30 Sekund Do Dwunastej (118) “Pogłoski Wojenne”

Muzułmanie całego świata mają jeden nadrzędny cel. Jest nim zniszczenie, co oni nazywają Wielkim Szatanem w celu zniszczenia Małego Szatana. Wielkim Szatanem jest dla nich USA, Małym Szatanem jest Izrael. Stany Zjednoczone muszą być doprowadzone do takiego punktu, by nie stanowiły żadnego zagrożenia w planowanym ataku na Izrael oraz, by nie były w stanie obronić Izraela. Prawdziwy Szatan ma więc realny sukces w procesie demontowania, rozbrajania oraz rujnowania Ameryki od wewnątrz i od zewnątrz.

Na początku października b.r. opisywałem niektóre aspekty tego procesu w moim komentarzu p.t. „Piąta Kolumna”. Zdaje się to być tylko kwestią czasu, zanim ten proces zniszczenia zakończy się pełnym sukcesem. Jest to możliwe, ponieważ istnieje tu ponad 200 zorganizowanych grup Antify, poza innymi ugrupowaniami, włącznie z komunistami i anarchistami, których jedynym celem jest zniszczenie USA. Agitacja tych ruchów i naprężeń nabiera rozmachu. Podobnie, amerykański Departament Stanu wraz ze skrajnie lewicowymi kohortami biurokratów CIA oraz kształconymi w jezuickich uczelniach politykami nie ma na celu ochrony kraju, ale konsekwentnie realizuje politykę Watykanu, o czym mówiłem między innymi w komentarzach p.t. „Całym Sercem i Duszą”, „Królestwo Nie Z Tego Świata” oraz „10 Królestw Klubu Rzymskiego”.

Wspólnie z tymi zjawiskami dążenia do zniszczenia Ameryki od wewnątrz można łatwo zidentyfikować siły dążące do podobnego celu poza tym krajem. Oczywistym kandydatem jest Iran, który wyraźnie posługuje się narzędziem Północnej Korei. Zgodnie z amerykańską, lewicową propagandą USA nie musi brać poważnie pogróżek Kim Yung, Un’a. Apostoł Paweł w swoimi liście do Tymoteusza pisze: „…Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. (2 List Do Tymoteusza 1:7) Takie nastawienie zdaje się być przewodnią ideą Prezydenta USA, D. Trumpa, który jest obecnie w podróży po krajach Dalekiego Wschodu.

Chrześcijanie nie muszą żyć w bojaźni ale powinni mieć świadomość wydarzeń i zjawisk rozwijających się na świecie. Nie jest to dla nas zaskakujące, że w proroctwach biblijnych narody Ameryki są wyraźnie nieobecne. Z drugiej strony Pismo Święte jednoznacznie i wyraźnie przedstawia warunki duchowe, moralne i geo-polityczne świata w Czasach Ostatecznych. Dzisiejszy świat wygląda dokładnie tak jak to było opisane prawie 2000 lat temu. Świat wygląda tak, ja powinien wyglądać przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię oraz porwaniem kościoła, które nastąpi przed 7-letnim okresem Wielkiego Ucisku. W tym kontekście należy rozważyć krystalizowanie się koalicji Iranu, Turcji i Rosji w odniesieniu do proroctw zawartych w 17 rozdziale Księgi Izajasza (o ostatecznym losie Damaszku) oraz 38 rozdziału Księgi Ezechiela (o planowanym ataku militarnym na Izrael). Zniszczenie USA przez siły wewnętrzne w formie Piątej Kolumny Antify, przez atak militarny z zewnątrz, np. przez Północną Koreę oraz przez nagłe zjawisko porwania wierzących Chrystusowi, które mogą się wydarzyć w krótkim czasie, a nawet równocześnie, w istocie totalnie zmieniłoby balans sił na świecie. Byłoby to również zielonym światłem ataku na Izrael, zwłaszcza jeśli Izrael byłby zmuszony do zniszczenia, cokolwiek pozostało po mieście Damaszek w Syrii. Jest prawdopodobne, że przepowiedziane przez proroka Izajasza totalne zniszczenie Damaszku do stanu, gdzie nie będzie możliwe ponowne jego zaludnienie , może być oczywistym powodem i katalizatorem do ataku na Izrael. Podobnie jak Północna Korea, Syria nie jest więcej potrzebna, po wykonaniu swoich zadań przewidzianych proroczymi słowami Pisma Świętego. Ani dla Prezydenta Rosji, W. Putin, ani Premiera Iranu, A. Khamenei, czy Prezydenta Iranu, Rouhani nie ma żadnego znaczenia status Bashar al-Assada, czy Kim Young Un’a ani losy krajów Syrii czy Północnej Korei. Są to tylko narzędzia w rozgrywkach na większą skalę, za pomocą których można łatwiej osiągnąć ostateczny, głośno skandowany w muzułmańskim świecie, zwłaszcza Iranu, cel: „śmierć Ameryce”. Jest interesujące, że „śmierć Ameryce” musi nastąpić najpierw, by tym łatwiej zadać śmiertelny cios Izraelowi, którego nie będzie miał kto bronić w wyniku zniszczenia USA.

