30 Sekund Do Dwunastej (119) “Finansowe Raje Się Rozpadają”

Przeciętny Amerykanin nie ma szansy usłyszeć informacji, które mogą mieć nie tylko prorocze znaczenie, ale mają również natychmiastowe konsekwencje na arenie geo-politycznej świata. Kuwejt, Emiraty Arabskie, Bahrain oraz Arabia Saudyjska ponaglają swych obywateli, by natychmiastowo uciekali z Libanu. Opuszczający Liban Arabii likwidują masowo swoje konta w bankach libańskich na kwotę miliardów dolarów. Fundusze te były podstawą finansową terrorystycznych grup Hezbollah w Libanie. Zagrażający upadek systemu bankowego w Libanie, ogólny chaos, wymuszona rezygnacja Premiera Libanu, Saad al-Hariri, zgodnie z raportem Reuters oraz bezradność rządu spowodowały ogłoszenie stanu wyjątkowego przez Hezbollah. Izrael obserwuje uważnie wydarzenia w Libanie ponieważ na przestrzeni historii chaos między arabskimi narodami zawsze był łagodzony przez nowy atak na Izrael.

Tymczasem Prezydent Francji, E. Macron, który był w oficjalnej delegacji w Abu Dhabi, w Emiratach Arabskich niespodziewanie przybył do Arabii Saudyjskiej próbując swoich sił negocjacji w konflikcie między Sunitami a Szyitami, tj. między Arabią Saudyjską a Iranem, w czasie gdy Prezydent USA, D. Trump jest w delegacji na Dalekim Wschodzie i amerykańska administracja nie wypowiada się publicznie w sprawie balistycznego ataku Jemenu na Arabię Saudyjską. Jest oczywiste, że ten atak nastąpił z przyzwoleniem Rosji.

W Arabii Saudyjskiej aresztowano 208 dygnitarzy i członków wpływowych rodzin w śledztwie przeciwko korupcji finansowej, która osiągnęła kwotę ponad $800 miliardów. Konsolidacja władzy zaczyna być widoczna wokół Księcia Mohammed bin Salman’a, który wyraźnie kontroluje sznureczki politycznych gier w tym kraju.

Wszystko, co dzieje się w pobliżu oraz wokół Izraela, stanowi dymną zasłonę w celu kamuflażu poczynań Iranu oraz Rosji w Syrii. Należy o tym pamiętać, ponieważ w ostatecznym rozrachunku, wcześniej lub później ta sytuacja będzie eksplodować i Izrael będzie w tym wydarzeniu zaangażowany. To wiąże się z proroctwami biblijnymi 17 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie opisany jest ostateczny los miasta Damaszek oraz 38 rozdziału Księgi Ezechiela, gdzie opisany jest przyszły atak na Izrael. W Obecnych czasach koalicja Rosji, Iranu i Turcji wraz z wielu mniejszymi aktorami na arenie politycznej, zwłaszcza Bliskiego Wschodu zdaje się zmierzać w kierunku wypełnienia ponad 2500-letnich proroctw biblijnych.

W USA dzień 4 listopada miał być dniem ogólno-narodowych protestów. Zgodnie z wrześniowym raportem: „W komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej ‘Refuse Fascism’ dzień 4 listopada ma być ‘…dniem masowych wystąpień na ulice i place publiczne w miastach całego kraju oraz dniem rozpoczynającym bezustanne protesty w dzień i w nocy dopóki nie spełnią się nasze ŻĄDANIA, [które brzmią]: Ten koszmar musi się skończyć: rządy/ustrój  Trumpa/Pence musi ustąpić’”. Demokratyczna kongresmanka z Kalifornii, N. Pelosi czuła się do tego stopnia zagrożona, że potępiła wysiłki destabilizacji w stanie, który ona reprezentuje. Kalifornia była jedynym stanem w USA, gdzie poważniejsze rozruchy miały miejsce. Były one szybko stłumione. Organizacje Antify zostały sklasyfikowane jako organizacje ulicznych gangów i uczestnictwo w nich podlega zwiększonym karom kryminalnym od 2-15 lat więzienia oraz aresztów domowych zgodnie z Anty-Terrorystycznym prawem w USA (ang. Street Terrorism Enforcement and Prevention Act – SREPA) Jest znamienne, że setki tysięcy ludzi w USA modliło się w celu zażegnania tego zagrożenia i planowane ogólno-narodowe protesty i rozruchy amerykańskich komunistów i anarchistów spaliły na panewce.

