30 Sekund Do Dwunastej (122) “38 Rozdział Ezechiela”

Jest to niemal niewiarygodne w obecnych warunkach geo-politycznych,  że zaledwie 40 lat temu Iran był jednym z przyjaciół Izraela. To zaczęło się zmieniać w 1978 r., gdy pod przewodnictwem Ajatollah Khomeini Iran przekształcił się w republikę islamską. W tym samym 1978 r. Turcja była krajem, gdzie Izraelici podróżowali na wakacje. W bieżącym, 2017 roku wielka trójca: Rosja, Turcja i Iran stały się bezpośrednim zagrożeniem dla Izraela zgodnie z proroctwem księgi Ezechiela, które zostało zapisane ponad 2500 lat temu.

Obecne terytoria Iranu były znane przez wiele stuleci, aż do początku 20 wieku jako Persja. Persowie nie są Arabami oraz używają odrębny język, „farsi”.  Dzisiejsza Rosja znana była w starożytnych czasach jako kraj Magog. W biblijnym proroctwie główny lider o imieniu Gog z kraju Magog będzie również liderem anty-izraelskiej koalicji, która w końcu zaatakuje Izrael. Plemiona Kuszytów, w obecnych czasach kraj Etiopii oraz plemiona Put, w obecnych czasach Sudan oraz Libia będą głównymi członkami zbrodniczej koalicji. Trzecim liderem tej koalicji są pradawne plemiona Gomer i domu Togarmy, w dzisiejszych czasach znanych jako Turcja. Inne kraje będą neutralne, lub tylko będą formalnie protestować przeciwko najazdowi na Izrael. Wśród nich nazwane są po imieniu plemiona Sheba i Dedan, w obecnych czasach znane jako Arabia Saudyjska oraz handlarze Tarszisz, których identyfikuje się jako Anglię, oraz w proroczych słowach określone tzw. „młode lwy”, którymi jest dzisiaj USA.

Bezpośrednim powodem planowanego najazdu na Izrael jest jej bogactwo. Izrael jest jednym z najbardziej prężnie rozwijających się krajów na świecie. Pomijając sukcesy izraelskiej technologii ogromnym skarbem tego kraju są największe na świecie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. I to jest hak w nozdrzach Putina i jego kolaborantów.

Słowa proroctwa brzmią następująco: „Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą. Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram – by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu? Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami”. (Księga Ezechiela 38:1-16)

Jak to wszystko rozwija się na przestrzeni ostatnich dni i tygodni? W nagłówku wydawnictwa Ynet News.com z dnia 22 listopada czytamy: „Putin przewodzi ‘konferencji zwycięzców’ w Rosji z Erdoganem i Rouhani”. W dyskusji o poważnych perspektywach powojennych w odniesieniu do zwycięstwa nad tzw. Stanem Islamu (ang. IS, ISIS lub ISIL) powiedział: „…osiągnęliśmy nową fazę”. Stan Islamu nie jest doszczętnie zdruzgotany w Syrii . Wcześniej Prezydent Syrii, Bashar Al-Assad był z wizytą w Rosji. Podczas obecnej konferencji między liderami Rosji, Turcji i Iranu W. Putin powiedział: „Upadek Syrii był zażegnany dzięki staraniom trójstronnego wysiłku”. Upadek, do którego dążyły usilnie amerykańskie instytucje: Departament Stanu USA oraz CIA z cichym poparciem Watykanu. W odpowiedzi Prezydent Rouhani odpowiedział: „Jest więc właściwy czas politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii i jest zadowolony, że Rosja, Turcja i Iran bardzo ściśle kolaborują w sprawie ‘Pokoju w Syrii’”. W dalszej wypowiedzi oznajmił: „…jednak zagraniczna interwencja w Syrii musi być zakończona. Jakakolwiek militarna, zagraniczna obecność w Syrii jest legalna za pozwoleniem syryjskiego rządu”. Jest to jednoznaczna aluzja do USA. Zgodnie z raportem z Kremla, Prezydent Rosji, W. Putin miał w tej sprawie spotkania z Premierem Izraela, B. Netanyahu, Prezydentem USA, D. Trumpem oraz z królem Arabii Saudyjskiej, Slaman bin Abdulaziz Al Saud.

Jest znamienne, że do niedawna na Bliskim Wschodzie nic poważnego nie mogło się wydarzyć, dopóki USA nie wyraziło na to zgody. Dzięki poprzedniej amerykańskiej administracji pod przewodnictwem komunisty i Muzułmana w jednej osobie, B.H. Obamy, cały Bliski Wschód przeszedł pod wpływy Rosji. Podczas, gdy formuje się koalicja rosyjsko-turecko-irańska, Arabia Saudyjska zdaje się oscylować w kierunku Izraela oraz USA. Taki rozkład sił na Bliskim Wschodzie jest dokładnym obrazem cytowanych wcześniej opisów proroctwa z Księgi Ezechiela.