Oczywistym pytaniem jest: czy w obecnych czasach istnieją warunki geo-polityczne, czy narody są gotowe do akcji oraz czy scenariusz proroctw biblijnych opisanych w 17 rozdziale Księgi Izajasza oraz 38 rozdziale Księgi Ezechiela jest wiarygodny w obecnym czasie? Krótka odpowiedź brzmi: „TAK”. Nie było to możliwe nawet 10 lat temu i prawdopodobnie ten stan rzeczy nie może być przedłużony na następne 10 lat, czy nawet 5 lat. W międzynarodowych rozgrywkach istnieje niewielkie okno okazji, czy sposobności, gdy wszystko może być szybko wykonane. W raporcie The Times Of Israel z dnia 28 października 2017 r. znajdujemy informację, że nuklearne, nielegalne poczynania Północnej Korei są „…pilną sprawą” do rozwiązania. Jest interesujące, że dosłownie tydzień później po słynnej przemowie Prezydenta USA, D. Trumpa w ONZ, gdzie stwierdził on, że jeśli dyplomatyczne zabiegi zawiodą i „…jeśli USA będzie zmuszona bronić siebie lub swych przyjaciół, będzie ona zmuszona totalnie zniszczyć całą Północną Koreę”, dnia 28 września został wysłany „…niezwykły list…” przez ambasadę Północnej Korei w Jakarcie do Ambasadora Australii stwierdzający, że Północna Korea jest w pełni nuklearnym krajem. Tego „…USA nie może zaakceptować” – stwierdził generał armii USA, Mattis, zgodnie z raportem Breaking Israel News z dnia 24 października, 2017 r. Północna Korea odgraża się Ameryce, USA grozi Północnej Korei. W tym samym czasie, zgodnie z raportem The Jerusalem Post z dnia 26 października 2017 r. Izrael jest „…gotowy do ataku…” w obronie swych granic. Izrael odgraża się Iranowi i Syrii oraz Iran i Syria otwarcie zagrażają Izraelowi, nie wspominając Rosji, której siły zbrojne stacjonują zaledwie 5 km od granic z Izraelem. Podobnie Jak Rosja, Iran jest wewnątrz Syrii. Zgodnie z innym raportem Generał Mohammed Bagheri podczas swej wizyty w Syrii powiedział: „…kraje [Syrii i Iranu] podpisały Umowę O Porozumieniu w sprawie kooperacji i koordynacji swych armii […] w celu umożliwienia walki z syjonistycznymi, amerykańskimi intrygami”. W najkrótszym tłumaczeniu „Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi”…

Z ostatniej chwili, Jemen przyznał, że ostrzelał pociskami balistycznymi Burqan 2H Arabię Saudyjską. Pociski były zneutralizowane w pobliżu miasta Riyadh przez zakupione od USA systemy obronne Patriot, zgodnie z raportem CNN z dnia 5 listopada. Przedstawiciele armii Jemenu twierdzą, że atak balistyczny na lotnisko w Riyadh był udany. Lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadh zaprzecza kategorycznie i uspakaja turystów.

Ewangelista Mateusz powiedział: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać …”. (Ew. Mateusza 24:6) Te wszystkie fakty i wydarzenia wskazują, że szybkimi krokami zmierzamy w kierunku Wielkiego Ucisku zapowiedzianego na kartach Pisma Świętego. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem. Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła – ciebie i mnie, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód by porwać kościół, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s