W lutym bieżącego roku pojawiło się urządzenie satelitarne wysłane przez Północną Koreę, które ma potencjał spowodować EMP atak na Stany Zjednoczone. W Ostatnich tygodniach w USA były przeprowadzono ćwiczenia militarne mające na celu ratowanie oraz wznowienie systemów elektrycznych w razie aktualnego ataku.

Natomiast w wydawnictwie niemieckiej gazety Sie Deutche Zeitung ukazały się Tzw. „Rajskie Papiery” (ang. Paradise Papers). Jest to lista najbogatszych ludzi i instytucji na świecie starających się ukrywać ze swym majątkiem przed płaceniem podatków. W tej grupie są między innymi: multi-miliarder Robert Mercer,. Gwiazdy rockowe, Bono oraz Madonna, Królowa Anglii, Elżbieta oraz amerykańskie korporacje: Apple, Facebook, Uber, Walmart i McDonald. Jednak największym ujawnionym skandalem z 13.4 milionów udostępnionych dokumentów jest informacja, że J. Soros płaci niemal roczne uposażenia ponad 226 z 750 biurokratów i dygnitarzy Europejskiej Wspólnoty. Innymi słowy prawie 1/3 tych urzędasów Wspólnoty Europejskiej jest na usługach najbardziej niebezpiecznego kryminalisty na świecie, J. Sorosa. Należałoby sprawdzić, czy obecny Prezydent Rady Europejskiej, Donald F. Tusk nie jest również na liście „Paradise Papers” podpłacany przez anarchistę i globalistę, J. Sorosa.

Kontrol, jaką J.Soros ma nad politykami Unii Europejskiej jest jeszcze jednym dowodem, że Europa i cały świat jest gotowy do zaprezentowania złego ducha, człowieka grzechu, syna zatracenia -zgodnie z opisami biblijnymi – cytuję z Biblii Tysiąclecia: W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem…”. (2 List Do Tesaloniczan 2:1-4)  Jest to jeszcze jeden powód dlaczego każdy z nas powinien być w pełni gotowy na wydarzenia Czasów Ostatecznych, w których żyjemy, ponieważ to wszystko dzieje się w czasie, gdy systemy polityczno-ekonomiczno-społeczne na świecie zdają się rozluźniać i zmierzają ku upadkowi.

W tych warunkach Ameryka, Rosja, Chiny, Watykan (pamiętajmy, że Papież Franciszek jest nie tylko postacią religijną, reprezentującą Kościół Katolicki, ale jest również głową państwa Watykan, które ma zupełnie inną politykę niż Kościół Katolicki) prześcigają się w dążeniu kontroli całego świata i w ten sposób zbliżają nas do wypełnienia proroctw Pisma Świętego mówiących o jednym światowym rządzie, jednej światowej ekonomii oraz jednej światowej religii, tj. trzech form tzw. Nowego Porządku Świata (ang. NWO – New World Order)

Otwartym jest pytanie: czy jesteś absolutnie gotowy na to wszystko co od wieków zostało przygotowane i wypełnia się na naszych oczach według scenariusza opisanego na kartach Pisma Świętego? Czy jesteś gotowy na przyjście Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa? Czy jesteś gotowy na spotkanie w momencie nadchodzącego porwania kościoła? Według statystyk 80% populacji amerykańskiej wierzy, że wystarczy być dobrym człowiekiem by osiągnąć wieczność i być w obecności Boga. Jednak takie przekonanie nie ma żadnych podstaw w tekście Pisma Świętego. W tekście tego najbardziej znanego dokumentu na świecie czytamy, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które pozostają na wieczność…

Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu dla wszystkich, a zwłaszcza dla kościoła, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA.., powtarzam: MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić.., powtarzam jeszcze raz: abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s