30 Sekund Do Dwunastej (120) Szyici Kontra Sunici”

W ubiegłym tygodniu mówiłem o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Libanie przez grupę terrorystyczną Hezbollah, po niespodziewanej rezygnacji Premiera Libanu, Saad al-Hariri. Natychmiastowo po tym wydarzeniu Liban ogłosił wojnę przeciwko Arabii Saudyjskiej. Łączącym ogniwem tłumaczącym tą sytuację są dwa fakty: 1. Hezbollah jest terrorystycznym pełnomocnikiem Iranu oraz 2. Arabia Saudyjska współpracuje z Izraelem przeciwko Iranowi.

Najnowszym dowodem drugiego faktu jest ujawniony komunikat do wszystkich ambasadorów Izraela na całym świecie o koordynacji wysiłków między Izraelem a Arabią Saudyjską w celu wywołania wojny, zgodnie z  raportem liberalnego Kanału 10 izraelskiej telewizji. Jest oczywiste, że głównym wrogiem Arabii Saudyjskiej jest Iran. Jest tak samo oczywiste, że dla Izraela głównym wrogiem jest Iran i terrorystyczna organizacja w Libanie, Hezbollah, których  hasło „Śmierć Izraelowi” jest przewodnią ideą w politycznych rozgrywkach na Bliskim Wschodzie. Dlatego prorocze słowa Ezechiela zarejestrowane w 38 rozdziale jego księgi o narodach Szeba i Dedan (w obecnych czasach Arabia Saudyjska) są aktualne w realiach obecnej sytuacji Izraela. Zgodnie z tym proroctwem Arabia Saudyjska będzie tylko protestować przeciwko najazdowi na Izrael.

Arabia Saudyjska jest rozczarowana postawą USA  na Bliskim Wschodzie przez poprzedniego Prezydenta USA, B.H. Obamy. Polityka przyjazna Szyitom (Iranowi) w formie układu nuklearnego, zredukowanych sankcji ekonomicznych oraz setkach miliardów w gotówce i złocie ma konsekwencje. Są nimi zwiększona siła i wpływy Iranu na niekorzyść Sunitów Arabii Saudyjskiej. Jest to jeden z powodów dlaczego Arabia Saudyjska szuka nowych sojuszników. Kandydatem są Chiny, z którymi pierwsza saudyjska delegacja w marcu 2017 r. zawiązała kontrakty ekonomiczne na kwotę ponad $65 miliardów oraz powiększyła je o następne $70 miliardów w sierpniu 2017 r. Chiny oraz Arabia Saudyjska ubiegają się o podobne kontrakty, zwłaszcza olejowe z Rosją, której gospodarka zależy bezpośrednio od pozytywnego bilansu w sektorze energii. Rosja nie może utracić największego klienta produktów ropy naftowej i gazu ziemnego, Europy. I to jest powód , dlaczego jest planowany atak na Izrael, który ma swoje własne plany sprzedaży swoich zasobów naturalnych Europie, bez pośrednictwa Rosji. Koalicja pod przewodnictwem Rosji, Iranu i Turcji jest budowana na naszych oczach zgodnie z proroctwem: „…  Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko… […] Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy […], Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą. Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram – by plądrować i łupić…” (Ks. Exechiela 38:2-9 i 10-12)

W tym samym czasie wpływy USA na Bliskim Wschodzie zdają się kurczyć, ponieważ biurokraci amerykańskiego Departamentu Stanu zdają się kontynuować politykę poprzednich 8 lat wbrew wysiłkom nowego Prezydenta USA, D. Trumpa. USA zdaje się zmierzać w kierunku anarchii. Agencja CIA oraz biurokraci Departamentu Stanu otwarcie działają przeciwko rządowi D. Trumpa.

Delegacje amerykańskie pod przewodnictwem J. Kusznera w końcowych dniach października 2017 r. usiłowały negocjować z przedstawicielami zjednoczonych fałszywym układem ugrupowań Fatah i Hamas w pasie Gazy w sprawie pokoju z Izraelem. W czasie tych oficjalnych negocjacji w podziemiach budowane są nowe tunele, którymi terroryści z pasa Gazy bezpośrednio zagrażają i szkodzą Izraelowi. W tym samym czasie Izrael wysadził w powietrze kolejny tunel, w którym zginęło minimum 9 terrorystów. W czasie negocjacji na powierzchni ziemi tzw. „Palestyńczycy” prowadzą wojnę z Izraelem dosłownie pod nogami negocjujących liderów, pod ziemią. To jest oczywistym dowodem, że ze strony palestyńskich Arabów nie ma żadnej chęci negocjacji prawdziwego pokoju z Izraelem. Nie uznają oni prawa Izraela do egzystencji. Ich filozofia oraz ideologia nigdy się nie zmieniła. Konsekwentnie budują nowe tunele w celu zniszczenia Izraela. W Psalmie 120 czytamy: „Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka. […] Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą pokoju. Gdy ja mówię o pokoju, tamci prą do wojny”. (Ps. 120:2 i 6-7) Realia tych słów psalmisty Dawida jest rzeczywistością w Izraelu. Dla czytających Pismo Święte Chrześcijan jest wiadomo, że: „…gdy będą mówić ‘Pokój i bezpieczeństwo!’, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle porodowe na brzemienną kobietę, i nie ujdą”. (1 L Do Tesaloniczan 5:3) W innym cytacie czytamy: “…będą szukać pokoju, ale go nie będzie” (Ks. Ezechiela 7:25)

Ewangelista Mateusz cytował słowa Jezusa, które brzmią: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać …”. (Ew. Mateusza 24:6) Te wszystkie fakty i wydarzenia wskazują, że szybkimi krokami zmierzamy w kierunku Wielkiego Ucisku zapowiedzianego na kartach Pisma Świętego. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”    

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem. Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła – ciebie i mnie, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s