30 Sekund Do Dwunastej (117) Cząstkowe Informacje

Po regionalnym głosowaniu Catalonia formalnie ogłosiła niezależność od Hiszpanii. Dosłownie minuty później Senat Hiszpanii dał centralnemu rządowi w Madrycie specjalne prawa zawładnięcia regionem. Konflikt jest podsycany między innymi przez biurokratów Wspólnoty Europejskiej oraz najbardziej skorumpowaną rządową instytucję, Departament Stanu USA przez orzeczenie wskazujące, że USA jest po stronie Madrytu.

Amerykański Departament Stanu jest instytucją, która uzurpuje odrębne prawa i działa jak „państwo w państwie”. Ponad 50 lat temu JF Kennedy zginął w zamachu stanu. Jednym z głównych powodów był jego plan rozwiązania innej , amerykańskiej, pseudo-federalnej instytucji, Zarząd Centralnego Banku USA (ang. Federal Reserve). D. Trump na początku swej kadencji zaniechał konfliktów z biurokratami Departamentu Stanu. Ostatnio Prezydent D. Trump ogłosił plan ujawnienia tajnych dokumentów wokół zamachu stanu na byłego Prezydenta USA, JF Kennedy. Jednak zgodnie z raportem z dnia 27 października w wyniku nacisku z FBI oraz CIA setki najbardziej wartościowych dokumentów nie będzie ujawnionych.

Demokratom, którzy oskarżają Prezydenta Trumpa o zmowę z Rosją w czasie kampanii wyborczej, nagle robi się bardzo duszno, ponieważ zgodnie z ujawnieniem najnowszych dokumentów okazuje się, że to właśnie Demokraci, z byłą administracją Prezydenta Obamy oraz byłego Sekretarza Stanu, H. Clinton oraz Demokratycznego Komitetu Wyborczego (ang. DNC) na czele podpłacali rosyjskich dyplomatów na kwotę ponad $9 milionów różnymi kanałami w celu obsmarowania kampanii prezydenckiej D. Trumpa. Powoli karma zaczyna ich dosięgać…

Na Dalekim Wschodzie siły zbrojne USA będą wkrótce zwiększone przez kolejny lotniskowiec, USS Nimitz, który został tam wysłany z terenów Bliskiego Wschodu. Dwa pierwsze, USS Theodore Roosevelt oraz USS Ronald Reagan znajdują się na Pacyfiku w pobliżu Północnej Korei. Konflikt militarny między Północną Koreą a USA zdaje się być coraz bliższy…

Rosja wyraźnie przygotowuje się do poważniejszego konfliktu militarnego przez testy pocisków balistycznych przeprowadzone dnia 26 października 2017 r. na północy Syberii wzdłuż wybrzeży Morza Barentsa.

Zgodnie z raportem The Soufan Center, z ponad 40 tysięcy zagranicznych wojowników z 33 krajów świata co najmniej 5600 opuściło grupy terrorystyczne ISIS i powróciło do swych własnych krajów, między innymi do: Anglii, Danii, Szwecji i Rosji. W rezultacie można się spodziewać zwiększenia ilości ataków terrorystycznych w najbliższych miesiącach w tych krajach…

W tym samym czasie Izrael, którego ekonomia zgodnie z raportem IMF rozwija się znacznie lepiej, niż to było spodziewane, “…jest gotowy do aktu militarnego, by się upewnić, że Iran nigdy nie osiągnie gotowości nuklearnej” – stwierdził minister wywiadu Izraela.

Siły zbrojne Hezbollah wycofują się z terytoriów kalifatu ISIS w pobliże granic z Izraelem zgodnie z libańskim wydawnictwem Liban 24. Szyici terrorystycznego ugrupowania Hezbollah przygotowują się do ataku na Izrael w 2018 r.

Te wszystkie cząstkowe informacje zdają się nie mieć ścisłego powiązania ze sobą. Jednak łatwo można zauważyć, że bieg rzeczy na świecie zmierza ku złemu raczej, niż ku dobremu. I to jest zgodne z biblijnymi proroctwami. Amerykańskie, zwłaszcza wielkie kościoły stały się „letnie” w swojej wierze. Jeśli Sodoma i Gomora zostały zniszczone ogniem, to również Ameryka musi ponieść karę za rzucające się w oczy odstępstwa. Podobne trendy można rozpoznać w Europie. Kościoły pustoszeją i są przerabiane na budynki mieszkalne, biblioteki, ośrodki handlowe czy też muzułmańskie meczety…

Wszystko dzieje się w czasie, gdy proroctwa biblijne wypełniają się na naszych oczach np. proroka Daniela, które były zapieczętowane na okres Czasów Ostatecznych: „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”. (Dan. 12:4) Daniel miał świadomość, że jego księgi nie będą zrozumiane przez długi czas. Natomiast w czasie obecnego rozwoju nauki również i wiedza o Piśmie świętym oraz o biblijnych proroctwach wzrasta w zawrotnym tempie.

W Piśmie Świętym jest wiele rzeczy zapieczętowanych dla specyficznej generacji – Ostatniego Pokolenia. Przykładem jest nauka o zabraniu.., lub porwaniu kościoła tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. Marcin Luter w czasie Reformacji nie wspominał o tym proroctwie. Najbardziej znani teolodzy na świecie 18-stego i 19-stego wieku nic na ten temat nie mówili – argumentują sceptycy. Prosty wniosek takiej sytuacji wyrazić można pytaniem: jak mieli nauczać o proroctwie porwania kościoła, jeśli nie było żadnych znaków potwierdzających nastanie Czasów Ostatecznych takich jak: 1. Izrael jeszcze nie był narodem, 2. Jerozolima nie była stolicą Izraela, 3. Żydzi byli rozproszeni po całym globie, oraz 4. Ziemie izraelskie były spustoszone?

