej.” Jak można było tak zniekształcić najbardziej znaną na świecie kolędę? Nie jest to ciekawe, że siły ciemności usiłują narzucić nam falsyfikat, fałszując oryginał. Jednakże tak, jak nie istnieje „trzy dolarowy” banknot, podobnie powyższy zniekształcony nie do poznania tekst pieśni kościelnej jest tylko dowodem, że oryginalna myśl, oryginalne zdarzenie było autentyczne. Z tej prawdy wynika nasza wiara w Jezusa, którego świat odrzuca i któremu bluźni we wszystkich możliwych mediach, wszystkimi możliwymi sposobami…

Nasuwa się pytanie: dlaczego z każdym mijającym rokiem, z każdym następnym dniem coraz bardziej widać znaki wojny nie tylko przeciwko świętu Bożego Narodzenia ale również przeciwko Chrześcijanom? Nie powinno to nas dziwić, ponieważ sam Chrystus powiedział, cytuję: „…dla imienia mego będą was nienawidzić.” Będą nas nienawidzić ponieważ Jezus jest objawiony w naszym życiu. Z tego powodu wcale nie musimy się starać o przyjaźń ze światem. Co więcej „przyjaźń ze światem” prowadzi do nieprzyjaźni z Bogiem. Księga Izajasza 5:20 mówi: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy zamieniają ciemność w światłość a światłość w ciemność; zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz”. Biada im, lub inaczej przeklęci są ci, co w ten sposób zmieniają podstawowe pojęcia. Z tego przekleństwa wynika i jest dla nich naturalne, że można prześladować Chrześcijan, a zarazem „…broń Boże”, aby nie obrazić Muzułmanów. W jednym z amerykańskich popularnych programów telewizyjnych komentator publicznie zwrócił uwagę w wywiadzie: „…nie chcemy [biblijnych] cytatów o Narodzeniu Bożym ponieważ to obraża naszych muzułmańskich widzów”. W ten sposób obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jest dla nich dowodem nietolerancji dla świata Największe w roku święto Chrześcijan ich obraża..? Mamy więc usunąć Chrystusa ze Świąt Bożego Narodzenia, aby inne religie nie miały powodu do obrazy..? A co się dzieje w Europie, zwłaszcza zachodniej po ostatniej migracji milionów Muzułmanów z Bliskiego Wschodu? .

Jest interesujące, że Dobra Nowina w swej naturze wcale nie jest ofensywna, zaczepna. Jednak obecnie w niektórych kościołach części Biblii dotyczące np. homoseksualizmu nie mogą być cytowane. Są one nazywane „mowami nienawiści”. Jednak Biblia wyraźnie mówi, że „…ci co praktykują homoseksualizm nie mają wstępu do niebios”. To nie jest interpretacja. To jest jasny, jednoznaczny cytat. Nagle jest to również „mowa nienawiści”. Ponieważ obwieszczenie przyjścia Zbawiciela sugeruje, że człowiek potrzebuje zbawienia. Pismo Święte naucza, że nawet demony wierzą w Jezusa i drżą przed nim. To, że homoseksualiści wierzą w Boga nie jest równoznaczne z tym, że mają prawo do bezkarnego łamania podstawowych praw Bożych ponieważ w ostatecznym rozrachunku, zgodnie z ich filozofią życia „wszyscy dobrzy ludzie pójdą do nieba”. Jednak to nie jest prawda… W 2-im Liście Piotra 3:3-7 czytamy: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: ‘Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.’ Obstając przy tym przeoczają.., (a w amerykańskim tłumaczeniu) „…rozmyślnie, z premedytacją przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.” To jest dokładnie to, o czym tacy ludzie z premedytacją nie chcą słyszeć, odrzucają Chrystusa i zabraniają innym słuchania. Rozmyślnie zapominają… Jeśli jest „Dzień Sądu” jest również Sędzia. Jeśli jest Sędzia, to oznacza, że jest ten, który złamał prawo. Jeśli jest Zbawca, jest również grzesznik. Grzesznikami jesteśmy ja i ty…

Dla tych co są w Chrystusie Święta Bożego Narodzenia mają wielkie znaczenie. Dla wszystkich innych są to tylko święta.., jak każde inne… Dla tych co są w Chrystusie Dobra Nowina jest dobrą. Dla tych co nie są w Chrystusie ta sama Nowina jest złą wieścią. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, zginiesz. Jest to więcej złej wiadomości dla tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł pierwszy raz. Za drugim razem Jezus nie przyjdzie jako bezbronne dziecię jak również nie przyjdzie jako Zbawiciel umierający na krzyżu. Następnym razem przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów i „…każde kolano się ugnie”. Pytanie: nie jest lepiej ugiąć kolano dobrowolnie, gdy jest jeszcze czas, dzisiaj…? Jezus przyszedł na świat w nocy. Drugi raz przyjdzie po swój kościół, cytuję: „…jak złodziej w nocy”. Innymi słowy do końca nie będziemy znać godziny. Za pierwszym razem Jezus przyszedł by umrzeć, za drugim razem Jezus przyjdzie by zabrać tych, którzy „narodzili się na nowo” i nigdy nie umrze. To jest powód, dlaczego w tym sezonie święcimy Narodziny naszego Zbawcy. Święta te byłyby niekompletne, gdyby nie było krzyża i zmartwychwstania. W Chrystusie Boży Plan Zbawienia Ludzkości został przygotowany i wykonany. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty dopóki jeszcze jest czas, który możemy określić słowami „30 Sekund Do Dwunastej” na Bożym zegarze historii świata…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s