Nie można zapomnieć, że irańscy Muzułmanie są to Szyici,. Natomiast Muzułmanie Arabii Saudyjskiej są to Sunici oraz święte dla nich miejsca są w miastach Mekka i Medina, w Arabii Saudyjskiej. I to jest główny problem dla Iranu. Trójca: Rosja, Turcja i Iran w dalszym ciągu potrzebują Syrii do osiągnięcia ostatecznego celu, którym jest najazd na Izrael od północy, zgodnie z biblijnym proroctwem. Za przyzwoleniem Rosji Iran ma militarne instalacje w Syrii w odległości zaledwie 35 mil od granic z Izraelem. Rosja i Iran mają różne ku temu powody: Rosja, z pobudek ekonomicznych, Iran z powodów eschatologicznych.

W nagłówku wydawnictwa Breaking Izrael News z dnia 20 listopada 2017 r. czytamy: „Czy Iran próbuje przyśpieszyć islamski ‘Koniec świata’ w Syrii?” Z treści artykułu dowiadujemy się między innymi: Iran tworzy bazy w Syrii, ale według niektórych źródeł ich przygotowania do zaangażowania Izraela są bardziej motywowane aspiracjami mesjanistycznymi niż wojskowymi czy politycznymi. […] eskalacja irańskich wysiłków wojskowych w Syrii jest motywowana religijnie, wyjaśnił Ryan Mauro, analityk polityczny w Projekcie Clarion. ‘Dla irańskiego reżimu jest to spełnienie proroctwa’. Tradycja islamu głosi, że Mahdi jest odkupicielem islamu. Przybycie Mahdiego zbiega się z przybyciem chrześcijańskiego mesjasza, który będzie asystentem Mahdiego w walce z Masih ad-Dajjalem, fałszywym [według Muzułmanów] mesjaszem lub anty-Chrystusem. Mahdi pojawi się ponownie wraz z Jezusem, który [według Muzułmanów] ogłosi się muzułmaninem i zabije chrześcijan, którzy odmawiają nawrócenia. Shia Islam utrzymuje, że koniec świata nastąpi w czasie krwawej bitwy, gdy zginie dwie trzecie ludności świata, a pozostała reszta nawróci się na Islam. […] W przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w 2008 r. Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad pozostawił zdumionych zebranych polityków, gdy wyraźnie błagał Allaha, by przyspieszył powrót Mahdiego. Iran wierzy, że poprowadzi bitwę przeciw sunickim przeciwnikom, dotrze do Izraela i ostatecznie przejmie Jerozolimę. Uważa on, że ostatnia destabilizacja w Arabii Saudyjskiej jest bezpośrednim wynikiem apokaliptycznej agendy Iranu”.

Nawiasem mówiąc, w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie Jana jest przepowiedziane, że 2/3 populacji świata w Czasach Ostatecznych zginie. Słowa tego artykułu spełniają ze 100% dokładnością proroctwo 38 rozdziału Księgi Ezechiela. I to jest główny powód obecności Iranu w Syrii.

W nagłówku wydawnictwa Russia’s Times z dnia 24 listopada 2017 r. czytamy: „Putin został ukoronowany na ‘Światowego Cara Energii’ z Arabią Saudyjską kłaniającą się nowym realiom”. Z artykułu dowiadujemy się, że W. Putin stał się najbardziej wpływowym graczem wśród eksporterów ropy naftowej, członków międzynarodowego kartelu OPEC, którego on nawet nie jest członkiem. W przeszłości Arabia Saudyjska mogła zmienić ceny ropy naftowej zaledwie kilku słowami. Ta siła jest obecnie w rękach Putina. „Putin jest obecnie carem światowego sektora energii” – powiedział Halim Makrof, analityk nowojorskiej instytucji RBC Capital Markets, zgodnie z raportem w amerykańskich mediach. I to jest główny powód obecności Rosji w Syrii. Izraelski gaz ziemny oraz ropa naftowa jest tym hakiem dla Putina, który go sprowadził do Syrii. Dla Iranu najazd na Izrael jest spełnieniem szatańskich przepowiedni Koranu, natomiast dla Rosji wszystko dotyczy korzyści ekonomicznych z powodu grabieży dóbr Izraela.

Jest to więc tylko kwestia czasu, gdy kolaborująca trójca (Rosja, Turcja i Iran) targną się w nieudanym, chybionym ataku na Izrael. Będzie on na pewno nieudany, ponieważ proroctwo Ezechiela kończy się słowami: „…Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich. Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela – wyrocznia Pana Boga – gniew mój we Mnie zapłonie. W uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. […] Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. I powołam przeciwko niemu [Gogowi z kraju Magog] wszelki strach – wyrocznia Pana Boga – miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad [jakby] kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan”. (Ks. Ezechiela 38:17-23) I taki będzie koniec tych napastników. Ponieważ Bóg ma przymierze z Izraelem na zawsze. Jest to przymierze na wieczność, wiekuiste przymierze.

Jezus powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakóba. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                             

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3

Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła – ciebie i mnie, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s