To się zmieniło, gdy: 1. W 1948-ym r. Państwo Izrael powstało, 2. W 1967-ym r. Jerozolima była dołączona a później stała się stolicą Państwa Izraela, 3. Żydzi masowo powrócili do Ziemi Obiecanej, 4. Ziemie izraelskie zakwitnęły i rodzą bogate płody oraz 5. Izrael staje się spiżarnią zwłaszcza dla Bliskiego Wschodu oraz Europy. Są to podstawowe znaki dla całego świata wskazujące na proroctwa, które muszą się wypełnić w krótkim czasie. Niezależnie od tego czy ktoś wierzy, czy nie – znaki Izraela, Jerozolimy oraz Żydów w Ziemi Obiecanej są jednoznacznym wskaźnikiem szybkiego powrotu Mesjasza.

To bezpośrednio wiąże się z proroctwami 70-ciu tygodni w księdze Daniela. W 69-tym tygodniu tego proroctwa powstał kościół z pogańskiej, tj. poza-izraelskiej populacji świata. Kościół, który był wszczepiony w historię Izraela przez poselstwo, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to zgodne z następnym znakiem, jakim jest przepowiednia zawarta w Liście Apostoła Pawła Do Rzymian: „Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy”. (Rzym. 11:13-26)

Znamienne słowa: „…aż do czasu, gdy wejdzie pełna [liczba] pogan” wskazują na moment, gdy ostatnia osoba spośród ostatniego pokolenia naszej cywilizacji uwierzy i przyjmie Jezusa, jako swego Zbawiciela. Nikt nie wie, kim jest ta osoba oraz kiedy to nastąpi. Tylko Bóg-Ojciec Święty to wie. Kiedykolwiek by to nie było, drzwi dla narodów pogańskich zostaną zamknięte poprzez moment Porwania Kościoła z ziemi – w mgnieniu oka, jak mówi Pismo Święte. Po tym fakcie Bóg obudzi Naród Wybrany, Izrael. Bóg przygotuje Izrael do powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. To jest tematem rozdziałów 5 do 20 ostatniej księgi Pisma Świętego, Apokalipsy. Objawienie Jana – Apokalipsa jasno i wyraźnie przedstawia ostateczny plan ratunku Izraela w przeciwieństwie do teologii ostatnich kilku stuleci (wywodzących się zresztą od M. Lutra) zakładających, że rozszerzenie Bożej Łaski na narody całego świata świadczy o odrzuceniu Narodu Izraelskiego przez Boga. Z takiej teologii wywodzi się Anty-Semityzm oraz taki światopogląd był podstawą prześladowania Żydów na przestrzeni wieków włącznie z masową ich zagładą w obozach koncentracyjnych w czasie II-ej Wojny Światowej.

Ktokolwiek nie rozumie Bożego przymierza na wieczność z Izraelem, które Bóg dotrzymał do obecnych Czasów Ostatecznych, taka osoba będzie brnąć głębiej w herezję. To może być główną linią definiującą prawdziwy kościół od kościoła sfałszowanego. W tym aspekcie Protestanci mają argument przeciwko Katolikom, Katolicy Przeciwko Protestantom oraz Kościołowi Prawosławnemu.

Większość Chrześcijan wspomnianych kościołów ma biblijny argument przeciwko kultowi Muzułmanów. Dla Muzułmanów Koran jest dopełnieniem i wyjaśnieniem Pisma Świętego. To jest ostateczna herezja ponieważ Pismo Święte kończy się słowami, cytuję: „ Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna». Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Apokalipsa Jana 22:16-21) To są końcowe słowa Pisma Świętego…

Bóg ma swoich wybranych, tj. Prawdziwy Kościół lub inaczej Oblubienicę Chrystusa wśród ogólnej masy wyznań Katolickich, Protestanckich i Prawosławnych oraz Koptyjskich. W świetle powyższych faktów jedynym logicznym wnioskiem jest, że Bóg przygotowuje kościół – oblubienicę dla swojego Syna – Oblubieńca. To największe w historii ludzkości wesele przyjdzie w czasie podobnie jak w tradycji Izraelskiego wesela, tj., gdy nikt się tego nie spodziewa, cytuję: „…jak złodziej w nocy…”. Dlatego musimy być przygotowani… Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 orz 20:7). Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.
Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj- codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj bezpośrednio z Bogiem.

Jeszcze raz, Bóg przygotowuje kościół – oblubienicę dla swojego Syna – Oblubieńca. To największe w historii ludzkości wesele przyjdzie w czasie podobnie jak w tradycji Izraelskiego wesela, tj., gdy nikt się tego nie spodziewa – gdy Chrystus przyjdzie: „…jak złodziej w nocy…”. W każdej denominacji, wśród Protestantów, Katolików, Kościoła Ortodoksyjnego czy Koptyjskiego Bóg-Ojciec Święty ma swych wybranych, świętych, którzy będą porwani w mgnieniu oka, by być z Chrystusem. W czasach Ostatecznych, w naszych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s